9016-0909567239
2.9.2021

Siemens Mobility podepsal smlouvu na železniční systém na klíč v Egyptě v hodnotě 3 miliard USD

660 km moderního, bezpečného a integrovaného železničního systému pro přepravu osob a zboží, který spojuje Rudé a Středozemní moře Vůbec první vysokorychlostní a elektrifikovaná hlavní železniční trať v Egyptě Společnost Siemens Mobility dodá vysokorychlostní a regionální vozidla, lokomotivy, železniční infrastrukturu a související služby Pro dokončení všech částí projektu vytvoří konsorcium lokálně více než 15 000 pracovních míst Smlouva se vztahuje na počátečních 660 km z plánovaných 1800 km železniční sítě

Společnost Siemens Mobility podepsala smlouvu s Národním úřadem pro tunely (NAT), za přítomnosti egyptského premiéra a ministra dopravy a německého velvyslance v Egyptě, na vybudování komplexního železničního systému. Smlouva zahrnuje první vysokorychlostní trať v zemi s elektrifikovanou osobní i nákladní železniční dopravou, která významně přispěje k transformaci egyptského dopravního systému. Společně s partnerskými společnostmi Orascom Construction S.A.E. a The Arab Contractors bude Siemens Mobility zajišťovat výstavbu na klíč včetně návrhu, instalace, uvedení do provozu a údržby po dobu 15 let. Hodnota kontraktu je přibližně 4,5 miliardy USD, z čehož podíl společnosti Siemens Mobility činí přibližně 3 miliardy USD. Očekává se, že většina přijatých objednávek bude zaúčtována ve fiskálním roce 2022 po finanční uzávěrce. Tato smlouva je první, která navazuje na memorandum o porozumění podepsané společnostmi NAT a Siemens Mobility, Orascom Construction a The Arab Contractors v lednu 2021.

Včera podepsaná smlouva se vztahuje na prvních 660 kilometrů z 1 800 kilometrů nově budované vysokorychlostní sítě. Bylo rovněž dohodnuto, že jednání o dalších dvou vysokorychlostních tratích, včetně železniční infrastruktury a vozidel, jakož i údržby, budou vedena a dokončena v nadcházejících měsících.

"Tento vysokorychlostní železniční systém posílí infrastrukturu oblastí, kterými prochází, a pomůže dosáhnout rozvoje měst. Též vytvoří napojení nového administrativního hlavního města a nových měst na železniční síť pro osobní i nákladní dopravu," říká J. E. generálporučík Kamel al-Wazir, egyptský ministr dopravy. "Projekt také pomůže podpořit cestovní ruch prostřednictvím rychlého, moderního a bezpečného dopravního prostředku, který se může pochlubit nejvyšší úrovní efektivity a bezpečnosti, aby splnil potřeby a očekávání všech Egypťanů v celé zemi. To je považováno za velký skok v oblasti železniční dopravy. Siemens poskytne svá nejnovější řešení inteligentních technologií a bude neustále podporovat rozvoj místních dovedností."

"Jsme hrdí na to, že můžeme podpořit ambici egyptské vlády transformovat dopravní sektor vybudováním první vysokorychlostní elektrické železniční sítě. Tento přelomový projekt vytvoří pracovní místa, podpoří hospodářský růst a zlepší kvalitu života milionů lidí, protože vytvoří efektivnější, bezpečnější a udržitelnější dopravní systém," řekl Roland Busch, prezident a generální ředitel společnosti Siemens AG. "Jako dlouholetý partner Egypta se zavazujeme poskytovat nejmodernější technologie a podporovat rozvoj místních dovedností."

"Jsme poctěni a hrdí na to, že se můžeme stát partnerem Egypta při výstavbě nejmodernějšího železničního systému, který změní každodenní cestování milionů Egypťanů. Naše vozidla světové třídy nabídnou velmi kvalitní cestovní zážitek a v kombinaci s naším vedoucím postavením v oblasti digitální železniční infrastruktury zajistíme bezpečný, spolehlivý a efektivní dopravní systém," řekl Michael Peter, generální ředitel společnosti Siemens Mobility. „Kromě přínosu pro osobní dopravu vytvoří první plně elektrická hlavní železniční síť v Egyptě tisíce lokálních pracovních míst a otevře obrovské možnosti pro nákladní dopravu."

Společnost Siemens Mobility dodá v rámci projektu vysokorychlostní elektrické trakční jednotky Velaro, vysokokapacitní regionální elektrické semidvoupodlažní trakční jednotky Desiro HC a nákladní elektrické lokomotivy Vectron. Bude instalován bezpečný a spolehlivý zabezpečovací systém založený na nejmodernější počítačové technologii zabezpečovacího zařízení a evropském vlakovém zabezpečovacím systému (ETCS) úrovně 2, jakož i systém elektrického napájení drah, který efektivně a spolehlivě zajistí vlakům elektrickou energii. Společnost Siemens dále dodá a integruje nejnovější komunikační, bezpečnostní a zabezpečovací systémy, které cestujícím zpříjemní pobyt ve vlaku. Vozidla i všechny subsystémy jsou založeny na nejmodernějších a osvědčených produktech a platformách. Zákazník NAT se postará o výstavbu základu železniční infrastruktury včetně umělých staveb železničního spodku (mosty a tunely), místní partneři konsorcia Siemens Mobility zajistí vytvoření železničního svršku (kolejiva).

Suezský průplav na kolejích

660 km dlouhá trať spojí přístavní města Ain Sokhna u Rudého moře s Marsa Matrouh a Alexandrií u Středozemního moře, čímž vznikne spojení typu Suezského průplavu na kolejích. Egyptská vláda má ambiciózní plán na rozsáhlé investice k vytvoření spolehlivé a udržitelné moderní vysokorychlostní železniční sítě o délce 1800 km, která bude zajišťovat efektivní, bezpečnou a cenově dostupnou dopravu pro všechny Egypťany i zboží po celé zemi. Dvě další tratě propojí oblast Velké Káhiry od Města 6. října podél řeky Nil s Asuánem a Luxorem přes Hurghadu do Safagy. Celá síť znovu zajistí Egyptu pozici regionálního lídra v oblasti dopravy. Bude mít dopad na různá hospodářská odvětví, posílí postavení menších i středních podniků a celkově podpoří ekonomiku.

Velký dopad na společnost, životní prostředí a hospodářství

Již první trať bude pro egyptskou společnost a životní prostředí velmi přínosná. Konsorcium přímo vytvoří více než 15 000 pracovních míst v Egyptě, dalších 3 800 u egyptských dodavatelů a nepřímo prostřednictvím širší egyptské ekonomiky. Očekává se, že vznikne ještě více pracovních míst, protože se připravují další tratě k realizaci. Kromě potenciálu zaměstnanosti projekt také významně přispěje k místnímu technickému vzdělávání a odborné přípravě podporované společností Siemens Mobility, která bude produkovat kvalifikované pracovníky potřebné pro tento projekt.

Plně elektrifikovaný systém sníží primární spotřebu energie a celkové znečištění ovzduší snížením emisí uhlíku o 70 % ve srovnání se současnými emisemi z automobilové a autobusové dopravy. Výsledkem bude zvýšení kvality života egyptského obyvatelstva a ochrana životního prostředí. Železniční systém bude založen na nejmodernějších technologiích, osvědčených produktech a evropských normách. Systém železničního zabezpečovacího zařízení, který bude dodán, splňuje nejvyšší bezpečnostní požadavky. Bezpečnost cestujících a personálu bude též zajištěna rozsáhlými zkouškami před uvedením železničního systému do provozu a školením místního personálu.

Více než 30 milionů cestujících ročně

Očekává se, že po této železniční trati bude ročně přepraveno více než 30 milionů osob, čímž se ušetří až 50 % ze současné cestovní doby, což bude mít významný dopad na produktivitu pracujících. Trať spojí Káhiru s nově vznikajícími městskými komunitami. Počet obyvatel Káhiry se od roku 1980 zdvojnásobil a v současnosti je domovem přibližně 20 milionů lidí. Jako opatření proti dopravním kongescím vznikají v současné době v okolí metropolitní oblasti Káhiry nová města. Pohodlný a cenově dostupný systém místní dopravy ve Velké Káhiře zkracuje dobu cestování z východu na západ. Kromě toho trať propojí námořní přístavy s vnitrozemskými nákladními multimodálními terminály, což zlepší celkovou efektivitu přepravy zboží. Konkrétně se celkový objem vnitrozemské nákladní dopravy po kolejích zvýší o 15 %.

Společnost Siemens Mobility je jedním z celosvětových lídrů v oblasti vysokorychlostního železničního provozu a od 60. let 20. století patří k předním podnikům na egyptském dopravním trhu. Společnost má rovněž rozsáhlé zkušenosti s realizací vysokorychlostních železničních projektů a realizovala mnoho železničních projektů v regionu Blízkého východu a Afriky. Jako přední světový dodavatel železničních projektů na klíč s prokazatelnou historií, který úspěšně realizoval více než 50 projektů na klíč po celém světě, společnost Siemens Mobility integruje prvky svého portfolia a dodává kompletní železniční systémy spolehlivě a z jednoho zdroje.

Sdílet článek
Siemens Mobility, s.r.o.
Siemens Mobility, s.r.o. je součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií na železnici. V České republice zaměstnává více než 750 lidí v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Kromě obchodních týmů společnost tvoří oddělení vývoje a konstrukce kolejových vozidel, R&D centrum automatizace železnic, IT Hub a centra služeb (od schvalování kolejových vozidel po sdílené služby) či odštěpný závod Mobility Metro Services pro údržbu pražského metra linky C. Více informací naleznete na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz/mobilityjobs.
Siemens Mobility GmbH
Siemens Mobility je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 175 let je lídrem v oblasti inteligentních dopravních řešení a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace a elektrifikace železnice, dopravních řešení na klíč, softwarových řešení a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravcům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 10,5 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 39 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Petra Kracíková
+420 731 124 197
petra.kracikova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení