8958-0907023868
19.7.2021

Sinumerik One Dynamics: Siemens přináší nové technologické balíčky pro vyšší kvalitu obrobků

Sinumerik One Dynamics obsahuje tři technologické balíčky pro vyšší efektivitu CNC programování ve výrobních provozech a zavádění CNC programů z CAM systémů   Funkce Top Surface a Top Speed Plus nabízejí prvotřídní řízení polohy a pohybu a dokonalý povrch obrobků

Společnost Siemens představila novou verzi softwaru NCU-SW 6.14, která obsahuje tři výkonné technologické balíčky vytvořené exkluzivně pro CNC systém Sinumerik One. Součástí Sinumerik One Dynamics jsou balíčky One Dynamics Operate, One Dynamics 3-axis milling a One Dynamics 5-axis milling. Jejich softwarové funkce podporují strojově orientované programování na pracovišti i výkonné obrábění programované v CAD-CAM systémech se zaměřením na vysokou kvalitu povrchu.

 

Balíček One Dynamics Operate podporuje účinné programování ve výrobních provozech na základě osvědčených obráběcích cyklů v systému Sinumerik a kvalitní CNC simulace obráběcích technik frézování a soustružení. Uživatelé navíc získávají širokou škálu možností pro přístup do NC programů a dokumentace o obrobcích. Umožňuje tak dosáhnout bezpapírové výroby a mj. i 3D vizualizace CAD dat ve výrobním prostředí ve velmi krátké době. Balíčky One Dynamics 3-axis milling a One Dynamics 5-axis milling obsahují CNC funkce Top Surface a Top Speed Plus pro prvotřídní řízení polohy a pohybu a dokonalý povrch obrobků. Jsou proto vhodné v oblasti provádění CNC programů z CAM systémů při volném obrábění povrchů.

 

Funkce Top Surface zkontroluje a optimalizuje geometrická data z CAM systému během CNC zpracování s využitím inteligentního algoritmu. Zajistí tak vysokou kvalitu při frézování komplexních volných povrchů. To přináší výhody zejména v případě geometricky komplexních komponent pro formy, kde je zvláštní důraz kladen na kvalitu povrchu, přesnost formy a efektivitu výroby, především v oblasti výroby nástrojů a forem, letadel nebo zdravotnické techniky. Nová technologie filtrů Top Speed Plus dokáže zvýšit dynamiku, aniž by docházelo k mechanickým vibracím stroje, a spolehlivě tak udržet potřebnou přesnost kontur. V závislosti na konkrétním využití se tím může doba obrábění zkrátit až o 30 procent, což snižuje náklady frézování s pomocí CNC programů ze systémů CAM a zvyšuje efektivitu výroby.

 

Až na několik málo výjimek nevyžadují funkce Sinumerik One Dynamics žádné dodatečné úkony při zprovoznění. Jakmile dojde k jejich aktivaci, jsou okamžitě k dispozici obsluze stroje. Jelikož se jedná o softwarové funkce v rámci CNC řízení, není potřeba nijak zasahovat do provozu stroje či jeho mechaniky. V případě vysokých nároků na kvalitu a rychlost obrábění může výrobce stroje přidat další volitelné CNC funkce systému Sinumerik nad rámec balíčků Sinumerik One Dynamics. Ty však musí následně aktivovat a nastavit jejich parametry podle jednotlivých strojů a přizpůsobit jejich statice a dynamice.

Sdílet článek
Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení