8896-0805516003
24.5.2021

Město Brno řídí světelnou signalizaci prostřednictvím moderní dopravní ústředny od Siemens Mobility

Nejmodernější systém pro řízení dopravy Siemens Sitraffic Scala Přímé propojení řadičů světelné signalizace různých výrobců prostřednictvím otevřeného komunikačního protokolu OCIT-O Splňuje požadavky na kybernetickou bezpečnost dle standardu ISO 27001

Společnost Siemens Mobility, s.r.o. úspěšně dokončila modernizaci stávající dopravní řídicí ústředny a implementovala tak nejmodernější systém pro řízení dopravy Siemens Sitraffic Scala (dopravní ústředna). Dopravní ústředna umožňuje přímé propojení řadičů světelné signalizace různých výrobců prostřednictvím otevřeného komunikačního protokolu OCIT-O verzí 2 a 3, což městu Brnu a zároveň provozovateli společnosti Brněnské komunikace a.s. dává možnost jednoduché instalace a ovládání celého systému řízení. 

Zadavatelem této veřejné zakázky bylo statutární město Brno a koncovým uživatelem je společnost Brněnské komunikace a.s. (BKOM). Doba realizace dopravní ústředny od podepsání smlouvy po předání funkčního řešení byla pouhé 4 měsíce.

„Velmi si vážíme toho, že si statutární město Brno společně se společností BKOM zvolilo nejmodernější dopravní řešení od společnosti Siemens Mobility, jehož instalací dojde ke zvýšení plynulosti dopravy, zvýšení bezpečnosti a v neposlední řadě snížení lokální uhlíkové stopy.“ říká Martin Němec, vedoucí oddělení Urban ITS společnosti Siemens Mobility, s.r.o. „Sitraffic Scala dokáže efektivně využít novou generaci takzvaných řadičů, které automaticky řídí křižovatku, a zároveň pracovat s řadiči od různých dodavatelů využívaje evropsky uznávané komunikační rozhraní.“

„Nové funkce modernizované dopravní ústředny Sittrafic Scala umožní našim dispečerům a dopravním inženýrům lépe monitorovat dopravu ve městě a hlavně pružněji reagovat na změny dopravní situace,“ řekl specialista pro C-ITS z BKOM Jiří Stratil. „Ústředna také umožní nasazování algoritmů pro koordinovaně řízené tahy nebo v celých oblastech podle okamžité situace s cílem zvýšit plynulost dopravy, tím zlepšit průjezd městem a snížit emise z dopravy,“ doplnil.

Do systému dopravní ústředny jsou rovněž integrovány dopravní kamery městského kamerového systému, které umožní dopravním inženýrům z BKOM optimální práci při ladění signálních plánů a jejich validaci s aktuálními záběry dopravy na křižovatkách. Město Brno obdrželo spolu s dopravní ústřednou rovněž nástroj pro moderní dopravně závislé řízení Siemens TASS. Tento systém bude v budoucnu možné využít pro řízení ucelených dopravních oblastí na základě online dopravních dat a dalších událostí majících vliv na dopravu ve městě. Díky tomuto systému bude mít město Brno možnost lépe optimalizovat dopravu ve městě dle různých strategií s ohledem například na plynulost dopravy, kvalitu ovzduší nebo aktuální dopravní omezení.

Celý systém je z pohledu dodaného hardwaru a softwaru nastaven jako redundantní, což umožní celkově vyšší dostupnost systému v případě výpadku některé z jeho částí. Dopravní ústředna splňuje veškeré požadavky na kybernetickou bezpečnost dle standardu ISO 27001.

Základními funkcemi Sitraffic Scala jsou: monitorování stavu křižovatek světelné signalizace a jejich detektorů (vozidlové, tramvajové, chodecké), tj. poskytování informací o stavu hardwaru pro řízení dopravy řízení křižovatek světelné signalizace sběr dopravních dat (intenzita, obsazenost, délky dob volno/stůj) za účelem analýzy dopravy, tvorby signálních plánů sběr a archivace provozních a chybových hlášení online vizualizace signálních plánů, zelených vln a topologie křižovatky, tj. poskytuje přehled o dopravní situaci a zlepšení podpory pro plánování dopravy (dopravní řešení, editace a tvorba nových signálních plánů).
Sdílet článek
Siemens Mobility, s.r.o.
Siemens Mobility, s.r.o. je součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií na železnici. V České republice zaměstnává více než 750 lidí v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Kromě obchodních týmů společnost tvoří oddělení vývoje a konstrukce kolejových vozidel, R&D centrum automatizace železnic, IT Hub a centra služeb (od schvalování kolejových vozidel po sdílené služby) či odštěpný závod Mobility Metro Services pro údržbu pražského metra linky C. Více informací naleznete na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz/mobilityjobs.
Siemens Mobility GmbH
Siemens Mobility je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 175 let je lídrem v oblasti inteligentních dopravních řešení a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace a elektrifikace železnice, dopravních řešení na klíč, softwarových řešení a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravcům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 10,5 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 39 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Petra Kracíková
+420 731 124 197
petra.kracikova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení