CBTC-Keyvisual.png
10.11.2022

Zvýšení kapacity metra v Hamburku díky technologii CBTC

  • Siemens Mobility pro provozovatele hamburského metra vybaví linky U2 a U4 technologií CBTC, která podstatně zvýší kapacitu obou linek
  • Díky CBTC budou vlakové soupravy metra jezdit v intervalu 100 sekund

Do roku 2030 bude na linkách metra U2 a U4 v Hamburku instalován nejmodernější digitální systém řízení vlaků od společnosti Siemens Mobility, který nahradí klasický systém řízení vlaků používaný provozovatelem Hamburger Hochbahn (HOCHBAHN). Nová technologie, známá jako CBTC (communication-based train control), bude sloužit k řízení vlakových souprav metra a umožní, aby jezdily v kratších intervalech 100 sekund. Díky zkrácení intervalů mezi soupravami může být v budoucnu na lince výrazně více vlaků, čímž dojde k navýšení přepravní kapacity. Přednostmi systému CBTC jsou lepší přesnost, spolehlivost a nižší spotřeba energie.

 

Co bude předmětem modernizace?

Společnost Siemens Mobility dodá a nainstaluje digitální řešení CBTC Trainguard MT pro konvenční stavědla Sicas ECC, která jsou v současné době v provozu na obou linkách. Kromě toho dodá příslušnou technologii do souprav metra. Systém Trainguard MT bude k dispozici na lince U2 mezi stanicemi Christuskirche a Mümmelmannsberg a na celé lince U4.

 

Co je systém CBTC – na komunikaci založené zabezpečení?

Řízení vlaků založené na komunikaci, zkráceně CBTC, označuje komplexní systém digitálních signálů a zpráv, které si vozidla a trať trvale vyměňují v reálném čase. Tuto obousměrnou datovou komunikaci mezi vlakovou soupravou metra a infrastrukturou, při níž jsou informace o trati bezdrátově přenášeny do vlaku, umožňují systémové komponenty instalované jak na trati, tak ve vozidlech. 

 

Jaké jsou výhody digitálního řízení vlaků a jak systém funguje?

Digitální řízení vlaků zvyšuje kapacitu tratí metra, zejména v tunelech. Klíčovým aspektem a hnacím motorem této modernizace je v konečném důsledku rozšíření služeb – více vlaků na trati v kratších intervalech. To hraje zásadní roli při transformaci systému mobility a přechodu od automobilů k veřejné dopravě.

 

Systém CBTC umožňuje, aby železniční vozidla jezdila v intervalech odpovídajících zábrzdné vzdálenosti na základě pohyblivých oddílů, nikoli na základě předem definovaných délek kolejových úseků tzv. pevných oddílů, jak tomu bylo dosud. Tím se zkracuje následný interval jízdy vlaků a zvyšuje přepravní kapacita linky o více než 20 procent, aniž by bylo nutné nákladně rozšiřovat tratě a tunely nebo řešit výstavbu zcela nových kolejí. 

 

Moderní vysoce výkonná technologie digitálního řízení vlaků nejenže umožňuje mít více vlaků na trati, ale zlepšuje i přesnost a spolehlivost dodržování jízdního řádu. Kromě toho je provoz metra energeticky úspornější (s možnou úsporou až 20 %) a přináší vyšší komfort cestujícím prostřednictvím plynulejšího zrychlování a brzdění.

 

Řešení CBTC Trainguard MT společnosti Siemens Mobility je nejrozšířenějším systémem automatického řízení vlaků na světě. Používá jej řada provozovatelů od Paříže, Pekingu, New Yorku, Londýna, Hongkongu až po Buenos Aires.

 

Henrik Falk, generální ředitel společnosti HOCHBAHN, uvedl: "Pro změnu v mobilitě potřebujeme výkonný a spolehlivý systém, který zákazníkům přináší skutečné výhody. Prostřednictvím projektu U-Bahn100 vytváříme pro naše cestující službu, která je prostě bezkonkurenční: vlak metra každých 100 sekund – včas, spolehlivě, ekologicky a efektivně dostupný za všech okolností."  

 

"Tento projekt je důležitým milníkem na cestě ke změně mobility v Hamburku. V budoucnu budou moci vlaky na linkách U2 a U4 jezdit každých 100 sekund," řekl Andre Rodenbeck, ředitel Rail Infrastructure německého koncernu Siemens Mobility. "Společnosti Siemens a Hamburger Hochbahn mají dlouhou společnou historii. jsme nesmírně hrdí na to, že můžeme realizovat naše inovace právě v Hamburku. Naše technologie umožňuje kombinaci větší kapacity trati, maximální dostupnosti a nižší spotřeby energie s nejvyšší možnou úrovní bezpečnosti."

 

Z celkového pohledu řízení vlaků na základě digitální komunikace zvyšuje kapacitu a celkovou atraktivitu systému metra, má pozitivní dopad na celkový podíl městské dopravy a přispívá ke snížení škodlivých emisí výfukových plynů a zlepšení kvality ovzduší ve městě.

Sdílet článek
Siemens Mobility, s.r.o.
Siemens Mobility, s.r.o. je součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií na železnici. V České republice zaměstnává více než 750 lidí v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Kromě obchodních týmů společnost tvoří oddělení vývoje a konstrukce kolejových vozidel, R&D centrum automatizace železnic, IT Hub a centra služeb (od schvalování kolejových vozidel po sdílené služby) či odštěpný závod Mobility Metro Services pro údržbu pražského metra linky C. Více informací naleznete na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz/mobilityjobs.
Siemens Mobility GmbH
Siemens Mobility je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 175 let je lídrem v oblasti inteligentních dopravních řešení a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace a elektrifikace železnice, dopravních řešení na klíč, softwarových řešení a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravcům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 10,5 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 39 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Petra Kracíková
+420 731 124 197
petra.kracikova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení