Aerospace-keyvisual-aerorobotic-widescreen-original-CMYK.jpeg
26.6.2023

Siemens nabízí řešení pro udržitelnou leteckou dopravu

  • Pro nižší emise z letecké dopravy jsou zapotřebí lehčí, rychlejší a účinnější letadla
  • Naše otevřená digitální obchodní platforma Siemens Xcelerator pomáhá společnostem s digitální transformací snadno, rychle a ve velkém měřítku
  • S digitálním nativním CNC systémem SINUMERIK ONE mohou výrobci letadel posunout výrobu špičkových dílů na novou úroveň

Letecký průmysl čelí celé řadě výzev, mj. tlaku na nižší náklady, měnícím se podmínkám na trhu a požadavkům na udržitelnou mobilitu. Díky automatizaci a digitalizaci mohou výrobci letadel dosáhnout klimatických cílů, jako je například „Fly Net Zero“. Siemens v této oblasti nabízí širokou škálu řešení v rámci celého hodnotového řetězce v leteckém průmyslu – od konceptu a návrhu až po chvíli, kdy je letadlo připraveno vzlétnout, a následně až do ukončení provozu. Portfolio společnosti Siemens zahrnuje software pro návrh a simulaci, automatizaci a řízení výroby, robotiku, kompozitní řešení, inteligentní systémy pro řízení automatizace budov nebo software pro řízení životního cyklu.

 

Dosáhnout digitální transformace snadno, rychle a ve velkém měřítku

Vize společnosti Siemens v oblasti digitální transformace přesahuje rámec konektivity a sledovatelnosti. Propojení dat je jenom začátek. Díky naší otevřené digitální platformě Siemens Xcelerator mohou společnosti zajistit, aby jejich data pracovala pro ně pomocí generativního návrhu a uzavřené smyčky optimalizace. Tímto způsobem mohou firmy působící v leteckém a obranném průmyslu dosáhnout mnohem více, než si kdy dokázaly představit.

Siemens Xcelerator nabízí zákazníkům výhody plné otevřenosti technologií a rozsáhlého portfolia ucelených řešení – od multidisciplinárního návrhu a projektování až po výrobu, správu aktiv a optimalizaci. To vše je dostupné v rámci rovnocenné komunikace v rámci širokého ekosystému hráčů na trhu, partnerů, dodavatelů a zákazníků.

 

Zvyšování hodnoty v rámci celého procesu vývoje produktu

Siemens Xcelerator zahrnuje portfolio softwaru vytvořené na základě osvědčených postupů v průmyslu, které poskytuje přehlednost, spolupráci, automatizaci a sledovatelnost. Siemens využívá digitální dvojče a plán obchodních postupů specifických pro dané odvětví, aby došlo k digitálnímu a nepřetržitému propojení všech úloh a procesů v celém hodnotovém řetězci včetně dodavatelů. Řešení Siemens pokrývají celý životní cyklus výrobku a pomáhají zákazníkům v leteckém a obranném průmyslu dosáhnout pokročilé digitální transformace v důležitých oblastech systémů, návrhu/konstrukce, výroby a životního cyklu služeb. Zákazníci pak mohou své plány realizovat díky softwaru, který řeší jejich aktuální výzvy a priority jejich podnikání.

 

Propojení informačních a provozních technologií: Siemens Xcelerator a Industrial Operations X

Spojení informačních (IT) a provozních technologií (OT) umožňuje přesné rozhodování založené na datech. Tím se vytváří nepřetržitá uzavřená smyčka optimalizace, a to jak pro produkt, tak pro výrobu. Bezproblémový tok dat v celém hodnotovém řetězci překonává problémy mezi informačními sily a propojuje vše od návrhu až po realizaci. Industrial Operations X je neustále se rozšiřující interoperabilní portfolio společnosti Siemens zaměřené na projektování, realizaci a optimalizaci výroby, které se průběžně stává součástí platformy Siemens Xcelerator. Díky Industrial Operations X Siemens důsledně integruje IT a softwarové možnosti do světa automatizace. To vše je možné například díky průmyslovému internetu věcí (IIoT), naší pestré nabídce edge aplikací, cloudovému řešení Insights Hub (dříve MindSphere) a nástroji Mendix pro vývoj low-code aplikací. Výrobci působící v leteckém průmyslu tak mohou urychlit svůj přechod od automatizované k vysoce adaptabilní výrobě.

 

Efektivní výroba komponent

Výroba letadel vyžaduje flexibilní a efektivní přístup. Díky svým zkušenostem s provozem strojů a řízením polohy a pohybu a know-how v oblasti leteckého průmyslu může Siemens nabídnout řešení pro optimalizaci výroby dílů motorů a konstrukcí a přesnosti tvaru a kvality povrchu. Pohony letadel procházejí neustálými změnami: technologie turbín (motorů) se průběžně zlepšují s cílem dosáhnout úspor paliva a snížení emisí.

 

Díky našemu digitálnímu nativnímu CNC systému SINUMERIK ONE mohou výrobci letadel posunout výrobu prvotřídních dílů na vyšší úroveň. Špičkový CNC systém kombinuje maximální rychlost s nejvyšší možnou přesností dráhy při obrábění volných ploch a plynulým CNC provozem i při vysokém zatížení. Díky digitálnímu dvojčeti SINUMERIK ONE lze vývoj a zprovoznění strojů, plánování výroby a obrábění, rozšiřování strojů a služby přenášet z reálného světa do virtuálního prostředí, což výrazně urychluje výrobu. CNC roboty lze navíc využít nejen pro technologie vrtání a frézování, ale i pro aditivní výrobu, lakování a výrobu kompozitů, což zaručuje nejvyšší možnou přesnost dráhy, flexibilitu a mobilitu.

 

Pro snížení emisí v letecké dopravě jsou zapotřebí lehčí, rychlejší a efektivnější letadla. Rozhodující výhodu zde může sehrát aditivní výroba. Konstrukci dílů lze optimalizovat díky zcela novým konstrukčním metodám. Díky konstrukční svobodě při aditivní výrobě je možné výrazně snížit hmotnost, a tím i spotřebu potřebného materiálu, a optimalizovat tak výrobní náklady i uhlíkovou stopu jednotlivých komponent. Lehčí díly navíc přinášejí i významné úspory emisí během provozu letadla. Další cestou k lehčím dílům a udržitelnější letecké dopravě je využití kompozitní výroby s díly z vláknových kompozit.

 

Montáž

Spolehlivá a vysoce kvalitní letadla závisí na účinné koordinaci (globálních) dodavatelských řetězců, synchronizovaných výrobních operacích a koordinovaných procesech předběžné a konečné montáže. Opcenter, což je výrobní informační systém společnosti Siemens, odesílá informace o jednotlivých konfiguracích na správné stanice výrobní linky. Průběžně monitoruje výrobu, aby zajistil vysokou kvalitu výroby a montáže. Aby výrobci v leteckém průmyslu dokázali čelit výzvám budoucnosti, musí transformovat tradiční výrobní a logistické procesy na dynamičtější a efektivnější postupy. Platforma SIMOCRANE a automaticky řízená vozidla (AGV), např. SIMOVE, realizují flexibilní, a dokonce autonomní logistické koncepty. Tyto koncepty mohou realizovat platformy vlastněné společností Siemens, jako je například SIMOCRANE nebo SIMOVE.

 

Konektivita, napájení a infrastruktura

Siemens nabízí nejen řadu identifikačních a lokalizačních řešení, ale i efektivní síťovou infrastrukturu. Společně se světovým lídrem v oblasti digitální transformace a řešení kybernetické bezpečnosti – společností Atos – zaručuje Siemens bezpečnost sítě, Wi-Fi a vzdálenou komunikaci.

Siemens zároveň poskytuje řešení pro specifické průmyslové služby zaměřené na optimální správu aktiv, jako jsou školení a hotlinky podpory, náhradní díly, opravy a modernizace. Na cestě k digitální výrobě může toto portfolio pomoci výrobcům letadel identifikovat nevyužité možnosti optimalizace, zabránit neplánovaným odstávkám a zlepšit výrobu díky lepší integraci do IT procesů a moderní analýze dat.polečnost Siemens představila otevřené a zcela interoperabilní portfolio produktů a řešení pro automatizaci a provoz průmyslové výroby – Industrial Operations X. Je součástí otevřené digitální obchodní platformy Siemens Xcelerator zahrnující software, propojený hardware, ekosystém partnerů a tržiště jednotlivých řešení.

 

Industrial Operations X je řešení pro projektování, realizaci a optimalizaci výroby v novém světě konvergence informačních a provozních technologií (IT/OT). Zaměřuje se na integraci nejmodernějších možností IT a osvědčených metod ze softwarových operací ve světě automatizace: low code, edge, cloud computing a umělá inteligence (AI) v kombinaci se špičkovou automatizační technologií a digitálními službami. Výsledkem jsou flexibilnější a modulárnější závody i výrobní linky umožňující zákazníkům reagovat na změny pouhým stisknutím tlačítka.

Vizuál ke stažení

Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení