8645-0908079133
21.8.2020

Unipetrol Doprava rozšiřuje svou železniční flotilu o čtyři nové lokomotivy Siemens Vectron MS

Společnost Unipetrol Doprava, patřící do mezinárodní skupiny ORLEN, posiluje své přepravní kapacity v železniční přepravě. Nákup čtyř nových elektrických lokomotiv Siemens Vectron MS je součástí postupné obnovy vozového parku, který zajišťuje přepravu i do sousedních států, kde dlouhodobě funguje významná výměna zboží mezi společnostmi ze skupiny ORLEN.

Společnost Unipetrol Doprava, patřící do mezinárodní skupiny ORLEN, posiluje své přepravní kapacity v železniční přepravě. Nákup čtyř nových elektrických lokomotiv Siemens Vectron MS je součástí postupné obnovy vozového parku, který zajišťuje přepravu i do sousedních států, kde dlouhodobě funguje významná výměna zboží mezi společnostmi ze skupiny ORLEN.

„Modernizace vozového parku nám pomáhá zvýšit objem přepravy. Vectrony jsou navíc hodnoceny velmi pozitivně z pohledu provozních nákladů, jelikož dokáží rekuperovat elektřinu a vracet ji zpět do trakční soustavy. Ve srovnání s dieselovými lokomotivami jsou ve spotřebě energií na poloviční úrovni,“ uvedl Ryszard Pilch, člen představenstva skupiny Unipetrol odpovědný mimo jiné za logistiku a přepravu paliv a produktů.

Unipetrol Doprava pokračuje v postupném rozšiřování přepravy a modernizací lokomotiv, když se rozhodla zakoupit další čtyři interoperabilní lokomotivy Siemens Vectron MS od společnosti Siemens Mobility. První z nově objednaných lokomotiv bude výrobcem předána do konce roku 2020, zbývající tři budou následovat později. Nákup je součástí strategického investičního rozvoje, do kterého Unipetrol Doprava investovala od roku 2017 již stovky milionů korun.

„Realizujeme průběžnou plánovanou modernizaci našeho vozového parku. První lokomotivu Siemens Vectron MS jsme zařadili do naší flotily v říjnu 2017 a na jaře 2018 jsme k ní přidali další dvě. Od té doby ujely více jak 1 020 000 kilometrů a přepravily 2 133 000 tun materiálu a zboží. Pomohly nám tak zvýšit objem přepravených produktů a současně optimalizovat celkové náklady na údržbu vozového parku. Protože se tento typ lokomotiv v našem vozovém parku velmi osvědčil, rozhodli jsme se investovat do nákupu dalších čtyř,“ říká Jaroslav Dvořák, jednatel společnosti Unipetrol Doprava.

V barvách Unipetrolu budou nové lokomotivy Vectron s výkonem 6400 kW a nejvyšší provozní rychlostí 160 km/h přepravovat především chemické produkty. Vectrony jsou schopné provozu nejen v České republice, ale také ve všech sousedních zemích – v Polsku, na Slovensku, v Německu i Rakousku. Velký důraz je kladen nejen na výkon, ale také na bezpečnost. Kromě národních vlakových zabezpečovačů příslušných zemí budou lokomotivy vybaveny rovněž moderním jednotným evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS (European Train Control System), GSM-R a dálkovou diagnostikou.

„Jsme rádi, že vozidla s přímým elektrickým pohonem, mezi kterými je lokomotiva Vectron vlajkovou lodí naší společnosti, upřednostňují i čeští dopravci,“ řekl Roman Kokšal, ředitel společnosti Siemens Mobility Česká republika. „Doprava je jedním z hlavních přispěvatelů v oblasti produkce emisí CO2. Společnosti skupiny Siemens, jejíž jsme součástí, mají za cíl tuto produkci snižovat, a to napříč celým portfoliem. Proto jsem rád, že i dopravci v České republice postupně zařazují do flotil vozidla, která jsou přátelská k životnímu prostředí, a to i při zachování vysokého výkonu a spolehlivosti.“

Společnost Siemens Mobility prodala již přes 1000 lokomotiv Vectron, které ujely více než 300 milionů kilometrů a jsou v současné chvíli schváleny pro provoz v Rakousku, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Finsku, Německu, Maďarsku, Itálii, Nizozemí, Norsku, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, Švédsku, Švýcarsku, Turecku a Belgii.

Společnost Unipetrol Doprava patří mezi významné železniční dopravce v České republice a se smluvními partnery zajišťuje přepravu i do sousedních zemí. Na železničním trhu nabízí široké portfolio služeb. Kromě přepravy chemických produktů se zaměřuje také na spedici, pronájem železničních vozů, na opravárenské a čisticí služby a na konzultační činnost. Jejími zákazníky jsou nejen členové mezinárodní skupiny ORLEN, ale i nezávislé společnosti včetně významných železničních zasilatelů, zahraničních dopravců a chemických závodů bez vazby na holding.

Sdílet článek
Siemens Mobility, s.r.o.
Siemens Mobility, s.r.o. je součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií na železnici. V České republice zaměstnává více než 750 lidí v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Kromě obchodních týmů společnost tvoří oddělení vývoje a konstrukce kolejových vozidel, R&D centrum automatizace železnic, IT Hub a centra služeb (od schvalování kolejových vozidel po sdílené služby) či odštěpný závod Mobility Metro Services pro údržbu pražského metra linky C. Více informací naleznete na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz/mobilityjobs.
Siemens Mobility GmbH
Siemens Mobility je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 175 let je lídrem v oblasti inteligentních dopravních řešení a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace a elektrifikace železnice, dopravních řešení na klíč, softwarových řešení a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravcům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 10,5 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 39 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Petra Kracíková
+420 731 124 197
petra.kracikova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení