Zbyněk Tonar
4.3.2019

Zbyněk Tonar z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni získal Cenu Wernera von Siemense v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník

V 21. ročníku prestižní vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense zvítězil v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník Doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. z Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.

Stručná charakteristika pedagogické práce doc. Zbyňka Tonara

Docent Zbyněk Tonar založil a vede Laboratoř kvantitativní histologie, kde se zaměřuje na otázku prokrvení normálních i nádorových vzorků a hojení tkání a orgánů s využitím biomateriálů na mikroskopické úrovni. Mikroskopickou stavbu tkání popisuje pomocí spojitých proměnných, čímž umožňuje použití standardních statistických postupů a optimalizaci designu experimentálních studií. 

 Docent Tonar od svých učitelů převzal a dále rozvíjí originální vyučovací metodu histologie a embryologie, která je založena na kreslení výukových schémat v reálném čase během výuky. S její pomocí názorně vysvětluje jak mikroskopickou stavbu lidského těla, tak vývoj člověka před narozením. Tento přístup je opakovaně vysoce kladně hodnocen studenty, po kterých vyžaduje aktivitu a plné nasazení během přednášek. Pro pregraduální výuku lékařství zpracoval pro výuku histologie kompletní popisy všech probíraných preparátů, redigoval testované otázky a výukové cíle (výstupy učení, learning goals) pro objektivizaci písemné, praktické i ústní zkoušky. Byl řešitelem šesti úspěšných projektů pro inovaci výuky. Je autorem a editorem 15 učebních textů včetně učebnice Memorix histologie, oceněné Cenou Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2016 ve vědách lékařsko-farmaceutických. Vyučuje čtyři volitelné předměty, v magisterském programu byl školitelem 31 studentských vědeckých prací, spolupracuje se studentskými spolky českých i zahraničních studentů, účinkuje ve studentské fakultní kapele, přednáší na Univerzitě třetího věku.

 Vědecká práce doc. Zbyňka Tonara

Docent Tonar je v oblasti anatomie, histologie a embryologie autorem a spoluautorem 11 kapitol v monografiích, 75 článků v časopisech s faktorem impaktu (z toho 30x prvním, korespondujícím nebo senior autorem). V databázi Web of Science je k 15.2.2019 uvedeno 99 těchto prací s ohlasem 405 citací (bez autocitací) při h-indexu=12. Publikace jsou opakovaně v předních časopisech morfologických oborů, jako např. Journal of Anatomy, Annals of Anatomy, Clinical Anatomy, Microscopy Research and Technique, Pathobiology, Histochemistry and Cell Biology, Journal of Theoretical Biology, rovněž ale i v časopisech klinicky orientovaných.  Je autorem 6 zvaných přednášek, spoluautorem jednoho patentu, dvou překladů a dalších. Na Lékařské fakultě UK v Plzni vedl Z. Tonar čtyři obhájené doktorské dizertační práce a aktuálně je školitelem či konzultantem pěti doktorandů.

 O doc. Zbyňku Tonarovi

Nejprve vystudoval učitelství biologie a chemie pro střední školy. V diplomové práci se zaměřil na embryologii, od které je krůček k histologii. Obor ho zaujal natolik,

že vystudoval i lékařskou fakultu, kde nalezl inspiraci jak v oboru, tak v pedagogické činnosti. Na studentech se docentu Tonarovi líbí, když jsou aktivní a přebírají spoluzodpovědnost za své vzdělání, nelíbí se mu, když se snaží vyhnout tvrdé práci a hledají snadné „cestičky“.

 Ve své pedagogické práci využívá poznatků o efektivitě výuky, zejména navýšení aktivní práce studentů, častou a průběžnou zpětnou vazbou a využití znalostí k řešení konkrétních problémů. Přitom se drží nadčasových zásad J. A. Komenského: názornost a přehlednost, návaznost a systematičnost, oddělení informací zásadních od těch ostatních, pobídka k aktivnímu získávání zkušeností, přiměřenost učiva a také opakování.

 O soutěži

Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Záštitu nad udílením cen 21. ročníku poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a předseda vlády České republiky Andrej Babiš.

 Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v Česku. V předchozích dvaceti ročnících soutěže bylo již oceněno 344 studentů, pedagogů a vědců a Siemens v nich formou finančních odměn podpořil české školství a vědu celkovou částkou deseti milionů korun.

  Citace doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar Ph.D.

 „Mám radost, když vidím, jak se ze středoškoláků stávají lidé schopní vysokoškolského studia. Těší mě, když pomůžeme studentům vstřebat to velké množství informací, bez něhož nelze v medicíně obstát. Když se jim od určité úrovně začnou znalosti a dovednosti z různých oborů spojovat v použitelný celek. Když se nám podaří dovést studenty k potěšení z poznávání. Když se společně něčemu dokážeme zasmát. Když vidíme, jak dozrávají v osobnosti. Když jsou naši studenti úspěšní ve svém povolání a rádi na nás vzpomínají.“

 „Mám-li umět srozumitelně vyložit látku studentům, motivuje mě to k hlubšímu porozumění mému oboru. Dráha pedagoga mi dala nikdy nekončící úsilí o jasné vyjadřování, což je velmi cenné i pro vědeckou práci. Kontakt s mladými lidmi mi velí neustrnout, vzdělávat se, sledovat novinky a pracovat na sobě. Výuka mi zprostředkovala setkání se studenty z řady zemí, o nichž jsem se mnohé dozvěděl. Cením si také spolupráce s celou řadou podobně smýšlejících vyučujících. S nimi se snažíme o propojení předmětů tak, abychom zajistili pro studenty lékařství co nejlepší a logickou návaznost v přípravě na jejich budoucí povolání.“

Sdílet článek
Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Siemens je rovněž držitelem menšinového podílu ve společnosti Siemens Energy, která je světovým lídrem v oblasti přenosu a výroby elektrické energie. Ve fiskálním roce 2022, který skončil 30. září 2022, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 70 miliard eur a čistého zisku 4,4 miliardy eur. K 30. září 2022 měla společnost po celém světě přibližně 311 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení