NST Trutnov II.JPG
8.2.2024

Závod Siemens v Trutnově topí bez emisí

Závod Siemens Nízkonapěťová spínací technika v Trutnově nově využívá bezemisní teplo z Elektrárny Poříčí, kde vzniká z udržitelné biomasy. Teplo do závodu přivádí nový teplovod, jehož výstavba započala v září 2023 a od ledna 2024 fungoval ve zkušebním režimu. V běžném provozu teplovod funguje od začátku února, kdy byl zkolaudován, řešení ročně ušetří přes 260 tun CO2.

„Bezemisní vytápění závodu v Trutnově představuje další milník při naplňování našeho závazku do roku 2030 dosáhnout uhlíkové neutrality,“ uvádí ředitel Siemens NST Trutnov Lukáš Adamec. „Od roku 2018 využíváme výhradně zelenou elektřinu, mezi lety 2019 a 2023 jsme její spotřebu dokázali snížit o 23 %. Vedle bezemisního tepla v současnosti zavádíme také systém pro řízení spotřeby energií, který vedle elektrické energie sleduje také spotřebu stlačeného vzduchu. S využitím moderních technologií dosáhneme optimální energetické efektivity a ušetříme 5-15 % energií,“ dodává.

 

Nulové emise ze štěpky a zemědělského odpadu

Bezemisní teplo do závodu dodává Elektrárna Poříčí (součást skupiny ČEZ Teplárenská a.s.), která spolupracuje s řadou firem a lokálními podnikateli, zemědělci a lesníky na zajištění udržitelných zdrojů biomasy. Jde o organický materiál, jako jsou dřevní štěpky, zbytky z lesního hospodářství nebo energeticky využitelné zemědělské odpady. Získaná biomasa se v elektrárně co nejefektivněji spaluje a teplo se následně rozvádí do okolních oblastí. Spalováním biomasy se uvolňuje pouze tolik uhlíku, kolik by vzniklo přirozeným rozkladem rostlinného materiálu, a dodané teplo je tak CO2 neutrální.  

 

Kilometr potrubí a inteligentní řídicí systém Siemens Desigo

„Během čtyř měsíců jsme do země položili téměř kilometr předizolovaného potrubí, vybudovali 350 m vnitřních rozvodů, revizní šachty a dva výměníky, celý teplovod jsme napojili na stávající topný systém uvnitř závodu. Rezervovaná kapacita 550 kW dálkového tepla nahrazuje současné vytápění kotli na zemní plyn,“ přibližuje projekt Jana Podoubská, ředitelka oddělení správy nemovitostí českého Siemensu. „Celý nový systém vytápění řídí a monitoruje inteligentní systém Siemens Desigo, který zajišťuje efektivní a flexibilní využití tepla,“ doplňuje. S ohledem na životní prostředí proběhl celý projekt výstavby teplovodu, téměř všechnu vykopanou zeminu realizační firma využila na zasypání výkopu, potrubí s dimenzemi 100 a 150 DN je účinně zaizolováno s cílem minimalizovat teplené ztráty a zabránit úniku tepla do okolí.

Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení