877-0907376949.png
7.9.2022

Jubilejní pětadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense zahájen

Pětadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense pro studenty technických, přírodovědeckých a medicínských oborů a mladé vědce byl vyhlášen. „Aby měla podpora vědy a vzdělání smysl, musí být systematická a dlouhodobá. Věřím, že pořádáním soutěže o Ceny Wernera von Siemense již čtvrt století dokazujeme, za jak důležité považujeme technické a přírodovědné vzdělávání a pedagogickou práci,“ uvedl k zahájení soutěže Ing. Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice.  Kandidáti se mohou přihlašovat prostřednictvím internetových stránek www.cenasiemens.cz až do 30. listopadu 2022.

Pětadvacátý ročník v osmi kategoriích rozdělí jeden milion korun, v kategorii nejlepší diplomová a disertační práce spolu se studenty ocenění i finanční odměnu získají i vedoucí prací/školitelé.

Finanční odměny, které společnost Siemens v minulých 24 letech rozdělila mezi 431 vítězných studentů, vědců a pedagogů, dosáhly částky 14,3 milionů korun.

Vyhlašované kategorie:

 1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým);
 2. Nejlepší pedagogický pracovník;
 3. Nejlepší diplomová práce (první tři místa + vedoucí práce);
 4. Nejlepší disertační práce (první tři místa + školitel);
 5. Ocenění za překonání překážek při studiu (student je nominován z řad akademických pracovníků v rámci dané univerzity z bakalářského, magisterského a doktorského studia);
 6. Zvláštní ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce;
 7. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0;
 8. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou.

Předsedové porot:

 • RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (předsedkyně, Akademie věd České republiky) – Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým);
 • MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (rektor, Masarykova univerzita v Brně) – Nejlepší pedagogický pracovník;
 • Ing. Ladislav Janíček Ph.D., MBA, LL.M. (rektor, Vysoké učení technické v Brně) – Nejlepší diplomová práce (první tři místa + vedoucí práce);
 • RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (rektor, České vysoké učení technické v Praze) – Nejlepší disertační práce (první tři místa) + školitel);
 • MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (předseda, Česká konference rektorů) – Ocenění za překonání překážek při studiu (student je nominován z řad akademických pracovníků v rámci dané univerzity z bakalářského, magisterského a doktorského studia);
 • Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA (generální ředitel, Siemens ČR) – Zvláštní ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce;
 • Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c. (vědecký ředitel, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT) – Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0;
 • Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. (ředitel, Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie VŠB-TUO) – Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou.

V posledním ročníku soutěže nejvíce ocenění získali zástupci Českého vysokého učení technického v Praze (6 ocenění), Akademie věd ČR (5 ocenění) a Vysokého učení technického Brno (3 ocenění). Po dvou oceněních získala Technická univerzita v Liberci a Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava a Univerzita Palackého v Olomouci, jedno ocenění získala Univerzita Karlova.

 

Do nominací se může zapojit i široká veřejnost – kandidáty a kandidátky a jejich práce je možné nominovat prostřednictvím webových stránek www.cenasiemens.cz. V případě, že navržený kandidát nebo kandidátka zvítězí, získá nominující prémii ve výši 10 000 Kč.

 

O soutěži:

Cenu Wernera von Siemense pořádá český Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení prací. Záštitu nad udílením cen nově převzali předseda vlády Petr Fiala a ministryně pro vědu, výzkum a inovace, Helena Langšádlová, a již tradičně i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice. V předchozích čtyřiadvaceti ročnících soutěže bylo oceněno 431 studentů, pedagogů a vědců, na odměnách bylo vyplaceno přes 14,3 milionů Kč.

Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení