Desiro City
13.9.2018

Siemens na veletrhu InnoTrans 2018

Společnost Siemens představí na veletrhu InnoTrans, celosvětově nejvýznamnější přehlídce moderní techniky kolejové dopravy, inovativní produkty ve stále propojenějším systému komplexní mobility. Řešení, která vedou k ještě efektivnější, bezpečnější a spolehlivější železniční dopravě.

 „Kolejová doprava je na vzestupu. Za dva roky od posledního berlínského veletrhu vzrostly v České republice přepravní výkony osobní železniční dopravy o 14 % a přepravní výkony nákladní železniční dopravy o 4 %. Pražská městská hromadná doprava přepravila meziročně o 5 % více cestujících. Toho si nesmírně vážíme. Česká veřejnost již chápe význam energeticky a environmentálně příznivé veřejné hromadné kolejové dopravy, která musí fungovat jako rychlý, pohodlný a spolehlivý systém. Je na nás, abychom připravili inovativní technologie, které posouvají hranice techniky vpřed. A to jak v oboru vozidel pro železnici a městskou dopravu, tak i v oblasti řízení a zabezpečení drážní dopravy a v oblasti elektrického napájení drah. Růst ceny emisní povolenky CO2 na čtyřnásobek v průběhu roku je jasným signálem, že Evropa to s dekarbonizací myslí velmi vážně. Doprava nemůže stát stranou těchto trendů,“ říká Roman Kokšal, ředitel dopravní divize Siemens Česká republika.

  

Železniční i městská kolejová doprava jsou stále sofistikovanějí, detaily jsou stále propracovanější. Trendem je čtvrtá průmyslová revoluce, internet věcí a služeb. Nový otevřený operační systém MindSphere a cloudové řešení pro internet věcí využívající umělou inteligenci a na jeho bázi založená aplikace Railigent pro optimalizaci provozu a údržby vozidel jsou velice užitečnými, i když neviditelnými pomocníky moderní kolejové dopravy.

  

 „Základní nástroj Průmyslu 4.0, internet věcí, funguje i na železnici.Stroje, respektive jejich virtuální dvojníci, spolu komunikují. Řeší společně své starosti, nepřenášejí je na člověka. Není snadné  laikům mimo železnici vysvětlit, že stavědlo již nemusí být zděný nádražní domek s velkými okny, že ho dokáže nahradit množina neviditelných nul a jedniček ve vzdáleném cloudovém úložišti. Tradiční hmotný objekt se změnil ve službu. A tak jakkoliv je právě v elektronizaci, digitalizaci a automatizaci podstata většiny inovací, tedy i vystavovaných exponátů, většinu návštěvníků veletrhu nepochybně zaujmou vozidla v kolejišti. Siemens opět prezentuje inovativní produkty, které udávají trend moderní železnice,“ dodává Kokšal.

  

Technické řešení moderních kolejových vozidel koncernu Siemens navrhují vývojoví pracovníci v oddělení Engineeringu Siemens Mobility. V rámci mezinárodního týmu jsou tři velká konstrukční a vývojová centra v České republice – v Praze, Ostravě a v Plzni. Společně s kolegy z dalších zemí řeší mechanickou i elektrickou část nově vznikajících vozidel. Českou stopu tak nesou vozidla, která jsou slavnostně představena na letošním veletrhu InnoTrans.

  

Železniční vozidla Siemens na veletrhu InnoTrans 2018 v rámci venkovní expozice na kolejích i jako součást digitální expozice v hale 4.2

 

Velaro Novo – novinka mezi vysokorychlostními vozidly

 

Tradičním exponátem berlínské první ligy se již staly vysokorychlostní elektrické trakční jednotky Siemens Velaro. Letos je návštěvníkům veletrhu InnoTrans poodhalena budoucnost nového vozidla – Velaro Novo pro rychlost 360 km/h. Parametry hovoří jasně: při přepravní kapacitě o 10 % větší a nižších investičních nákladech o 20 % je dosaženo snížení spotřeby energie o 30 % a snížení nákladů na údržbu o 30 %. To je jasná zpráva, že vysokorychlostní železnice už není ukázkovým prestižním produktem, ale běžným dopravním prostředkem. Na rychlosti není potřeba šetřit – cenově dostupná a provozně úsporná vozidla jsou zde. V pozadí je však několik let usilovné technické práce tvůrčích týmů. Lehké podvozky s vnitřním rámem a speciální konstrukce vozových skříní umožnily vozy prodloužit a v základní sestavě použít sedm místo osmi vozů s úsporou 20 % hmotnosti. Pečlivé aerodynamické řešení podvozků, střechy i mezivozových přechodů vedlo k výraznému snížení odporu vzduchu, který je pro energetickou náročnost vozby rozhodující.

  

Nové přírůstky do rodiny regionálních vozidel Desiro

 

V oblasti příměstské regionální dopravy je zásadním trendem orientace na maximální přepravní kapacitu. Roste obliba bydlení v okolí velkých měst, ale počet vlaků již nelze zvyšovat zkracováním intervalu – regionální vlaky zde jezdí v souběhu s vlaky dálkovými. Na řadě je téma nabídnout cestujícím co nejvíce prostoru a co nejvíce sedadel. Úloha zní maximalizovat poměr počtu sedadel k délce nástupiště. Řešením je Desiro High Capacity (Desiro HC). K docílení požadovaných parametrů využívá kombinaci, která vede k optimálnímu využití prostoru: jednopodlažní čelní trakční vozy s elektrickou výzbrojí na střeše (v prvním podlaží prostor pro cestující, ve druhém je technika) a dvoupodlažní vložené netrakční vozy (v obou podlažích jsou cestující).

  

Dalším významným produktem jsou vozidla Desiro City, která představují moderní řešení rychlé, pohodlné, energeticky úsporné a k životnímu prostřední vlídné příměstské dopravy v okolí velkoměst. Na veletrhu tuto skupinu zastupuje vozidlo Desiro City Moorgate.

  

Přednosti elektrické vozby v podobě vysokého výkonu, nízké energetické náročnosti, tichého a čistého provozu a jednoduché údržby jsou nesporné, proto je zde snaha o využití nejnovějších technických prostředků k umožnění elektrického provozu i na tratích bez liniového trakčního vedení. Před dvěma lezy tento trend reprezentovala na berlínském veletrhu tramvaj s kondenzátorovým zásobníkem energie, letos je to železniční vozidlo vybavené moderními vysoce odolnými bezúdržbovými lithiovými akumulátory. Jde o elektrickou nízkopodlažní regionální trakční jednotku Cityjet eco Desiro ML pro ÖBB ve dvouzdrojovém provedení trolej/akumulátor, která je schopna provozu jak na elektrizovaných, tak i na elektrizovaných tratích. Není potřeba budovat zvláštní nabíjecí zařízení, její akumulátory se nabíjí přes sběrač proudu a další zařízení z trakčního vedení v průběhu jízdy či za stání. Kromě příznivých vlivů na životní prostředí přináší toto řešení i velký benefiit cestujícím: bezpřestupové přímé spojení z centra regionu přes hlavní a vedlejší tratě až do odlehlých končin.

  

Vozidla pro městskou hromadnou dopravu

 

Vozidla pro metro reprezentuje na výstavišti nová elektrická jednotka Inspiro pro Sofii, řešená do tradičního obrysu tunelu používaného po vzoru Moskvy v zemích bývalého východního bloku včetně Prahy. Tunel zůstává, ale vše ostatní je jiné. Včetně automatického provozu. Cílem je nabídnout cestujícím bezpečné, spolehlivé, rychlé a pohodlné cestování. Občan, který denně dojíždí do práce půl hodiny městskou hromadnou dopravou, stráví ve vozidlech hromadné dopravy 240 hodin ročně. To je 30 pracovních směn či ekvivalent dlouhé dovolené. Stojí za to, aby tento čas lidé prožili v příjemném prostředí moderního vozidla. Podaří-li se dobu cesty jen o 1 minutu zkrátit (díky nové technice pohonu, brzd či dveří), získá takový cestující za rok 8 hodin volného či pracovního času navíc.

 

 Významně se posouvá vpřed automatické řízení vozidel. U metra Inspiro je již standardem, nově se tato technika začíná prosazovat také u tramvají. Premiéru zažije první autonomní tramvaj na světě, na jejímž vývoji se podílí Siemens a postupimský dopravní podnik. V Postupimi nedaleko Berlína budou prezentována tramvaj na vybraném úseku tramvajové sítě. 

 

Tramvaje na veletrhu reprezentuje také typ Avenio M, který je řešen pro města s náročným reliéfem (s velkými sklony). V zájmu zvýšení bezpečnosti pouličního provozu je tato tramvaj vybavena systémem varování před kolizí Tram Assistant.

 

Autonomní vozidla zastupuje také nejnovější metro na pneumatikách Cityval, dopravní systém, který svojí přepravní kapacitou vhodně doplňuje prostor mezi tramvajemi a kolejovým metrem.

  

Lokomotivy Vectron

 Venkovní expozici obohatí také lokomotivy Siemens. Vectron se již stal stálicí evropského lokomotivní parku. Důkazem jsou stovky vozidel spolehlivě sloužící v každodenním provozu. Základem úspěšné koncepce lokomotiv Vectron je jejich variabilita reagující na rozmanitost evropských kolejí a schopnost nabídnout a dodat lokomotivu vybavenou tak, jak vyžadují jednotlivé trakční napájecí systémy a zabezpečovací zařízení v zemích, kde má být provozována. Včetně příslušných schválení. Na letošním veletrhu InnoTrans reprezentuje flotilu lokomotiv Vectron MS pro tratě od severu na jih Evropy v červené barvě společnosti ÖBB. Vystaven je i modrý protiklad – lokomotiva Smartron. Jedná se o nejjednodušší provedení pro výhradní provoz v Německu, které je striktně unifikované. Důvodem je ekonomika – snaha nabídnout novou moderní vysoce výkonnou lokomotivu  konkurenceschopnou vůči starším modernizovaným lokomotivám.

 

Rodinu elektrických a motorových lokomotiv Vectron nově doplňuje i Vectron Dual Mode. Jde o motorovou lokomotivu s elektrickým přenosem výkonu, která je doplněna o transformátor a další vstupní elektrické obvody. Tato zařízení motorové lokomotivě umožňují, že po příjezdu na elektrizovanou trať může zvednout sběrač proudu, odstavit spalovací motor a pokračovat v dopravě vlaku stejným trakčním výkonem i při napájení z trakčního vedení. Energetické, ekonomické i environmentální přínosy této přelomové inovace jsou zcela zásadní.          

 

Sdílet článek
Siemens Česká republika
Siemenspatří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Siemens je rovněž držitelem menšinového podílu ve společnosti Siemens Energy, která je světovým lídrem v oblasti přenosu a výroby elektrické energie. Ve fiskálním roce 2021, který skončil 30. září 2021, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 62,3 miliardy eur a čistého zisku 6,7 miliardy eur. K 30. září 2021 měla společnost po celém světě přibližně 303 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta).

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení