admin.jpg
15.6.2023

Trutnovský závod Siemens slaví třicetiny

V roce 2023 slaví trutnovský závod na spínací techniku třicet let pod vlajkou Siemens. Před třiceti lety, v roce 1993, koupil koncern Siemens část podniku ZPA Trutnov a začal psát novou kapitolu výroby moderní elektrotechniky. Oslavy vyvrcholí Dnem otevřených dveří pro širokou veřejnost, který v areálu závodu proběhne 17. června 2023.

„Již v roce 1994 započala výroba sedmi nových produktů pro celý koncern Siemens,“ přibližuje začátky pod značkou Siemens ředitel závodu Lukáš Adamec. Následovala výstavba první nové haly v lokalitě Volanovská, která začala v roce 1998. Tento krok umožnil další rozvoj, dnes je trutnovský závod klíčovým koncernovým výrobcem elektromechanické a elektronické spínací techniky, signalizačních a komunikačních prvků a relé,“ vysvětluje Lukáš Adamec. „Nově jsme v našem závodě rozjeli výrobu desek plošných spojů, které tvoří základ těch nejmodernějších digitálních řídích jednotek.“ dodává.  

 

Dnes v závodě Siemens v Trutnově pracuje více než osm stovek zaměstnanců a přes 65 % tvoří ženy. „Snažíme se, aby ženy měly patřičné zastoupení i v managementu, v devětatřicetičlenném vedení dnes máme sedm žen a snažíme se podmínky nastavit tak, aby jejich počet mohl dále růst,“ přibližuje svůj cíl v oblasti genderové rovnosti Lukáš Adamec.

 

Jak šel čas v trutnovském závodě pod vlajkou Siemens:

1. ledna 1993

Prvního dne roku 1993 byla založena společnost Siemens Elektropřístroje, s.r.o. Společnost vznikla privatizací části ZPA Trutnov a měla 470 zaměstnanců. Výrobní program: polovodiče, elektronické relé, transformátory, ultrazvukové snímače polohy a světlovodné kabely.9. září 1999

V září roku 1999 započala výroba v nově postavené hale (stavba začala v roce 1998) v lokalitě Volanovská. Závod dosáhl počtu 1 350 zaměstnanců a výrobní program zahrnoval elektromechanické spínací a signalizační prvky, elektronické spínací přístroje a relé a nově také osazování plošných spojů.2003 – oddělení výzkumu a vývoje

V roce 2003 bylo v závodě otevřeno oddělení výzkumu a vývoje a závod tak v rámci koncernu posílil svoji pozici v oblasti R&D. Nově otevřené oddělení se zabývá především návrhy osazování plošných spojů, návrhy nechanické stavby výrobků, definicí výrobních technologií a certifikací produktů.

2003 - Otevření výzkumného a vývojového centra

2005, 2012 – výstavba nových budov

Nové výrobní i vývojové projekty si vyžádaly potřebu vyšší administrativní

podpory a nových prostor, proto byla v roce 2005 zahájena výstavba nové administrativní budovy. V roce 2012 následovala výstavba výrobní haly II., do provozu byla uvedena rok na to (2013). Výrobní program: stykače Sirius, ovladače a signálky, časové relé.2015, 2018, 2020 – nová výroba, výroba softstartérů

V roce 2015 byla v rámci koncernu do Trutnova převedena výroba stykačů Sirius Side a započala také výroba nových spínacích a signalizačních prvků (3SU1). V roce 2018 následoval začátek nové výroby softstartérů řady Sirius (slouží k rovnoměrnému spouštění elektromotorů), na který v roce 2020 navázal převod výroby dalších modelů z Amberku. Dnes závod vyrábí softstartéry ve více než šesti stovkách variant. V uvedeném období došlo také ke zdvojnásobení objemu výroby plošných spojů.15.května 2023 – zahájení výroby desek plošných spojů pro řídicí jednotky

V květnu 2023 zahájila provoz nová linka na výrobu desek plošných spojů, které základ moderních digitálních řídicích modulů PLC. Provoz zahájila první linka z šesti, začátek plného provozu je plánován na 1. čtvrtletí 2024. Celková investice dosáhne cca čtvrt miliardy korun (přes 10 mil. €).Udržitelnost a péče o zaměstnance na prvním místě

Jako součást koncernu Siemens se i trutnovský závod zavázal dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality. Již od roku 2018 spotřebovává výhradně zelenou elektrickou energii a flotilu firemních vozů převádí na elektromobilitu. V roce 2023 proběhne napojení na teplovod z Elektrárny Poříčí, která bude závodu dodávat bezemisní teplo vzniklé ze zpracování biomasy. Závod také plánuje instalovat na střechy výrobních hal fotovoltaické panely, které dále sníží spotřebu elektřiny z distribuční sítě.

 

Zaměstnanci závodu si mohou vybrat z široké nabídky benefitů zahrnující volnočasové aktivity i penzijní či životní pojištění. Všichni zaměstnanci mají nárok na 5 týdnů placené dovolené a u pracovních pozic, kde to charakter práce umožňuje, mohou pracovat v tzv. hybridním režimu, který kombinuje práci na pracovišti s prací z domova. Siemens zaměstnancům navíc nabízí možnost účasti v akciových programech, příspěvek na stravování a na dětskou rekreaci (pro děti od 5 do 15 let) a odměny při životních výročích nebo narození dítěte. Zvláštní odměny dostávají bezpříspěvkoví dárci krve a krevní plazmy.

 

Vzdělávání a spolupráce se školami a komunitou

Vzdělávání je zásadní pro stávající zaměstnance, potenciální zaměstnance, i pro místní komunitu. Všichni zaměstnanci se účastní řady odborných školení i vzdělávacích programů zaměřených na další důležitá témata jako je zdraví a osobnostní rozvoj. Trutnovský závod Siemens také intenzivně spolupracuje se středními průmyslovými školami z regionu – studentům nabízí exkurze, letní brigády a do budoucna spolupráci rozšíří i na praktické ukázky přímo ve výrobě. Kooperace probíhá i s Technickou univerzitou v Liberci, jejíž studentky a studenti mohou ve spolupráci s vývojovým oddělením vypracovávat absolventské práce, odborníci z vývojového centra se formou přednášek podílí i na výuce odborných předmětů.

 

Všichni zaměstnanci mají možnost zapojit se v rámci pracovní doby do dobrovolnických aktivit v místních neziskovkách. Závod také dvakrát ročně daruje příspěvek 50 tisíc Kč vybrané neziskové organizaci z regionu. Dlouhodobá spolupráce probíhá s Domovem sv. Josefa v Žírči, v barvách Siemens pravidelně startují účastníci firemního štafetového běhu, jehož výtěžek jde na provoz domova. 

Fotografie ke stažení

Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení