8669-1510304251
12.10.2020

Společnost Siemens a skupina Toutenkamion představily mobilní jednotky intenzivní péče pro nemocnice

Adaptibilní modulární řešení pokryje krátkodobé potřeby nemocnic např. v době epidemie nebo v případě probíhajících stavebních prací Ergonomické řešení zajistí bezpečnost pacientů i zdravotníků Mobilní jednotky splňují předpisy a standardy pro zdravotnická zařízení Rychlá instalace, vysoká přidaná hodnota

Společnost Siemens Smart Infrastructure společně se skupinou Toutenkamion Group vytvořila flexibilní modulární systém moderních jednotek intenzivní péče s cílem snížit tlak na nemocniční infrastrukturu. Novým řešením reagují na vývoj pandemie onemocnění covid-19, která si naléhavě vyžaduje praktická řešení pro zajištění odpovídající péče o vysoce infekční pacienty, aniž by bylo ohroženo poskytování neodkladné akutní i standardní péče. Jednou z hlavních výzev aktuální epidemie je totiž potřeba zajistit a zvýšit počet lůžek na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče.

Kompletně autonomní jednotky, správná instalace

Kostru mobilní jednotky vytvořila francouzská firma Toutenkamion, která navrhuje a vyrábí zákaznická mobilní zdravotnická řešení pro nákladní automobily bez přívěsu, návěsy a přepravní kontejnery. Výběrem vhodných materiálů byla zaručena jejich odolnost vůči působení klimatických podmínek i splnění regulatorních požadavků, zejména protipožárních předpisů. Instalace jednotek je rychlá a snadná, a v případě potřeby je možné jejich přemístění i do jiných lokalit.

Společnost Siemens je dodavatelem technologií uvnitř modulů pro zajištění jejich bezpečného a praktického fungování. Dodala například systémy pro elektrické rozvody, správu budov, hlásiče požáru, zabezpečení, klimatizaci a ventilaci, výrobu a rozvod medicinálních plynů, a zajistila i integraci řešení pro dialýzu prostřednictvím specializovaných partnerů – společností ATA Médical, Novair a Baxter. Na návrhu jednotky se dále podílela stavební kancelář Intérop.

 

Každá jednotka intenzivní péče obsahuje pět samostatných místností: sesternu, lékárnu, technickou místnost, sklad biomedicínského vybavení a užitkovou místnost pro čištění a dezinfekci všeho, co je potřeba. Volitelnou možností je odpočinková místnost pro personál nebo kancelář. Všechny místnosti pokrývají plochu min. 23 m2, což znamená, že zdravotníci mají dostatek prostoru pro pohyb kolem pacienta v případě potřeby akutního zásahu.

V každém modulu je také zdvihací zařízení pro manipulaci s pacienty vyžadujícími intenzivní péči.

 

Jednou z hlavních výhod řešení ze společné dílny Siemens a Toutenkamion je rychlá a snadná instalace jednotky. Doba mezi plánováním a projektováním až do zahájení provozu (včetně výroby a sestavení modulů) nepřesáhne osm měsíců. Francouzský výrobce Novair dodal kompletní systém na výrobu a dodávky medicinálních plynů s pomocí mobilních generátorů. Tím je zajištěna plná autonomie jednotky, díky níž se šetří zásoby a síťové kapacity nemocnice. Mobilní jednotky jsou totiž autonomní i s ohledem na běžné a zabezpečené dodávky elektrické energie.

 

Nové mobilní jednotky lze přizpůsobit i jiným potřebám, než je intenzivní péče v době pandemie. Jsou příhodné například v případě, kdy v nemocnici probíhají stavební práce. Díky individuálním řešením pro úpravu vzduchu třídy 8 ISO jsou zejména vhodné pro potřeby dialýzy nebo hematologie. Mohou být rovněž doplněny o další zdravotnickou a mobilní techniku a funkce nabízené společnostmi Toutenkamion a Siemens, jako jsou například skenery pro radiologii, mamografy nebo ultrazvuk.

Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení