8843-1003441114
22.3.2021

Energeticky vysoce účinné palubní elektrické systémy díky technologii Siemens Mobility a Infineon

Příspěvek pro udržitelný provoz kolejových vozidel

Celosvětová populace zažívá velmi rychlý růst, stále více lidí po celém světě se stěhuje z venkova do města. Kromě výzev ve městě, které představuje megatrend urbanizace, dochází také ke zvýšení průměrné cestovní vzdálenosti. V důsledku toho také vznikají nové výzvy v oblasti železničních dopravních systémů. Ke splnění těchto požadavků vyvinuly společnosti Siemens Mobility a Infineon Technologies AG nové měniče pro napájení palubních sítí kolejových vozidel. Díky využití výkonových polovodičových spínačů na bázi karbidu křemíku (SiC) dosahují vysoké energetické účinnosti.

"Naše vozidla by neměla nabízet pouze nejvyšší úroveň pohodlí cestujících, ale měla by také umožnit našim zákazníkům udržitelný provoz po celou dobu životnosti produktu. Energeticky účinné palubní sítě kolejových vozidel mohou významně přispět k jejich ekonomickému a ekologickému provozu,“ uvedl Albrecht Neumann, generální ředitel Rolling Stock společnosti Siemens Mobility.

Společnost Siemens Mobility používá nový měnič pro napájení palubních sítí pro různé vozidlové platformy. Tyto měniče jsou nenáročné na údržbu, spolehlivé, nabízí hospodárný provoz a především jsou energeticky efektivní. "Použitím polovodičů SiC dosahujeme vyšší spínací frekvence i vyšší účinnosti, což umožňuje zmenšení transformátorů, kondenzátorů, chladicích prvků a celého bloku. Výhody tohoto polovodičového materiálu jsou zřejmé a nyní se využívají u kolejových vozidel,“ uvedl Dr. Peter Wawer, prezident divize Industrial Power Control společnosti Infineon.

Kromě vytváření výstupního střídavého napětí (např. 3 AC 400 V 50 Hz), potřebného pro palubní sítě vozidla, dodávají pomocné měniče také stejnosměrné výstupní napětí pro řídicí obvody vozidel a pro nabíjení palubní akumulátorové baterie (např. 110 V DC). K dosažení tohoto cíle využívají stejnosměrné napětí přiváděné ke vstupu měniče. Měniče pro napájení palubních sítí zajišťují, aby cestující ve vlacích mohli v průběhu cesty nabíjet notebooky a smartphony; dodávají elektrickou energii pro provoz klimatizace a ventilačních systémů; obstarávají též aby palubní restaurace mohla nabízet teplé a studené občerstvení. Bez nich by nebylo cestujícím ve vlacích k dispozici připojení k internetu, informační nebo zábavní služby. Jako součást systému palubních sítí snižuje použití inovativní technologie SiC celkové náklady na palubní elektrický systém a spotřebu energie pomocného měniče. Tato nová technologie též umožňuje kompaktnější a lehčí provedení měniče spolu s modulárním a servisně příznivým řešením, které zajišťuje nižší náklady na údržbu.

Pomocné měniče využívají výkonové polovodičové spínače v zapojení polovičního můstku, které jsou založeny na technologii Infineon CoolSiC ™ MOSFET 1 200 V. V závislosti na provedení je v pomocném měniči použito 8 až 16 modulů polovičního můstku.

Sdílet článek
Siemens Mobility, s.r.o.
Siemens Mobility, s.r.o. je součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií na železnici. V České republice zaměstnává více než 750 lidí v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Kromě obchodních týmů společnost tvoří oddělení vývoje a konstrukce kolejových vozidel, R&D centrum automatizace železnic, IT Hub a centra služeb (od schvalování kolejových vozidel po sdílené služby) či odštěpný závod Mobility Metro Services pro údržbu pražského metra linky C. Více informací naleznete na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz/mobilityjobs.
Siemens Mobility GmbH
Siemens Mobility je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 175 let je lídrem v oblasti inteligentních dopravních řešení a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace a elektrifikace železnice, dopravních řešení na klíč, softwarových řešení a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravcům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 10,5 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 39 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Petra Kracíková
+420 731 124 197
petra.kracikova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení