8909-1206518929
7.6.2021

Testování ETCS BL 3 lokomotivou Siemens Vectron na modernizované trati Drážďany – Berlín

Lokomotiva Siemens Vectron z flotily ČD disponuje potřebným hardwarovým a softwarovým vybavení (ETCS Baseline 3) Infrastruktura ETCS Baseline 3 na zvolené železniční trati od společnosti Siemens Mobility Testy proběhly v součinnosti se společností Deutsche Bahn Systemtechnik GmbH

Část modernizované železniční tratě Drážďany – Berlín byla předána do komerčního provozu s evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS Level 2 Baseline 3 na začátku roku 2021. Společnost Siemens Mobility této příležitosti využila k úspěšnému provedení testu vzájemné kompatibility traťové a vozidlové části vlakového zabezpečovače ETCS vícesystémovou lokomotivou Vectron, kterou pro tento účel zapůjčily České dráhy. Lokomotiva dodaná v lednu letošního roku disponuje nejnovějším hardwarovým a softwarovým vybavením pro jízdu pod dohledem vlakového zabezpečovače ETCS Level 2 Baseline 3. Jedním z důvodů testování je ověření kompatibility lokomotiv Vectron s ETCS BL 3 i v dalších evropských zemích včetně Německa. 

Za provedení zkoušek byla odpovědná společnost Deutsche Bahn Systemtechnik GmbH. ETCS infrastrukturu na této části železniční tratě dodávala společnost Siemens Mobility. U lokomotivy Vectron byla společností Siemens Mobility úspěšně použita nově zřízená služba Home KMC (Key Management Center), spočívající ve správě šifrovacích klíčů ETCS. Ty jsou vyžadovány pro provoz pod ETCS Level 2 a jsou základním předpokladem pro komunikaci mezi vozidlem a infrastrukturou.

„Vážíme si podpory a spolupráce s naším zákazníkem Českými drahami při zavádění evropského vlakového zabezpečovače ETCS té nejvyšší úrovně. Zmíněná lokomotiva Vectron už v minulém roce úspěšně absolvovala testy kompatibility na obou národních tranzitních železničních koridorech Správy železnic v České republice vybavených traťovou částí ETCS“ říká Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility, s.r.o. „Jsem rád, že naše technologie přispívají k zabezpečení železničních tratí a otevírají cestu k přeshraniční spolupráci.“

„Bezpečnost na železnici je dlouhodobě zásadní prioritou Českých drah. Těší mě, že pro testování vzájemné kompatability traťové a palubní části evropského vlakového zabezpečovače ETCS mohla být využita právě naše lokomotiva. Tu jsme výhodně pořídili letos v lednu. Je využívána pro testování různých typů kolejových vozidel na zkušebním okruhu VUZ ve středočeské Velimi, pro tento účel ji ČD dceřiné společnosti VUZ pronajímají. Jde přibližně o 20 % kapacity. Zbývajících 80 % připadá na výkony v čele dálkových vlaků Českých drah po celé republice i v zahraničí,“ uvádí Michal Kraus, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro provoz.

Všechny testovací jízdy proběhly navzdory stávajícím pandemickým omezením, například omezení počtu osob v kabině strojvedoucího, na první pokus. Jedná se o důležitý krok v oblasti vzájemné součinnosti tratí a vozidel směrem k vyšším přínosům moderní řídicí a zabezpečovací techniky, jelikož instalace traťové části vlakového zabezpečovače ETCS podle základní specifikace 3 byla v Evropě již zahájena. Pro dosažení dalšího pokroku v digitalizaci železnice je potřebné, aby tratě i vozidla dokázaly využít všechny možnosti, které jim nová třetí základní specifikace dává.

Kromě jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS je tato ke zkouškám použitá vícesystémová elektrická lokomotiva Siemens Vectron z flotily ČD vybavena GSM-R a dálkovou diagnostikou, disponuje jmenovitým trakčním výkonem 6400 kW a nejvyšší provozní rychlostí 200 km/h a je v tuto chvíli schválená pro provoz v České republice, Německu, Rakousku, Polsku, na Slovensku a v Maďarsku. V rámci hospodárného provozování je tato lokomotiva evropského formátu, charakteristická nápadným logem VUZ, v období mimo zkoušek využívána především v čele pravidelných dálkových vlaků Českých drah.

Sdílet článek
Siemens Mobility, s.r.o.
Siemens Mobility, s.r.o. je součástí společnosti Siemens Česká republika, zároveň je však samostatným právním subjektem. Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace, automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz.
Siemens Mobility GmbH
Siemens Mobility GmbH je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 175 let je lídrem v oblasti inteligentních dopravních řešení a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace železnice a elektrifikace, dopravních řešení na klíč a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravním operátorům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2022, který skončil 30. září 2022, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 9,7 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 38 200 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Petra Kracíková
+420 731 124 197
petra.kracikova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení