sic-00000616_original (1).jpg
16.5.2024

Siemens prodá společnost Innomotics firmě KPS Capital Partners

  • KPS Capital Partners za Innomotics zaplatí 3,5 miliardy eur
  • Innomotics je globálním lídrem ve výrobě elektromotorů a velkých pohonů s tržbami ve výši 3,3 miliardy eur a přibližně 15 000 zaměstnanci
  • Díky nové struktuře získá Innomotics ty nejlepší podmínky pro udržitelný rozvoj orientovaný na růst
  • Transakce by měla být dokončena v první polovině fiskálního roku 2025
  • Jedná se o další krok společnosti Siemens směrem k optimalizaci portfolio

Management board a dozorčí rada koncernu Siemens AG schválily prodej společnosti Innomotics, která je předním světovým výrobcem elektromotorů a velkých pohonů, firmě KPS Capital Partners, LP (dále jen „KPS“). Obě strany již podepsaly příslušnou smlouvu. Kupní cena (hodnota podniku) činí 3,5 miliardy eur. Prodej by měl být dokončen v první polovině fiskálního roku 2025 a podléhá obvyklým schvalovacím procesům v oblasti zahraničních investic a kontroly fúzí.

 

„Prodej společnosti Innomotics je dalším významným krokem v rámci optimalizace našeho portfolia. Úspěšně se nám podařilo najít toho nejlepšího možného nového vlastníka,“ uvedl Ralf P. Thomas, finanční ředitel koncernu Siemens AG. „Toto rozhodnutí představuje pro zákazníky i zaměstnance společnosti Innomotics jasné a transparentní řešení a otevírá jim cestu k nepřeberným možnostem v dalším úspěšném rozvoji jejich podnikání. Propojení reálného a digitálního světa tak do budoucna přinese koncernu Siemens a jeho akcionářům ještě větší výhody.“

 

Siemens se v listopadu 2022 rozhodl spojit oblast výroby velkých pohonů a elektromotorů pod jednu samostatnou společnost, která působí mimo hlavní obchodní činnost koncernu. Její vyčlenění od té doby úspěšně probíhalo podle plánu. Vzhledem k tomu, že tato smlouva, která je výhodná pro všechny strany, nabízí mnohem rychlejší a přehlednou cestu k úspěšné budoucnosti, rozhodl se Siemens již nepokračovat v přípravách na vstup společnosti Innomotics na burzu, jak původně oznámil v listopadu 2023.

 

Pozitivní reakce zákazníků a trhu i růst společnosti Innomotics během procesu vyčlenění podtrhují její silnou pozici předního dodavatele velkých pohonů a motorů, který dokáže řešit i ty nejnáročnější technické požadavky zákazníků. Budoucí struktura s novým vlastníkem KPS představuje pro Innomotics ty nejlepší rámcové podmínky pro udržitelný rozvoj orientovaný na růst.

 

„Partnerství s KPS podpoří další rozšiřování našich předchozích úspěchů v oblasti technologických inovací a poskytování špičkových produktů, řešení a služeb našim zákazníkům,“ uvedl generální ředitel společnosti Innomotics Michael Reichle. „Těšíme se na úzkou spolupráci s KPS a našimi talentovanými zaměstnanci, protože budeme i nadále přinášet významnou hodnotu zákazníkům po celém světě a posilovat silnou technologickou pozici naší společnosti. Innomotics bude i nadále těžit z vysokého růstového potenciálu daného poptávkou po výkonných a účinných produktech a řešeních v oblasti elektrifikace a spotřeby energie v průmyslu i ve společnosti, které jsou zaměřené na udržitelnost.“

Sdílet článek
Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.
Forward Looking Statement
Tento dokument obsahuje výroky týkající se naší budoucí obchodní a finanční výkonnosti a budoucích událostí nebo budoucího vývoje společnosti Siemens, které mohou představovat tzv. výhledová prohlášení. V těchto prohlášeních se mohou objevit pojmy jako „očekávat“, „těšit se“, „předvídat“, „hodlat“, „plánovat“, „domnívat se“, „usilovat“, „odhadovat“, „bude“, „předpokládat“ nebo slova podobného významu. Výhledová prohlášení můžeme rovněž uvádět v jiných zprávách, prospektech, prezentacích, materiálech doručených akcionářům a v tiskových zprávách. Naši zástupci mohou navíc podle potřeby vydávat ústní výhledová prohlášení. Tato prohlášení jsou založena na současných očekáváních a určitých předpokladech vedení společnosti Siemens, z nichž mnohé jsou mimo její kontrolu, jelikož podléhají řadě rizik, nejistot a faktorů, zejména těm, které jsou uváděny ve zveřejňovaných informacích, především v kapitole ‚Zpráva o očekávaném vývoji a souvisejících významných příležitostech a rizicích‘ v souhrnné zprávě vedení společnosti Siemens (siemens.com/siemensreport) a v průběžné zprávě vedení koncernu v rámci pololetní finanční zprávy (pokud je již za aktuální účetní období k dispozici), kterou je třeba číst společně se souhrnnou zprávou vedení společnosti. Pokud se naplní jedno nebo více z těchto rizik nebo nejistot, pokud se rozhodnutí, hodnocení nebo požadavky regulačních orgánů budou lišit od našich očekávání, pokud dojde k událostem vyšší moci, jako jsou pandemie, nepokoje nebo válečné události, nebo pokud základní očekávání včetně budoucích událostí nastanou později nebo vůbec nenastanou nebo pokud se dané předpoklady ukáží jako nesprávné, mohou se skutečné výsledky, výkonnost nebo úspěchy společnosti Siemens podstatně lišit (negativně nebo pozitivně) od těch, které jsou explicitně nebo implicitně uvedeny v příslušném výhledovém prohlášení. Společnost Siemens nemá v úmyslu ani nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat nebo revidovat tato výhledová prohlášení s ohledem na skutečnosti, které se liší od předpokládaného vývoje. Tento dokument obsahuje – v platném rámci finančního výkaznictví jasně nedefinované – doplňkové finanční ukazatele, které jsou nebo mohou být alternativními ukazateli výkonnosti (ukazatele dle metodiky non-GAAP). Tyto doplňkové finanční ukazatele by neměly být chápány izolovaně nebo jako alternativa k ukazatelům týkajícím se čistých aktiv, finanční pozice nebo výsledků hospodaření společnosti Siemens prezentovaným v souladu s platným rámcem finančního výkaznictví v konsolidované účetní závěrce. Jiné společnosti, které vykazují nebo popisují podobně nazvané alternativní ukazatele výkonnosti, je mohou vypočítávat odlišně. Vzhledem k zaokrouhlování nemusí čísla uvedená v tomto a v dalších dokumentech přesně odpovídat celkovým součtům a procenta nemusí vždy přesně odrážet absolutní hodnoty. (Všechny informace jsou předběžné.)

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení