8681-1111131512
9.11.2020

Mireo Smart: 100% zaměřeno na efektivitu

Krátké dodací lhůty umožňují pohotově reagovat na růst přepravní poptávky Spolehlivý provoz díky sofistikované technologii Atraktivní cena založená na standardizaci

Společnost Siemens Mobility dnes představuje novou elektrickou trakční jednotku Mireo Smart, která je odvozena ze široce variabilní produktové platformy Mireo s cílem vyhovět typickým požadavkům kladeným na vozidla pro regionální dopravu. Existence možnosti pořídit si za výhodnou cenu standardizované vozidlo s krátkou dodací lhůtou umožňuje dopravcům pohotově reagovat na růst přepravní poptávky rychlým navýšení přepravní nabídky. To je s ohledem na intenzivní rozvoj bydlení v obcích v okolí velkých měst velmi aktuální požadavek. Jeho naplnění má též velmi pozitivní dopad na růst atraktivity veřejné hromadné dopravy, jako energeticky a emisně výhodnější alternativy k individuální automobilové dopravě a s ní spojeným problémům s parkováním automobilů denně dojíždějících občanů ve městech.

„Možnost výběru mezi zákaznicky specifickým řešením a levnějším unifikovaným řešením byla prezentována a dopravci kladně přijata již v minulosti při nákupu lokomotiv. Na základě provozních podmínek se mohou rozhodnout mezi oběma alternativami. Požadavky trhu tak vedly společnost Siemens Mobility k uplatnění tohoto principu i v případě moderních nízkopodlažních elektrických trakčních jednotek.“ říká Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility, s.r.o.

Výhodou orientace na technicky optimalizovaná vozidla je i jejich ziskový provoz, docílený díky atraktivní ceně, nízkým nákladům na údržbu a velmi vysoké míře spolehlivosti. Ta je podpořena nabídkou mnoha různých forem účasti dodavatele na údržbě elektrických jednotek. Nízká hmotnost vozidel a vysoce výkonné rekuperační elektrodynamické brzdění snižují nároky na spotřebu energie. Vysoký trakční výkon umožňuje rychlou jízdu regionálních vlaků i při velmi četných zastávkách. To přispívá jak k atraktivitě bezemisní veřejné hromadné dopravy, tak i k racionálnímu využívání kapacity hlavních tratí, silně zatížených souběhem dálkové i regionální dopravy.

„Mireo Smart umožňuje dopravcům pružně reagovat na měnící se požadavky na přepravní kapacitu a rozšířit vozový park o standardizovaný produkt s krátkými dodacími lhůtami. Naši zákazníci těží z atraktivní ceny, vysoké dostupnosti a volitelných servisních balíčků.“ říká Albrecht Neumann, generální ředitel Kolejových vozidel, Siemens Mobility.

Unifikované elektrické trakční jednotky Mireo Smart jsou nabízeny ve třívozovém provedení, které je plně v souladu s požadavky Technických směrnic pro interoperabilitu evropského železničního systému (TSI), jejichž cíli jsou bezpečnost, spolehlivost, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a technická kompatibilita. Jednotností technického řešení, vytvořenou na základě průniku požadavků mnoha výběrových řízení, došlo ke zkrácení doby mezi objednáním vozidla a uvedením schváleného vozidla do provozu na maximálně 18 měsíců. Prodej vozidel Mireo Smart probíhá na základě produktového listu, s optimální výbavou a za pevně stanovených obchodních podmínek. Spolehlivé komponenty, rozsáhlé testy před dodáním a vysoký stupeň standardizace zajišťují spolehlivý provoz soupravy hned od prvního dne. Díky tomu je Mireo Smart velmi vhodnou alternativou pro modernizaci vozového parku.

K podpoře provozu je k dispozici i moderní, velmi pohotový způsob dodávek náhradních dílů a servisních balíčků, též lze uzavřít různé typy servisních smluv. Třívozové elektrické trakční jednotky Mireo Smart disponují 214 místy k sezení, 21 místy pro přepravu jízdních kol, dvěma prostory pro invalidní vozíky, traťovou komunikací, klimatizací, internetovým připojením, informačními displeji pro cestující, velkými TFT monitory ve vstupních prostorách a plným bezpečnostním dohledem.

Elektrická trakční jednotka Mireo Smart je založena na úspěšné platformě vozidel Mireo, ze které vychází již více než 180 objednaných elektrických jednotek. A to jak v provedení pro liniově elektrifikované tratě (EMU), tak ve dvouzdrojovém provedení trolej/akumulátor (BEMU) vhodném pro provoz na částečně liniově elektrifikované železniční síti, tedy i na tratích bez trakčního vedení. První jednotky Mireo byly nasazeny do provozu v údolí Rýna v červnu 2020.

Sdílet článek
Siemens Mobility, s.r.o.
Siemens Mobility, s.r.o. je součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií na železnici. V České republice zaměstnává více než 750 lidí v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Kromě obchodních týmů společnost tvoří oddělení vývoje a konstrukce kolejových vozidel, R&D centrum automatizace železnic, IT Hub a centra služeb (od schvalování kolejových vozidel po sdílené služby) či odštěpný závod Mobility Metro Services pro údržbu pražského metra linky C. Více informací naleznete na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz/mobilityjobs.
Siemens Mobility GmbH
Siemens Mobility je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 175 let je lídrem v oblasti inteligentních dopravních řešení a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace a elektrifikace železnice, dopravních řešení na klíč, softwarových řešení a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravcům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 10,5 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 39 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Petra Kracíková
+420 731 124 197
petra.kracikova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení