sinec-security-guard-keyvisual-srgb-high-16x9.jpg
16.4.2024

Siemens Xcelerator: Nový software Siemens automaticky identifikuje zranitelná výrobní zařízení

  • SINEC Security Guard – intuitivní cloudový software nabízený jako služba pro zlepšení kybernetické bezpečnosti ve výrobě
  • Ukazuje zranitelná místa OT zařízení a stanovuje priority nápravných opatření.
  • Umožňuje integraci s cloudovým SIEM Microsoft Sentinel
  • K dispozici na Siemens Xcelerator Marketplace od července 2024

Výrobní zařízení jsou stále častěji terčem kybernetických útoků. Průmyslové podniky proto musí identifikovat a řešit potenciální zranitelnosti svých systémů. S cílem řešit potřebu co nejrychlejší identifikace zranitelných míst v oblasti kybernetické bezpečnosti ve výrobních halách uvede společnost Siemens na trh nový software jako službu z oblasti kybernetické bezpečnosti, který bude poprvé představen na veletrhu Hannover Messe 2024.

 

Cloudový systém SINEC Security Guard nabízí automatizované mapování zranitelností a správu zabezpečení optimalizovanou pro průmyslové provozovatele v prostředí OT (Operation Technology). Software dokáže automaticky přiřadit známé kybernetické bezpečnostní zranitelnosti k výrobním prostředkům průmyslových podniků. To umožňuje průmyslovým provozovatelům a odborníkům na automatizaci, kteří nemají specializované odborné znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, identifikovat rizika kybernetické bezpečnosti mezi OT aktivy ve výrobě a získat analýzu hrozeb založenou na rizicích. Software pak doporučuje a prioritizuje opatření k jejich zmírnění. Definovaná opatření lze také plánovat a sledovat pomocí integrované správy úkolů. SINEC Security Guard je k dispozici jako služba („SaaS“), hostuje jej společnost Siemens a zakoupit jej bude možné v červenci 2024 na Siemens Xcelerator Marketplace a na Siemens Digital Exchange.

 

Zvýšení ochrany snížením manuálních zásahů

"Se systémem SINEC Security Guard mohou zákazníci soustředit své zdroje na nejnaléhavější a nejrelevantnější zranitelnosti a zároveň mají ve svém závodě plnou transparentnost rizik. Jde o jedinečný systém, protože zohledňuje specifickou situaci provozního prostředí zákazníka a zároveň poskytuje informace důležité z hlediska bezpečnosti v oblasti OT," říká Dirk Didascalou, ředitel pro technologie (CTO) společnosti Siemens Digital Industries. "Při vývoji SINEC Security Guard jsme vycházeli z našich rozsáhlých zkušeností s kybernetickou bezpečností v našich vlastních továrnách."

 

V současné době mají provozovatelé výrobních technologií (OT) v průmyslu za úkol nepřetržitě zabezpečovat svá výrobní zařízení. Musí analyzovat bezpečnostní doporučení dodavatelů, manuálně je porovnávat s inventářem aktiv v závodě a stanovit priority pro zmírňování dopadů. Protože je tento proces při použití stávajících nástrojů časově náročný a náchylný k chybám, hrozí, že správci přehlédnou kritické zranitelnosti svých aktiv nebo dojde k falešně pozitivním výsledkům. To může vést k nesprávné konfigurací technických prostředků, například síťových komponentů, a neadekvátnímu rozdělení lidských zdrojů. S nástrojem SINEC Security Guard mohou provozovatelé průmyslových provozů tyto problémy řešit, aniž by potřebovali hluboké znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

 

Detekce útoků ve velkém měřítku společně s nástrojem Microsoft Sentinel

Pro komplexní pohled na kybernetickou bezpečnost IT a OT bude SINEC Security Guard nabízet také propojení s Microsoft Sentinel, řešením společnosti Microsoft pro správu bezpečnostních informací a událostí (SIEM – Security Information and Event Managment) pro proaktivní detekci hrozeb, jejich vyšetřování a reakci. Po připojení může SINEC Security Guard odesílat do Sentinelu upozornění na bezpečnostní události včetně útoků, což umožní bezpečnostnímu analytikovi začlenit poznatky a závěry SINEC Security Guard do vyšetřování a reakcí pomocí center bezpečnostních operací s podporou Microsoft Sentinel. "Vzhledem k tomu, že informační technologie a provozní technologické systémy se nadále sbližují, je ucelená architektura kybernetické bezpečnosti klíčem k ochraně jak IT, tak OT kapacit. Spojením našich doménových znalostí Siemens a Microsoft usnadňují průmyslovým provozovatelům efektivní odhalování a řešení kybernetických bezpečnostních hrozeb ve velkém měřítku," říká Ulrich Homann, korporátní viceprezident pro Cloud + AI ve společnosti Microsoft.

 

SINEC Security Guard podporuje také ruční nahrávání existujících informací o majetku za účelem jeho inventarizace. Společnost Siemens však doporučuje, aby provozovatelé průmyslových firem používali Industrial Asset Hub, cloudové řešení společnosti Siemens pro správu aktiv, které umožňuje průběžnou automatizovanou správu inventáře aktiv. Mezi funkce patří také detekce narušení sítě a útoků na základě signatur prostřednictvím senzoru SINEC Security Guard, aplikace Industrial Edge, která uživatelům poskytuje živé informace o jejich průmyslové síti. Aplikace SINEC Security Guard Sensor je k dispozici na obchodní platformě Industrial Edge Marketplace společnosti Siemens.

 

V první verzi aplikace SINEC Security Guard budou pouze prostředky Siemens OT, v budoucnu se plánuje podpora zařízení třetích stran. SINEC Security Guard rozšíří stávající portfolio softwaru Siemens pro zabezpečení OT sítí, které tvoří SINEC Security Inspector a SINEC Security Monitor.

Sdílet článek
Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení