8955-1107034430
13.7.2021

Spolková země Bavorsko podporuje železniční vodíková vozidla - zkušební provoz v Bavorsku

Ministr hospodářství Aiwanger: "Důležitá součást vodíkové strategie Bavorska" Ministryně dopravy Schreyerová: "Ambiciózní klimatické cíle v odvětví dopravy"

Bavorští zemští ministři hospodářství a dopravy podpořili testování regionální trakční jednotky napájené vodíkovými palivovými články vyvinuté společností Siemens Mobility. Dvouvozová trakční jednotka bude do testovacího provozu nasazena od poloviny roku 2023, mimo jiné na trase Augsburg - Füssen. Pilotní provoz v železniční síti Bayerische Regiobahn (BRB) je zpočátku plánován na 30 měsíců. Během této doby bude vodíková trakční jednotka dislokována v Augsburgu.

Memorandum o porozumění za tímto účelem podepsali v pondělí ministr hospodářství Hubert Aiwanger, ministryně dopravy Kerstin Schreyerová a vrcholní představitelé společností Siemens Mobility a Bayerische Regiobahn (BRB).

Bavorský ministr hospodářství Hubert Aiwanger má z rozvojového partnerství mimořádnou radost. "Vlak je další důležitou součástí vodíkové strategie Bavorska. Moje ministerstvo podporuje výzkum, vývoj a aplikace v oblasti vodíkových technologií. Tento železniční projekt organizujeme společně s našimi partnery, protože jsme přesvědčeni, že vodíková technologie významně přispěje k dekarbonizaci dopravy. V Bavorsku dokážeme, že s ekologickým vodíkem lze skloubit podnikání a ochranu klimatu."

Kerstin Schreyerová, bavorská ministryně pro bydlení, výstavbu a dopravu, vysvětlila: "Svobodný stát Bavorsko si klade ambiciózní klimatické cíle a chce v oblasti dopravy realizovat jasnou strategii ochrany klimatu. Inovativní technologie a zelený vodík v tom hrají zvláštní roli. Kromě přímého využití elektřiny má vodík potenciál pro širokou škálu flexibilních aplikací, takže i železniční doprava může být v budoucnu zcela převedena na obnovitelné zdroje energie. Jsem ráda, že Svobodný stát Bavorsko může v rámci tohoto projektu tuto inovativní technologii vyzkoušet i v běžném provozu."

Karl Blaim, generální ředitel společnosti Siemens Mobility: "Siemens Mobility je předním dodavatelem v oblasti vývoje alternativních pohonů, které mohou významně přispět ke snížení emisí, zejména v regionální dopravě na tratích, kde neexistuje elektrické trolejové vedení. Technologické partnerství mezi společností Siemens Mobility a spolkovou zemí Bavorsko umožňuje další vývoj vozidla Mireo Plus H pro Bavorsko a podporuje v této spolkové zemi osobní dopravu šetrnou ke klimatu."

Arnulf Schuchmann, technický ředitel společnosti Bayerische Regiobahn, uvedl: " Souhlasili jsme s testováním vodíkové technologie a s testováním vozidla Siemens Mobility v osobní dopravě, protože jsme zvědaví a otevření alternativním formám pohonu i v železničním sektoru. V rámci skupiny Transdev, do které patříme, již máme bohaté zkušenosti s alternativními pohony v autobusovém sektoru."

Samotné nasazení vodíkového vlaku na trať však v žádném případě nestačí, protože během provozu je třeba zohlednit mnoho aspektů. Je třeba zavést bezpečnostní požadavky, proškolit personál, zajistit doplňování paliva do vozidla, stanovit trasy, po kterých bude jezdit, a mnoho dalších činností, které už byly zahájeny.

Vodíková trakční jednotka je vyvíjena na základě platformy Mireo Plus H společnosti Siemens Mobility. Je určena pro provoz na neelektrifikovaných železničních tratích a má dojezd až 800 kilometrů. Hlavními komponenty vodíkové technologie jsou dva palivové články umístěné na střeše. Systém využívá vyrovnávací akumulátorové baterie nejnovější generace od společnosti Saft, které jsou instalovány pod podlahou. Vozidlo bude veřejnosti představeno na jaře 2022. První zkušební jízdy v Bavorsku jsou plánovány na rok 2023, než trakční jednotka oficiálně vstoupí do provozu s cestujícími v lednu 2024.

Vývoj alternativních systémů napájení vozidel v železniční dopravě je součástí strategie udržitelné mobility, naplňované společnosti Siemens Mobility. Společnost je průkopníkem v oblasti udržitelné mobility. Úspěšnou regionální jednotku Mireo, široce používanou v provedení s trolejovým napájením (EMU), bude pro železniční tratě bez liniového elektrického napájení nabízet jak v modifikovaném provedení s vodíkovými palivovými články (HMU), tak i ve dvouzdrojovém provedení trolej/akumulátor (BEMU). Východiskem je známá platforma Mireo Plus H, která je však vybavena novou generací akumulátorových baterií pro další zlepšení jízdního výkonu a tím i komfortu cestujících.

Sdílet článek
Siemens Mobility, s.r.o.
Siemens Mobility, s.r.o. je součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií na železnici. V České republice zaměstnává více než 750 lidí v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Kromě obchodních týmů společnost tvoří oddělení vývoje a konstrukce kolejových vozidel, R&D centrum automatizace železnic, IT Hub a centra služeb (od schvalování kolejových vozidel po sdílené služby) či odštěpný závod Mobility Metro Services pro údržbu pražského metra linky C. Více informací naleznete na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz/mobilityjobs.
Siemens Mobility GmbH
Siemens Mobility je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 175 let je lídrem v oblasti inteligentních dopravních řešení a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace a elektrifikace železnice, dopravních řešení na klíč, softwarových řešení a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravcům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 10,5 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 39 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Petra Kracíková
+420 731 124 197
petra.kracikova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení