8642-1208128225
12.8.2020

Energetický most od společnosti Siemens spojí Krétu s pevninským Řeckem

• Propojení stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) Attika – Kréta zajistí bezpečnější dodávku elektřiny a zvýší integraci energie z obnovitelných zdrojů • Projekt sníží v prvním roce provozu emise CO2 o 0,5 milionu tun • Celkový objem zakázky pro konsorcium vedené společností Siemens je 370 mil. EUR

Konsorcium vedené společností Siemens Energy získalo zakázku na dvě konvertorové stanice pro propojení stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) Kréty, největšího a nejlidnatějšího ostrova Řecka, s pevninou. Tento projekt umožní přenos až 1 000 MW elektřiny. Tím se zvýší spolehlivost dodávky energie na Krétě a usnadní integrace obnovitelných zdrojů energie do elektrické sítě. Zákazníkem je Ariadne Interconnection S.P.S.A., dcera řeckého nezávislého provozovatele přenosové soustavy IPTO. Uvedení propojovacího vedení do provozu je naplánováno na polovinu roku 2023. Celkový objem zakázky pro konsorcium je 370 milionů EUR.

 

V současné době se krétské zásobování energií spoléhá hlavně na zastaralé elektrárny na fosilní paliva, které budou do konce roku 2022 uzavřeny. Propojovací vedení usnadní přenos energie z obnovitelných zdrojů generovaných na řecké pevnině na ostrov. V prvním úplném roce provozu tedy propojovací vedení sníží emise uhlíku o 500 000 tun.

 

„Propojení Attika – Kréta je dalším příkladem toho, jak mohou moderní řešení pomoci snížit potřebu fosilních paliv a emisí CO2 i v místech, kde to zdánlivě není možné. Nyní budou moci i obyvatelé Kréty využívat energii z obnovitelných zdrojů stejně jako v pevninském Řecku,“ řekl Jaroslav Lahoda, ředitel Siemens Energy, s.r.o.

 

Siemens bude v konsorciu spolupracovat s jednou z předních řeckých stavebních společností, TERNA S.A. (člen skupiny GEK TERNA Group). Zakázka obsahuje návrh, dodávku a instalaci konvertorového systému o výkonu 1 000 MW při stejnosměrném napětí ± 500 kV, zapouzdřenou rozvodnu s plynovou izolací (GIS) na Krétě, včetně desetileté servisní smlouvy na GIS a systémy řízení a chránění obou stanic HVDC. Obě konvertorové stanice – jedna umístěná v oblasti Attika nedaleko Athén a druhá poblíž Damasty na severu Kréty – budou propojeny napájecím kabelem stejnosměrného přenosu o délce 330 kilometrů. Terna bude zodpovědná za rozvody vvn, za celé stavební práce a za výstavbu veškerého vybavení projektu HVDC.

 

Obě konvertorové stanice budou používat napěťové konvertory HVDC Plus v modulárním uspořádání víceúrovňových konvertorů, které převádí střídavý proud na stejnosměrný proud a zpět na střídavý proud na druhé straně linky. Systém kombinuje výhody přenosu HVDC s výhodami, jako jsou řízení střídavého napětí, schopnost okamžitého startu, minimalizace ztrát přenosu energie, stabilizace sítě a vysoká dostupnost.

Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení