Obě řešení Line Coordination (LCS) a Sequence (SES) umožňují rychlou přípravu a úpravu výrobního pořadí pro řízení a monitoring recepturově řízených procesů
20.8.2020

Rychlá změna receptury díky softwaru od společnosti Siemens

Nová softwarová řešení pro řízení a sledování recepturových procesů výroby Snadná orchestrace výrobních fází prostřednictvím řešení „WinCC Unified Line Coordination“ (LCS) Rychlé změny v receptuře a výrobních krocích díky řešení „WinCC Unified Sequence“ (SES)

Společnost Siemens rozšiřuje své portfolio vizualizačního systému Simatic WinCC Unified a představuje dvě nová řešení Line Coordination (LCS) a Sequence (SES), která umožňují rychlou orchestraci a úpravu výrobních pořadí v oblasti řízení a sledování procesů recepturové výroby, která se využívá například v potravinářském a nápojovém průmyslu.

 

Díky novým softwarovým možnostem mohou uživatelé flexibilně navrhovat výrobní pořadí, sledovat různé části závodu či zařízení, a tak lépe a rovnoměrněji využívat kapacitu jednotlivých výrobních strojů a dosáhnout vyšší efektivity a hospodárnosti.

 

V případě obou řešení – SES i LCS – společnost Siemens dodává automatizační moduly a příslušné ovládací prvky pro vizualizaci, které lze využívat v inženýrském prostředí TIA Portal. Parametry výrobního pořadí je možné navrhnout pomocí příslušných modulů a ušetřit tak úsilí vynaložené na programování a inženýring. Obě chytrá řešení SES i LCS lze různě kombinovat tak, aby splňovala individuální požadavky zákazníků.

 

Díky novému řešení WinCC Unified Line Coordination (LCS) je možné procesy recepturově i dávkově řízené výroby automatizovat v TIA portálu. Výrobní pořadí propojených strojů ve výrobní lince lze koordinovat, synchronizovat a monitorovat pomocí řídícího systému Simatic S7-1500 a WinCC Unified. Tato nová softwarová funkcionalita je přizpůsobena technologickým požadavkům různých procesů prostřednictvím příslušných standardních funkcí.

 

Například u závodů založených na standardu ISA-88 pro řízení dávkového zpracování, mohou uživatelé v TIA portálu navrhovat v souladu s technologickou hierarchií a standardizovat výrobní procesy pomocí recepturového systému. Softwarový balíček obsahuje nezbytné technické i runtime součásti pro řízení receptur a také ovládací prvky pro vizualizaci. Možnosti monitorování navíc nabízejí vyšší transparentnost při sledování plánovaných nebo aktuálních výrobních procesů. V současné verzi LCS podporuje výrobní pořadí, která jsou naprogramována pomocí řídicího systému Simatic S7-1500 nebo WinCC Unified Sequence (SES).

 

Díky řešení Sequence (SES) mohou uživatelé flexibilně navrhovat a automatizovat jednotlivé výrobní kroky na úrovni jednotlivých strojů i celého závodu. To znamená, že výrobní pořadí a parametry mohou být kdykoli upraveny, dokonce i během provozu, a to bez nutnosti provedení změn v PLC programu. Obsluha může manuálně online přistupovat k automatickému pořadí a přeskočit na další krok nebo podle potřeby upravit nastavené hodnoty. Taková potřeba může vyvstat například v situaci, kdy dojde ke změně suroviny, nebo obecně, pokud je potřeba změnit pořadí jednotlivých výrobních kroků pro flexibilnější výrobu.

 

V aktuální verzi podporuje LCS produkční sekvence, které jsou řízeny pomocí řídícího systému Simatic S7-1500. Nové softwarové řešení navíc umožňuje realizovat požadavky v reálném čase a podporuje tak spolehlivý provoz zařízení a vysokou úroveň dostupnosti systému.

 

Řešení SES je rovněž založeno na standardizovaných výrobních sekvencích podle ISA-88 a díky široké škále dostupných velikostí modulů je vhodné pro malé i velké závody. Integrovaný systém vizualizace a funkční moduly dodávané v portálu TIA navíc uživateli zajišťují maximální efektivitu inženýringu zkrácením doby potřebné k uvedení do provozu a testování.

 

Obě řešení Line Coordination (LCS) a Sequence (SES) umožňují rychlou přípravu a úpravu výrobního pořadí pro řízení a monitoring recepturově řízených procesů.

Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení