9051-1211052245.jpg
1.11.2021

Siemens na MSV představí neomezené možnosti nekonečných dat

Po roční covidové odmlce, kdy zůstaly brány brněnského výstaviště zavřené, se společnost Siemens vrací, aby představila nejnovější technologie a řešení pro průmyslovou digitalizaci. Motto Siemens pro MSV 2021 zní Neomezené možnosti nekonečných dat. Expozice bude součástí projektu Digitální továrna 2.0.

Siemens představí jak technologie – například digitální dvojče, Edge, cloudová řešení, prediktivní údržba nebo využití umělé inteligence zvyšující konkurenceschopnost a udržitelnost průmyslových podniků – tak možnosti a přednosti jejich aplikací na míru jednotlivým průmyslovým odvětvím. Zvláštní pozornost bude prezentace společnosti Siemens klást na strategii digitální transformace.

Strategie digitální transformace

Digitalizaci a inovacím se nevyhne žádná průmyslová společnost na světě. Cesta k digitálnímu podniku však není snadná a pro úspěšnou digitální transformaci je klíčová správně zvolená strategie. Čeho chci dosáhnout? Jak jsem na tom ve srovnání s konkurencí? Jaké technologie jsou pro mé podnikání zásadní a co mohu ignorovat? Kde s digitalizací začít a jak efektivně využít zdroje podniku? Jaké budou náklady a přínosy? Odpovědi na tyto otázky poskytnou zákazníkům i návštěvníkům odborníci Siemens, kteří budou po celou dobu veletrhu připraveni poskytnout rady a konzultace.

Nativní digitální dvojče pro obráběcí stroje

Výhody digitálního dvojčete pro výrobce obráběcích strojů představí společnost Siemens prostřednictvím obráběcího stroje SLW EDU 5x, určeného primárně pro výukové účely. Stroj díky řídicímu systému Sinumerik One obsahuje nativní digitální dvojče. Přínosy digitálního dvojčete ukáže v reálném čase i jeho instalace na zařízení Taimac ZPS. Prostřednictvím datového připojení Siemens představí i možnosti využití sběru a analýzy dat z elektrických pohonů – samostatného asynchronního motoru a měniče, který motor napájí.

Chytré využití dat prostřednictvím řešení COMOS

Softwarové řešení COMOS je ideální pro EPC nebo projekční kanceláře. Umožňuje plánovat inženýrské projekty a zároveň funguje jako digitální databáze pro všechny druhy technické dokumentace pokrývající celý životní cyklus, tedy vše od fáze navrhování až po údržbu. COMOS pro brownfield umožňuje provozovatelům výrobních linek digitalizovat dokumentaci i pro existující výrobní podniky a zařízení, a to bez ohledu na jejich stáří. Systém COMOS se tak stává základem modernizace stávajících továren.

COMOS Mobile Worker je inovativní řešení pro modernizaci továren a jejich údržbu. Data ze systému COMOS je možné zpracovávat prostřednictvím mobilního zařízení a provádět touto cestou i údržbu. Data se dají dále analyzovat a vizualizovat v prostředí rozšířené reality.

Nové možnosti průmyslové automatizace

Na digitálním dvojčeti manipulační linky bude Siemens ukazovat možnosti a výhody virtuálního zprovoznění a simulace. Návštěvníci uvidí dva delta pickery, které na pásu přebírají, třídí a ukládají zboží, a to za využití řešení NX MCD, SW Simit nebo PLC Simadvanced. Exponát ukazuje, jak je možné výrobní linku flexibilně proměňovat, aniž by bylo nutné ji fyzicky vlastnit. Softwarové řešení SW Simatic Machine Simulator, vhodné především pro výrobce výrobních strojů, předvede možnosti digitální vizualizace jednotlivého stroje nebo jeho části.

Na nové platformě Industrial Edge se uskuteční demonstrace nových možností datové analýzy ve výrobě prostřednictvím různých aplikací. Na příkladu aplikace Motif Discovery (MOD) bude k vidění ukázka identifikace potenciálních problémů ve výrobě. Návštěvníci se seznámí s přínosy sběru a analýzy dat pomocí cloud computingu prostřednictvím platformy MindSphere a jejích aplikací.

Široké možnosti propojení průmyslové automatizace a klasického IT předvede Siemens prostřednictvím datového propojení s testovací linkou umístěnou v ČVUT ČIIRK.

Data mění svět servisu a údržby

Datová analytika je zásadní i pro oblast servisu a údržby. Na základě dat sebraných ze strojů je možné predikovat závady, tím předcházet výpadkům stroje a zvýšit tak provozní dostupnost i efektivitu údržby. Základním pilířem vzdáleného servisu a diagnostiky 21. století je možnost vzdáleného připojení. Technickou první pomoc je tímto způsobem možné poskytnout pomocí standardního Siemens připojení a ušetřit tak čas i peníze.

Jak digitalizace funguje v praxi

Odpověď na otázku, jak digitalizace funguje v praxi, poskytne Siemens jak prostřednictvím zákaznických referencí, tak pohledem do vlastních závodů. Návštěvníci se seznámí s cloudovým řešením (MindSphere), výhodami vzdáleného připojení, s chytrým propojením Edge nebo sběrem a využitím dat v prostředí nejvyšší úrovně kybernetické bezpečnosti.

Vzdělávání a rozšiřování digitálních kompetencí, spolupráce se školstvím

Zvláštní část expozice bude Siemens věnovat podpoře vzdělávání a rozšiřování digitálních kompetencí. Představí nový ročník soutěže v CNC programování Sinumerik Cup, zapojí se i do organizace soutěže pro mladé programátory. Siemens je partnerem českých vysokoškolských testbedů, součástí prezentace na MSV bude i představení příkladů technologií z těchto technologických hubů. V expozici Siemens ukáže unikátní aplikace. Například Edge aplikaci, Motif Discovery (MOD) společnosti Factorio Solutions, která z měření procesu a kvality na výstupu ukazuje, kde vzniká problém a jak ho odstranit, nebo aplikaci vyvinutou VŠB TUO FEI v cloudové platformě MindSphere pro sdílení elektroaut.

Ukázka předvede, jak analyzovat data, která jsou zásadní pro jízdní vlastnosti, jak je chytře využívat a pracovat s nimi.

Na zákazníky i návštěvníky se tým odborníků Siemens těší v expozici projektu Digitální továrna 2.0 v pavilonu F.

Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení