8598-0906376106
12.6.2020

Společnost Siemens Mobility získala významnou zakázku na údržbu a dodávku světelné signalizace a inteligentních dopravních systémů

Zadavatelem je konsorcium tří měst ve střední Anglii Předmět zakázky pokrývá významnou část britské silniční infrastruktury Cílem je zlepšit bezpečnou mobilitu účastníků silničního provozu

Konsorcium měst Warwickshire, Coventry a Nottingham vybralo společnost Siemens Mobility jako dodavatele pro zajištění údržby křižovatek vybavených světelně signalizačním zařízením (SSZ). Smlouva uzavřená 1. dubna 2020 na dobu pěti let navazuje na předchozí více než dvacetiletou úspěšnou spolupráci.

Region střední Anglie představuje významnou součást britské dopravní infrastruktury. Během příštích tří let se však očekává rostoucí zatížení místní dopravní sítě kvůli plánovaným dopravním stavbám nebo kulturně sportovním akcím. Patří mezi ně například Hry Commonwealthu pro rok 2022 konané v Birminghamu, vyhlášení Coventry Městem kultury v roce 2021 či dopad projektu výstavby vysokorychlostní železnice (HS2).

Siemens Mobility bude odpovídat především za běžnou údržbu a pravidelné roční revize 973 křižovatek SSZ v celém regionu a zároveň se zaměří na veškerou komunikační infrastrukturu. Instalace případných dalších SSZ budou probíhat na základě provozních požadavků jednotlivých měst, a to formou nové výstavby nebo modernizací stávající technologie.

Společnost Siemens Mobility bude mít zároveň příležitost zavést do měst další inteligentní dopravní systémy, např. pro řízení a správu parkovišť, proměnné dopravní značení či systémy pro automatické rozpoznávání registračních značek. Poskytovat může i poradenské služby.

„Jsme rádi, že se nám tuto zakázku podařilo získat a že tak můžeme nadále rozvíjet úspěšnou spolupráci s kolegy z místních samospráv,“ uvedl k udělení zakázky Wilke Reints, jednatel Siemens Mobility UK odpovědný za inteligentní dopravní systémy. A dodává: „Oblast střední Anglie leží aktuálně v srdci většiny dopravních inovací ve Velké Británii. Na spolupráci s místními samosprávami se velice těšíme, zejména nyní, kdy naše odvětví prochází zajímavým obdobím plným nových a rychlých změn. Díky pokračující spolupráci mohou města udržitelným způsobem zvyšovat hodnotu infrastruktury po celý její životní cyklus a celkově tak zlepšit podmínky pro všechny účastníky silničního provozu.“  

V České republice se nachází největší vývojové centrum Inteligentních dopravních systémů společnosti Siemens Mobility. Právě v brněnské pobočce vzniká software k řízení silniční dopravy pro celý svět, konkrétně se jedná o produkty Sitraffic Scala a Road Side Unit. V Čechách vyvinuté systémy dnes řídí dopravu například na americkém Manhattanu. 

Sitraffic Scala

Aplikace pro monitorování a řízení dopravy ve městech. Slouží k monitorování a řízení křižovatek světelné signalizace, stejně tak jako ke sběru dopravních dat. Dokáže efektivně využít novou generaci řadičů, které automaticky řídí křižovatku. Umí pracovat s řadiči od různých dodavatelů a pracuje na evropsky uznávaném komunikačním rozhraní.

Road Side Unit

Jednotky poskytující klíčová data pro přesnější představu o aktuální dopravní situaci, umožňují účinnější řízení dopravy, výrazné snížení počtu nehod a ještě větší snížení emisí, než je dosud možné. Jsou schopny přenášet údaje o červeném nebo zeleném načasování na křižovatkách, doporučené rychlosti, překážkách v komunikaci či informace o dopravních nehodách. Umožňují komunikaci mezi autem a okolní infrastrukturou.

Sdílet článek
Siemens Mobility, s.r.o.
Siemens Mobility, s.r.o. je součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií na železnici. V České republice zaměstnává více než 750 lidí v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Kromě obchodních týmů společnost tvoří oddělení vývoje a konstrukce kolejových vozidel, R&D centrum automatizace železnic, IT Hub a centra služeb (od schvalování kolejových vozidel po sdílené služby) či odštěpný závod Mobility Metro Services pro údržbu pražského metra linky C. Více informací naleznete na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz/mobilityjobs.
Siemens Mobility GmbH
Siemens Mobility je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 175 let je lídrem v oblasti inteligentních dopravních řešení a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace a elektrifikace železnice, dopravních řešení na klíč, softwarových řešení a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravcům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 10,5 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 39 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Petra Kracíková
+420 731 124 197
petra.kracikova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení