businesswoman-on-escalator_large.jpeg
25.10.2022

Siemens zavádí model pro hodnocení udržitelnosti ubytování na služebních cestách

  • Iniciativa GSI (Green Stay Initiative) je první globální standard, který upravuje aspekt udržitelného ubytování a míst pracovních jednání v rámci služebních cest
  • Od roku 2023 bude Siemens vybírat preferované hotely podle kritérií udržitelnosti definovaných GSI
  • I dalším firmám je nově k dispozici otevřený nástroj pro zmenšování uhlíkové stopy

Siemens bude první globální společností, která pro své dodavatele z řad hotelů zavede povinná pravidla iniciativy GSI (Green Stay Initiative), kdy od nich bude požadovat informace o jejich vlivu na životní prostředí. Ve spolupráci se společností HRS vytvořil Siemens globální, sledovatelná a standardizovaná kritéria, podle nichž lze vysledovat uhlíkovou stopu každého hotelu a porovnat ji s ostatními. V této oblasti zatím neexistoval žádný globální standard pro využití sledovatelných kritérií.

 

Provozovatelé hotelů budou v budoucnu prostřednictví iniciativy GSI poskytovat informace například o spotřebě energie a vody nebo množství odpadu za obsazený pokoj za jednu noc. Tato data budou následně sloužit jako základ pro výpočet uhlíkové stopy. Při výpočtu se bude vycházet z dat poskytnutých v souladu s uznávanými standardy a normami, jako je Protokol o skleníkových plynech (GGP) nebo ISO. Hotely, které splní kritéria udržitelnosti, pak budou zařazeny do interního nástroje Siemens pro rezervaci ubytování během služebních cest.

 

Iniciativa Green Stay Initiative by se měla stát novým standardem na trhu a jako otevřený nástroj umožnit i dalším firmám udržitelné cestování. Siemens, který před pandemií koronaviru každoročně zaznamenal přes dva miliony pokojonocí, vnímá tuto iniciativu jako důležitý prostředek k dosažení cílů v oblasti udržitelnosti. Svá data poskytla již více než polovina hotelů, které společnost pro služební cesty využívá.

 

„Iniciativa GSI představuje jednotný globální standard určený k měření a porovnání ekologické stopy hotelů,“ uvedl Thorsten Eicke, ředitel jednotky Global Mobility Services koncernu Siemens. „Jeho zavedení doplňuje podobný standard, který pro dodavatele již máme, tj. hodnocení CWA (Carbon Web Assessment). Nově nyní můžeme mít pod kontrolou i využívání hotelových kapacit, což podpoří naše ambice v oblasti ekologizace obchodních aktivit. Jedná se o osvědčenou technologii, a je načase, abychom ji využili ke splnění krátkodobých i dlouhodobých cílů udržitelnosti.“

 

Od příštího roku bude Siemens vybírat preferované hotely na základě definovaných kritérií GSI. Hotely budou následně poskytovat údaje za svá jednotlivá zařízení každoročně. K měření emisí CO2 a hodnocení plnění zásad udržitelnosti, řízení energie a biodiverzity používá systém GSI až 80 kritérií, která se mj. vztahují na hotelové vybavení, jako jsou bazény, klimatizace či wellness zařízení. Zohledněny jsou i další vlivy, například efektivita využívání zdrojů, recyklace, kyvadlová doprava nebo provoz restaurací. Siemens si jednotlivá kritéria upraví podle vlastního rámce udržitelnosti a standardů platných pro uhlíkovou stopu v jednotlivých zemích. Prioritizace dodavatelů, kteří splňují kritéria udržitelnosti, by měla přispět k dalšímu rozšiřování okruhu hotelů, které se snaží snižovat uhlíkové emise.

 

Siemens spolupracuje s HRS na řadě funkcí pro správu hotelových programů včetně nákupu, kontroly cen, rezervací, plateb a správy obchodních jednání. Specialisté HRS i společnosti Siemens na udržitelnost si uvědomují, že spousta hotelů má v důsledku pandemie značně omezené zdroje, a proto cíleně vytvořili iniciativu GSI, která jim usnadní zasílání dat a dodržování ověřitelných standardů podnikového výkaznictví v oblasti životního prostředí, sociálních otázek a governance. Necelých 18 měsíců po představení technologie pracovníkům odpovědným za nákup ubytování pro firmy a dodavatelům je součástí iniciativy více než 300 hotelových řetězců a tisíce dalších zařízení po celém světě.

„Zaznamenali jsme, že řada našich klientů z žebříčku Fortune 500 začala ve svých prvních žádostech o hotelovou nabídku pro rok 2023 formulovat konkrétní požadavky týkající se udržitelnosti. Vzhledem progresivní historii firmy Siemens se vůbec nedivím, že se svým veřejným prohlášením postavila do čela této iniciativy,“ uvedl generální ředitel HRS Tobias Ragge. „Udržitelnost se stále více dostává mezi přední témata firemních strategií. Proto se naše společnost zavázala pokračovat v investicích do udržitelných technologií, které urychlí nástup firemních programů ‚bezemisního‘ ubytování a zároveň pomohou cestovnímu ruchu dosáhnout uhlíkové neutrality ještě před rokem 2050 stanoveným Pařížskou dohodou.“

 

Ilustrační foto ke stažení

Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení