8332-1105172147
13.5.2019

Siemens na veletrhu VOD-KA představí digitalizaci vodárenství a čistírenství

Digitalizace ve vodárenství a čistírenství – pod tímto mottem Siemens představí na výstavě VODOVODY-KANALIZACE od 21. do 23. května v pražských Letňanech ukázku nejmodernějších systémů a digitálních řešení pro vodárenství a čistírenství. V expozici č. 37 v hale 3 ukáže model vodní čerpací stanice doplněný digitálním dvojčetem a řadu dalších zajímavých exponátů.

Chytrý model čerpací stanice

 

Hlavním exponátem, na kterém bude společnost Siemens demonstrovat výhody sledování životního cyklu výrobku i výroby, je funkční model čerpací stanice doplněný o digitální dvojče celého zařízení. Model představuje typickou konfiguraci zařízení pro čerpání pitné nebo odpadní vody a ukazuje, jak může digitalizace zjednodušit a zrychlit řadu procesů a optimalizovat provoz. Na modelu bude současně představeno komplexní portfolio hardwaru a softwaru Siemens pro vodárenství a čistírenství – především nové hardwarové koncepty a průmyslové moduly pro systém řízení procesů Simatic PCS 7.

 

Digitální dvojče šetří náklady

 

Hlavní roli v digitalizaci vodárenství hraje digitální dvojče závodu. Softwarová platforma COMOS umožňuje všem uživatelům přístup do průběžně aktualizované databáze a zajištuje konzistentní management dat. Díky propojení s nejnovější verzí 9.0 řídicího systému Simatic PCS 7 a nástrojem pro simulace Simit umožňuje virtuální fungování technologie závodu nebo zařízení. Toto řešení je velmi praktické například při školení obsluhy a také pro rychlejší a bezchybné uvedení zařízení do provozu. Expozice Siemens rovněž ukáže, jak dokáže cloudová platforma pro průmyslový internet věcí MindSphere proměnit provozní data ze sensorů a strojů na cenné informace, které zvýší efektivitu a uspoří čas i peníze.

 

Řešení pro kritickou infrastrukturu

 

Požadavky na vzdálený přístup k zařízením i celým závodům kladou vysoké nároky na zabezpečený přenos dat. Vodárenské soustavy a systémy jsou považovány za kritickou infrastrukturu a v tomto ohledu musí být chráněny před jakýmkoliv neautorizovaným přístupem. Siemens na veletrhu představí spolehlivé a bezpečné řešení pro vzdálenou správu, monitorování a komunikaci založené na technologii telecontrol, která ke své komunikaci využívá různá přenosová média – od veřejných až po privátní sítě.

 

Frekvenční měnič, který zkrotí živly

 

Představen bude také nový měnič Sinamics G120X určený speciálně pro ovládání motorů čerpajících vodu nebo ventilujících vzduch. Vyznačuje se jednoduchostí, spolehlivostí a mimořádnou účinností. Díky širokému rozpětí výkonu od 0,75 kW až do 630 kW dokáže tato typová řada zvládnout každou náročnou aplikaci. Navíc mohou měniče Sinamics G120X pracovat s libovolným motorem, i když nejvyšší účinnosti dosahují se synchronními reluktančními motory firmy Siemens. Exponát bude doplněn ukázkou aplikace Analyze MyDrive, která funguje na IoT platformě MindSphere a výrazně zvyšuje efektivitu a spolehlivost provozu strojních zařízení.

 

SIWA pro nejvyšší efektivitu provozu

 

Inteligentní řešení SIWA dokáže zefektivnit procesy a snížit náklady na provoz vodárenské infrastruktury. Moduly SIWA Leak a LeakControl pomáhají odhalit úniky ve vodovodech a sítích. Lze je nasadit na stávající řídicí systémy a získávat díky nim průběžné informace o stavu potrubí. Aplikace SIWA Optim a SIWA Leak slouží k optimalizaci provozu vodovodních sítí a zákazníkům přináší vyšší bezpečnost a stabilitu dodávky pitné vody při snížení spotřeby energie až o 15 %. SIWA Sewer pak dokáže za pomoci digitálního modelu sítě a s využitím umělé inteligence nejen simulovat, ale také optimalizovat provoz celých stokových sítí a snížit tak odlehčovací objemy.

 

Řešení pro každý provoz díky standardizaci

 

Předností automatizačních řešení Siemens, která budou na veletrhu představena, je jejich variabilita a škálovatelnost. Portfolio je určeno nejen pro velké a složité čistírny a úpravny vod nebo zařízení na odsolování vody, ale i pro řízení a optimalizaci provozu kompletní vodárenské infrastruktury. Vše je standardizované a podává přehledný obraz procesu, čímž pomáhá výrazně snížit náklady na projektování, provoz a údržbu zařízení po celou dobu životnosti. Předkonfigurovaná vzorová řešení PCS 7 a WinCC jsou určena speciálně pro vodohospodářství pokrývající elektrifikaci, automatizaci a pohonné systémy. Automatizační řešení pro optimalizaci provozu čerpadel reprezentují systémy Simatic S7-1200 a S7-1500 na bázi jednotného inženýrského prostředí TIA Portal a s využitím cloudu.

 

Procesní instrumentace pro přesná měření

 

Průmyslový vodní model řízený systémem Simatic PCS 7, který na výstavě VOD-KA Siemens představí, zároveň demonstruje širokou škálu řešení procesní instrumentace a její bezproblémovou integraci do řídicího systému. Nová jednotka Simatic CFU zvládne jednoduše nakonfigurovat a integrovat polní instrumentaci, čímž dokáže zkrátit uvedení do provozu ze 30 minut na pouhou jednu minutu. Významně tak ulehčuje rozšiřování a modernizaci provozu. Součástí řešení jsou ultrazvukové průtokoměry vhodné k přesnému měření nočních průtoků a také přesné průtokoměry Sitrans FST020 a Sitrans FSS200 pro pitnou i odpadní vodu.

 

Analytická řešení HACH

 

Součástí expozice Siemens bude i prezentace globálního partnera – společnosti HACH, která svými produkty ideálně doplňuje portfolio procesní instrumentace Siemens. Přístroje HACH zajišťují spolehlivou analýzu odpadních vod, pitné a průmyslové vody. Spolupráce mezi oběma firmami tak představuje ideální partnerství na celosvětové úrovni, neboť dohromady reprezentuje nejkomplexnější portfolio procesních a analytických přístrojů, jaké nemá na trhu obdoby.

Sdílet článek
Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Siemens je rovněž držitelem menšinového podílu ve společnosti Siemens Energy, která je světovým lídrem v oblasti přenosu a výroby elektrické energie. Ve fiskálním roce 2022, který skončil 30. září 2022, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 70 miliard eur a čistého zisku 4,4 miliardy eur. K 30. září 2022 měla společnost po celém světě přibližně 311 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení