1.jpg
24.5.2023

Digitální technologie Siemens zajišťují Pardubicím kvalitní pitnou vodu

Úpravna pitné vody v Hrobicích u Pardubic prošla nedávno rozsáhlou rekonstrukcí, jejímž cílem bylo zajistit kvalitní pitnou pro obyvatele Pardubic a okolí. Rekonstruovaný systém řízení využívá řídicí systémy Simatic S7-1500 v decentralizovaném uspořádání, v páteřní komunikaci spoléhá na prvky Scalance. Nainstalované vysoce efektivní technologie jsou určeny pro využití v náročných průmyslových aplikacích a jsou i přínosem z hlediska zajištění kybernetické bezpečnosti.

Zdrojem vody pro Pardubice a okolí je prameniště mezi obcemi Hrobice a Čeperka a povrchová voda z nedalekého písníku Oplatil. Úpravna vody zde funguje od roku 1959 a provozuje ji společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Na úpravně vody v Hrobicích probíhala od roku 2020 rekonstrukce, jejímž cílem bylo reagovat na zhoršující se kvalitu vody způsobenou změnou klimatu i intenzivním zemědělstvím. V rámci projektu vznikl v areálu úpravny nový objekt, v němž je umístěna mikrofiltrace pro úpravu povrchové vody, lamelové separátory pro úpravu podzemní vody a také kalové hospodářství. Modernizací spojenou s výměnou technologie prošel také stávající objekt úpravny vody.

Hrobická úpravna vody má automatizovaný systém řízení s vícevrstvou architekturou. Na páteřní sběrnici s kruhovou topologií jsou připojeny podsítě jednotlivých technologických zařízení. Tato topologie má výhodu ve velké odolnosti proti selhání. Při rekonstrukci byly původní řídicí jednotky nahrazeny moderními PLC Simatic S7-1500. Pro komunikaci systém využívá jak Profibus-DP, tak Profinet. V infrastruktuře komunikační sítě Profinet jsou využity prvky Scalance.

„Byli jsme rádi, když dodavatel nového automatického systému řízení – společnost GDF –vybrala jako dodavatele řídicích systémů právě Siemens, protože pro nás je zárukou kvality. Původní systém automatického řízení od firmy Siemens tu pracoval dvanáct let, a to téměř bez poruchy,“ řekl Jaroslav Kubínek, výrobní náměstek společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

 

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, podobně jako jiné vodárenské společnosti, je Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost zařazena mezi tzv. provozovatele základní služby. Z toho vyplývají povinnosti popsat a řídit bezpečnostní rizika související s výrobou a distribucí vody. „Pro provozovatele je velmi výhodné, že na celé vnitřní síti jsou použity výhradně prvky Scalance, které zajišťují vysokou míru ochrany a odolnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti,“ vysvětluje Oldřich Kupa, prodejní specialista pro vodohospodářství ve společnosti Siemens.

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice nyní uvažuje o implementaci systému Siemens Energy Manager pro monitorování spotřeby elektřiny. „Systém Siemens Energy Manager Pro má certifikaci pro použití v systémech monitorování spotřeby energie podle ISO 50001, což velmi pomůže při auditování systému energetického managementu i při vyčíslování uhlíkové stopy, nefinančního ukazatele, který budou muset průmyslové společnosti včetně vodohospodářských v budoucnosti vykazovat,“ vysvětluje Oldřich Kupa.

Projekt rekonstrukce hrobické úpravny vody byl spolufinancován Evropskou unií, celkové náklady na projekt byly 596 milionů korun. Fond soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí přispěl částkou 190 milionů a 49 milionů Kč poskytlo Ministerstvo zemědělství České republiky.

Fotografie ke stažení

Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení