Spolupráce Mercedes-Benz a Siemens s podporou spolkové země Berlín je zaměřena na udržitelnou digitalizaci a automatizaci automobilového průmyslu. (zleva doprava) Eckart von Klaeden, ředitel jednotky External Affairs koncernu Daimler AG; Jörg Burzer, člen představenstva Mercedes-Benz AG odpovědný za výrobu a řízení dodavatelského ř
31.3.2021

Další krok k digitalizaci: Mercedes-Benz a Siemens ohlásily strategické partnerství v oblasti udržitelné výroby automobilů

Mercedes-Benz a Siemens společně hodlají dále rozšiřovat digitalizaci udržitelných výrobních metod. Navazují tak na dlouhodobou úspěšnou spolupráci v oblasti projektování a výroby Partnerství si klade za cíl vyvíjet inovativní řešení pro zvyšování kvalifikace pracovníků, digitalizace a energetické účinnosti ve výrobě

S podporou spolkové země Berlín chtějí společnosti Mercedes-Benz a Siemens dále pokračovat v digitalizaci a automatizaci automobilového průmyslu. Koncern Mercedes-Benz AG hodlá zavést digitalizaci všech výrobních procesů. Jako přední dodavatel řešení pro automatizaci, průmyslového softwaru a chytré infrastruktury vloží Siemens do partnerství své odborné znalosti, zkušenosti a technologie. Společným cílem je pak zavedení vysoce flexibilní, efektivní a udržitelné výroby automobilů.  

 

Člen představenstva koncernu Mercedes-Benz AG odpovědný za výrobu a řízení dodavatelského řetězce Jörg Burzer ke spolupráci uvedl: „Mercedes-Benz posouvá digitalizaci v globální výrobě našich vozidel na novou úroveň. Společně s firmou Siemens podporujeme další vývoj budoucích udržitelných technologií – z Berlína do celého světa.“

 

V této souvislosti se berlínský závod Mercedes-Benz v Marienfelde promění na kompetenční centrum pro digitalizaci, které se zaměří na vývoj a zavádění digitálního ekosystému MO360 (http://mb4.me/UWbRz2GR) a další zkvalitňování a zdokonalování příslušných výrobních procesů. V budoucnu by se měly v Berlíně kompletovat i jednotlivé komponenty pro elektromobilitu. Společnost tak plánuje zajistit budoucí využití berlínské továrny, která je nejstarší součástí globální výrobní sítě Mercedes-Benz Cars. Jejím technologickým a digitálním jádrem je berlínský areál Mercedes-Benz Digital Factory Campus. Cílem je zavést nové vývojové trendy otestované v Berlíně v továrnách Mercedes-Benz po celém světě a zajistit potřebnou kvalifikaci pracovníků.  

 

Centrum Wernera von Siemense pro průmysl a vědu v berlínském Siemensstadtu dokáže nabídnout bohaté zkušenosti, které lze úspěšně využít v nadcházející spolupráci. Na základě synergií projektu Siemensstadt2 a Mercedes-Benz Digital Factory Campus dojde k přeměně areálů, kde se zrodila industrializace Německa, v moderní digitální centra. 

 

„Pokračujeme v rozšiřování dlouholeté úspěšné spolupráce s Mercedes-Benz v oblasti projektování a výroby. Společně chceme učinit další velký krok směrem k udržitelné, a ještě konkurenceschopnější automobilové výrobě. Abychom toho dosáhli, využijeme ucelené digitální technologie, které mnohem úžeji propojí technologie, udržitelnost a nová pracovní prostředí,“ uvedl Cedrik Neike, člen představenstva koncernu Siemens AG a generální ředitel Digital Industries.

 

Přední automatizační a softwarová řešení Siemens jsou základem digitální transformace automobilové výroby. Nabízejí možnosti kombinace a propojování reálného a virtuálního světa a provozních (OT) a informačních technologií (IT), což otevírá nové možnosti pro shromažďování a využití obrovského množství dat vygenerovaných během projektování a výroby a jejich porozumění. Například inovativní aplikace internetu věcí (IoT) dokážou výrazně zvýšit flexibilitu a energetickou úspornost výrobních procesů. 

 

Primátor Berlína Michael Müller ke spolupráci uvedl: „Uzavření dnešní dohody představuje jasný závazek společností Mercedes-Benz a Siemens vůči Berlínu jako místa pro inovace a výrobu. Oba podniky mají k Berlínu dlouhodobé a úzké vazby. Jejich strategické partnerství posiluje přední postavení Berlína jako vědecké a výzkumné lokality, která může zajistit pracovní místa a vzdělávání. Jsme rádi, že Siemens a Mercedes-Benz chtějí společně přispět k další digitalizaci výrobních procesů právě odtud. A stejně tak rádi podpoříme navazování kontaktů a spolupráci s potenciálními partnery z oblasti vědy, výzkumu a byznysu, kteří působí v hlavním městě a pracují na progresivních digitálních řešeních pro využití v průmyslu a výrobě.“ 

 

Zemská vláda v Berlíně vítá a podporuje nejen závazek k vytvoření lokality pro výrobu a inovace, ale i související transformaci areálů a spolupráci obou firem. Berlín vyjádřil silnou podporu tohoto partnerství, které je součástí nově vznikající podoby německého hlavního města jako místa pro rozvoj vědy a start-upů. A to je jeden z důvodů, proč berlínský primátor tuto spolupráci podporuje. 

Sdílet článek
Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení