8070-2308057341
1.8.2018

Společnost Siemens představila novou strategii Vize 2020+

Siemens představil novou strukturu: společnost bude nově rozdělena na tři provozní společnosti (Gas and Power, Smart Infrastructure a Digital Industries) a na strategické společnosti (Siemens Healthineers, Siemens Gamesa a plánovaný Siemens Alstom) Jednotlivá odvětví by měla získat víc svobody v podnikání pro dosažení rychlejšího růstu: vyšší cíle tržeb a marže Cílená expanze v oblasti digitalizace: akvizice společnosti mendix Nová oblast růstu: „Integrační služby v oblasti Internetu věcí (loT)“

Společnost Siemens představila nový směr svého dlouhodobého vývoje, kde by díky jednodušší a štíhlejší podnikové struktuře měla dosáhnout rychlejšího růstu a vyšší ziskovosti. Hlavním cílem strategie Vize 2020+ (Vision 2020+) je zvýšit volnost jednotlivých oblastí podnikání zastřešených pod silnou značkou Siemens, aby se mohly více soustředit na trhy, kde působí. V plánu je i posílení portfolia prostřednictvím investic do nových oblastí růstu, jako jsou například integrační služby v rámci Internetu věcí (loT), distribuované hospodaření s energií a infrastrukturní řešení pro elektromobilitu. Celkový vývoj bude dále podpořen soustředěnou expanzí v oblasti průmyslové digitalizace, kde Siemens již nyní zaujímá přední světové postavení. Ve střednědobém horizontu by mělo být dosaženo ročního růstu tržeb a marže v odvětví průmyslu o dvě procenta. Základní zisk na akcii by měl ve střednědobém horizontu růst rychleji než tržby.

 

Strategie Vize 2020, kterou Siemens představil v roce 2014, již byla do značné míry naplněna – a mnohem rychleji a s větším úspěchem, než se čekalo. „Během posledních čtyř let jsme pracovali opravdu tvrdě. Dnes vidíme, že ve všech oblastech našeho podnikání vykazujeme výrazně vyšší zisk, spokojenost zákazníků je na rekordně vysoké úrovni a naše řešení pro digitální podnik (Digital Factory) je na předních místech v oblasti průmyslové digitalizace,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel koncernu Siemens AG Joe Kaeser.

„Dozorčí rada podporuje další strategické směřování koncernu a je přesvědčena, že program Vize 2020+ je skvělý plán, jak urychlit transformaci a ještě více upevnit silné postavení společnosti během příštích deseti let,“ uvedl předseda dozorčí rady koncernu Jim Hagemann Snabe.

Podle J. Kaesera se společnosti často zdráhají provést potřebné změny dříve, než musí čelit skutečným problémům. „Bylo by opravdu nezodpovědné, kdybychom nyní usnuli na vavřínech,“ dodal. „Tempo globálních změn nabírá na rychlosti a síle a naší povinností je dokázat je předvídat. Jsme přesvědčeni, že nastal pravý čas začít udržitelným způsobem utvářet naši budoucnost.“ Podle J. Kaesera představuje digitalizace, někdy také nazývaná jako čtvrtá průmyslová revoluce, vůbec největší transformaci v historii průmyslu.

„Přežijí nikoli ty největší společnosti, ale ty, které se dokáží přizpůsobit. Právě proto hodláme dále prohlubovat povědomí o naší vlastnické kultuře (Ownership Culture) a chceme jednotlivým odvětvím dát mnohem větší odpovědnost v podnikání než dříve. K tomu patří i přímé přidělování funkcí spojených s danou oblastí podnikání,“ uvedl J. Kaeser. Trhy, na nichž společnost působí, zažívají významný posun paradigmatu v důsledku nejnovějších trendů, jako je například elektromobilita nebo distribuované energetické systémy. A Siemens hodlá tyto změny využít a aktivně je utvářet.

Joe Kaeser je přesvědčený, že strategie Vize 2020+ sjednotí zájmy všech zúčastněných stran: „Budeme ještě rychlejší v podpoře našich zákazníků a budeme poskytovat mnohem odbornější poradenství při dosahování jejich cílů – a netýká se to jen digitalizace. Pro zaměstnance znamená Siemens nové generace větší osobní svobodu a kreativitu a více příležitostí převzít odpovědnost do vlastních rukou. Profitovat budou i naši investoři, jelikož jednotlivým odvětvím poskytneme veškeré nástroje, které potřebují, aby se stali špičkou na jejich konkrétním trhu. A ještě mnohem více chceme plnit svou společenskou odpovědnost,“ dodal J. Kaeser.

Nová struktura: Více podnikatelské svobody – méně centralizovaného řízení

Cílem nové struktury je dát větší podnikatelskou svobodu jednotlivým oblastem podnikání. Proto bude zrušena úroveň současných divizí a organizace na regionální úrovni bude uzpůsobena tak, aby se ještě více posílila orientace na zákazníka. Efektivnější strukturu získá i ústředí společnosti. „Dalším rozvojem strategie budujeme Siemens nové generace. Méně řízení z ústředí a více svobody pro jednotlivá odvětví – jen tak budeme silnější a flexibilnější,“ uvedl J. Kaeser.

Pod úroveň koncernu budou spadat tři provozní společnosti a tři strategické společnosti. S novým uspořádáním bude možné se více soustředit na potřeby zákazníků a jednotlivé aktivity směřovat na požadavky odvětví, v nichž působí. „Doba, kdy bylo možné centrálně a efektivně řídit jednotlivé projektové, produktové, softwarové a servisní společnosti, je již dávno za námi,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel společnosti. 

Nová struktura vstoupí v účinnost se začátkem nového fiskálního roku – 1. října 2018. Bude zaváděna postupně a měla by být dokončena do 31. března 2019. Divize Building Technologies (BT), Energy Management (EM), Power and Gas (PG), Digital Factory (DF) a větší část divize Process Industries and Drives (PD) budou sloučeny a vzniknou tři nové provozní společnosti (Operating Companies). Nově budou transformovány i obchodní jednotky (BU) společnosti a budou začleněny do tří provozních společností.

Provozní společnosti: Gas and Power (GP) Ústředí: Houston, Texas CEO: Lisa Davis COO: Tim Holt CFO: Michael Becker Se zhruba 71 000 zaměstnanci po celém světě vytvořily jednotlivé podniky GP ve fiskálním roce 2017 tržby ve výši kolem 21 miliard eur a dosáhly marže přibližně devět procent.

 

Smart Infrastructure (SI) Ústředí: Zug, Švýcarsko CEO: Cedrik Neike COO: Matthias Rebellius CFO: Axel Meier Se zhruba 71 000 zaměstnanci po celém světě vytvořily jednotlivé podniky SI ve fiskálním roce 2017 tržby ve výši kolem 14 miliard eur a dosáhly marže přibližně 11 procent.   Digital Industries (DI) Ústředí: Norimberk, Německo CEO: Klaus Helmrich COO: Jan Mrosik CFO: Maria Ferraro Se zhruba 78 000 zaměstnanci po celém světě vytvořily jednotlivé podniky DI ve fiskálním roce 2017 tržby ve výši kolem 14 miliard eur a dosáhly ziskové marže přibližně 16 procent. Generální ředitelé (CEO) nově vzniklých provozních společností budou nadále i členy správní rady koncernu Siemens AG.

 

Mezi strategické společnosti budou zařazeny Siemens Healthineers a Siemens Gamesa Renewable Energy, tedy dvě plně konsolidované společnosti, v nichž koncern Siemens vlastní většinový podíl. Až do dokončení plánovaného spojení s firmou Alstom budou mezi nimi i podniky zabývající se mobilitou.   Současná divize Financial Services bude spojena s Global Business Services a Real Estate Services a vytvoří servisní společnosti (Service Companies). Optimalizace tohoto portfolia by měla významnou měrou zvýšit celkovou efektivitu.Část Siemens Corporate Technology a mj. i jednotlivé malé a střední podniky (SME) budou řízeny centrálně oddělením Corporate Development.  

Do této skupiny podniků (SME) patří na jednu stranu majetkové podíly v centrálně řízených portfoliových společnostech (CMPA) a na druhou stranu i některé provozní firmy, které momentálně spadají především pod divizi PD. V této kategorii bude ale také zařazena společnost Siemens Postal Parcel & Airport  Logistics, která je nyní součástí CMPA, a dále podmořské aktivity divize EM. Malé a střední podniky (SME) aktuálně zaměstnávají na 21 000 lidí a vykazují tržby okolo 5 miliard eur. Ve fiskálním roce 2017 činila jejich čistá ztráta přes 300 milionů eur. Do roku 2023 by měly dosáhnout marže ve výši 5 %. Tuto jednotku povede Jochen Eickholt.

I ústředí společnosti bude mnohem „štíhlejší“ a některé jeho úlohy a pracovníci budou převedeny na jiné jednotky. Ústředí se bude soustředit na hlavní aktivity (Finance, Governance & Markets, Legal and Compliance, Human Resources a Communications).

Další rozšiřování v oblasti digitalizace

Akvizice společnosti mendix a vstup do oblasti integračních služeb Internetu věcí umožní dále posílit přední postavení v průmyslové digitalizaci. Společnost mendix je jedním z průkopníků ve vývoji aplikací pro platformy LCDP (low-code application development platforms). Její technologie umožňují mj. programovat a zavádět aplikace až desetkrát rychleji. Díky rychlosti této technologie mohou zákazníci pracující s platformou MindSphere vyvíjet vlastní aplikace mnohem rychleji a za výrazně nižší cenu. Kupní cena je 0,6 miliardy eur. Celá transakce, která podléhá schválení regulačních orgánů, by měla být uzavřena v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2019. Další informace jsou k dispozici v tiskové zprávě na adrese www.siemens.com/press/PR2018080264COEN.  

Nově vzniklá obchodní jednotka (BU) pro integrační služby pro Internet věcí představuje rozšíření platformy Siemens pro Internet věcí a zákazníkům nabídne komplexní podporu na cestě k digitální transformaci. Díky mnohaletým zkušenostem z celé řady oborů a se špičkovými technologiemi (např. v oblasti umělé inteligence nebo kybernetické bezpečnosti) hodlá Siemens nabídnout poradenské služby, služby v oblasti návrhu, tvorby prototypů a implementace. Do roku 2025 by měl trh integračních služeb IoT vykázat roční růst o deset až patnáct procent. V této oblasti hodlá Siemens přijmout do roku 2025 až 10 000 pracovníků.

Přehled cílů marže

Provozní společnosti

Upravené rozpětí ziskové marže EBITA *

Gas and Power

8 – 12 %

Smart Infrastructure

10 – 15 %

Digital Industries

17 – 23 %

Strategické společnosti

Očekávání Siemens

Siemens Healthineers

17 – 21 %

Siemens Gamesa Renewable Energy

7 – 11 %

Siemens Alstom (čeká na schválení reg. orgány)

8 – 12 %

Servisní společnost

 

Financial Services

15 – 22 % (ROE)

 

*Definice upraveného zisku EBITA: Zisk EBITA upravený o čistý provozní výsledek hospodaření a amortizaci nehmotného majetku, který nebyl pořízen v rámci spojení podniků. Tato definice upraveného zisku EBITA je tedy shodná s dřívější definicí Siemens pro zisk.

 

Sdílet článek
Siemens Česká republika
Siemenspatří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Siemens je rovněž držitelem menšinového podílu ve společnosti Siemens Energy, která je světovým lídrem v oblasti přenosu a výroby elektrické energie. Ve fiskálním roce 2021, který skončil 30. září 2021, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 62,3 miliardy eur a čistého zisku 6,7 miliardy eur. K 30. září 2021 měla společnost po celém světě přibližně 303 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta).

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení