Partnerství Siemens - SAP
15.7.2020

Siemens uzavřel partnerství se SAP, urychlí digitální transformaci průmyslu

Siemens a SAP budou společně dodávat ucelená softwarová řešení v oblasti řízení životního cyklu produktu, dodavatelského řetězce a správy aktiv. Partnerství využije odborné znalosti, zkušenosti a technologie obou společností a nabídne podnikům digitální postupy, které jim pomohou odstranit procesní a informační sila, podpořit digitalizaci a nalézt komplexní řešení na cestě ke čtvrté průmyslové revoluci (Průmysl 4.0). SAP bude nabízet software Siemens Teamcenter jako základ pro spolupráci v rámci životního cyklu produktu a správy produktových dat. Siemens bude naopak nabízet řešení SAP® Intelligent Asset Management a aplikace SAP Project and Portfolio Management pro dosažení maximální obchodní hodnoty pro zákazníky během celého životního cyklu produktu a služeb a zavádění nových forem spolupráce mezi výrobci a operátory.

Společnosti Siemens a SAP oznámily uzavření nového partnerství. Jeho cílem je využít odborné znalosti a zkušenosti obou firem a nabídnout zákazníkům softwarová řešení z oblasti řízení životního cyklu produktu, dodavatelského řetězce a správy aktiv, která je podpoří při zavádění inovací a tvorbě nových obchodních modelů. Cílem partnerství je urychlit globální transformaci a digitalizaci průmyslu. Na základě uzavřené dohody by se nabídky SAP a Siemens měly doplňovat tak, aby zákazníci získali první skutečně integrovaná a pokročilá řešení pro řízení životního cyklu produktu (PLM), dodavatelského řetězce a správu služeb a aktiv.

 

Tato řešení pomohou vytvářet digitální postupy zahrnující všechny virtuální modely a simulace produktu s využitím obchodních informací, zpětné vazby a výkonových data v reálném čase a v průběhu celého životního cyklu.

 

„Chtějí-li firmy ve výrobním a zpracovatelském průmyslu zvyšovat produktivitu a flexibilitu a zrychlit zavádění inovací, je pro ně digitální transformace klíčová. Proto musí hledat nové cesty a strategie, které jim digitalizaci umožní,“ uvedl Klaus Helmrich, člen představenstva koncernu Siemens AG a generální ředitel Siemens Digital Industries. „Tato jedinečná spolupráce mezi dvěma předními představiteli odvětví představuje mnohem víc než jen vzájemné propojení jednotlivých řešení a rozhraní: jejím cílem je vytvořit skutečně digitální postupy sjednocující řízení životního cyklu produktu a aktiv s takovým obchodním modelem, který zákazníkům umožní další optimalizaci výroby.“

 

Informační sila a bariéry mezi fází vývoje výrobku a finálním byznysem se ve firmách hromadí celá desetiletí. Nové partnerství by mělo zákazníkům od těchto překážek odlehčit a poskytnout výrobcům, vývojářům produktů a manažerům služeb potřebné informace, aby dokázali rychle vytvářet a nabízet výrobky a služby podle konkrétních požadavků zákazníků.

 

„S tím, jak výrobci přicházejí se stále chytřejšími produkty, roste potřeba mít přístup k obchodním informacím v reálném čase a v rámci sítí všech zúčastněných týmů, aby bylo možné uvádět na trh inovace ještě rychleji,“ doplnil Thomas Saueressig, člen výkonné rady společnosti SAP. „Spojení technologických znalostí a zkušeností obou firem v unikátní nabídku obchodních procesů zaměřenou na Průmysl 4.0 umožní podnikům vytvářet digitální postupy pro celý životní cyklus produktu a aktiv. Toto ucelené řešení zvýší efektivitu spolupráce jednotlivých týmů napříč celou obchodní sítí, aby bylo možné navrhovat a dodávat inovativní výrobky produktivně, udržitelně a se ziskem.“

 

Do budoucna hodlají SAP a Siemens nabídnout nová řešení spojující jejich technologie, aby společnostem pomohly zkrátit dobu potřebnou k uvedení na trh pomocí dat kompatibilních s principy Průmyslu 4.0 a s využitím inteligentních aktiv a produktů. Podniky budou díky tomuto přístupu moci začlenit do procesu také poznatky zákazníků; od návrhu produktu až po servis a řízení aktiv. Prvním krokem v tomto partnerství bude začlenění softwaru Siemens Teamcenter do nabídky SAP jako klíčového prvku pro spolupráci v rámci životního cyklu produktu a správy produktových dat, a naopak zařazení řešení SAP® Intelligent Asset Management a SAP Project and Portfolio Management do nabídky Siemens pro dosažení maximální obchodní hodnoty pro výrobce a operátory. Obě společnosti budou spolupracovat na vývoji aplikací v oblasti uceleného řízení životního cyklu, aby zákazníkům pomohly vytvořit konzistentní digitální postupy, které zlepší celkovou produktivitu.

Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení