Siemens-destination-digital-keyvisual_large.jpeg
20.9.2022

Siemens Mobility na veletrhu InnoTrans 2022 představuje budoucnost železnice

 • Pod sloganem „Destination Digital“ představuje Siemens Mobility na veletrhu InnoTrans v Berlíně čtyři klíčová témata na podporu zákazníků při poskytování udržitelné, pohodlné a nákladově efektivní železniční dopravy: železniční infrastruktura a kolejová vozidla s optimalizovanou životností, 100 % dostupnost systému, maximální kapacita sítě a optimalizovaná zákaznická zkušenost a procesy.
 • Novinkou je koncernový nástroj, aplikovaný i v dopravě, Siemens Xcelerator
 • Na venkovní výstavní ploše jsou k vidění bezemisní trakční jednotky pro neelektrifikované tratě v provedení trolej/akumulátor Mireo Plus B i ve vodíkovém provedení Mireo Plus H, lokomotivy Vectron pro rychlost 230 km/h i v duálním provedení trolej/diesel, velkokapacitní semidvoupodlažní elektrická trakční jednotka Desiro HC a další

Berlínský železniční veletrh otevřel dveře návštěvníkům a společnost Siemens Mobility zde v rámci své expozice představuje produkty a řešení pro železnici budoucnosti na stánku č. 230 v Hubu 27. Na venkovní výstavní ploše jsou k vidění tato vozidla:

 

 • Desiro HC pro ODEG: velkokapacitní semidvoupodlažní elektrická trakční jednotka Desiro HC snadno přepraví rostoucí počet cestujících v nové železniční síti Elbe-Spree. Má dva jednopodlažní čelní trakční vozy a dva dvoupodlažní vložené netrakční vozy, což nabízí cestujícím atraktivní rychlou a pohodlnou dopravu s nízkou spotřebou energie. Okna jsou potažena speciálním rastrovaným pokovením pro lepší příjem mobilního signálu. Desiro HC má palubní WiFi a elektrické zásuvky v celém vlaku, řadu TFT monitorů, displeje s informacemi o aktuální obsazenosti a speciální systém pro bezpečnost a komfort cestujících.
 • Mireo Plus B Ortenau: Společnost Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) si objednala 20 bezemisních dvoudílných elektrických trakčních jednotek trolej /akumulátor Mireo Plus B pro rychlé, pohodné přímé vaky vedené po elektrifikovaných i neelektrifikovaných tratích. Jsou vybaveny modulární vysoce výkonnou lithiovou trakční akumulátorovou baterií, kterou lze nabíjet za jízdy z liniového trakčního vedení či za stání z liniového nebo bodového trakčního vedení a následně slouží k napájení vozidla při provozu na tratích bez trakčního vedení. Tato vozidla by měly být od prosince 2023 nasazena v síti č. 8 regionálního systému Ortenau. Další tři jednotky byly objednány pro novou trať Hermann-Hesse-Bahn od roku 2023.
 • Mireo Plus H – H2goesRail: Společnost Siemens Mobility představí rovněž příští generaci vodíkových palivočlánkových trakčních jednotek, která je kombinací inovativního designu a nejnovějších udržitelných technologií. Vozidlo Mireo Plus H je vybaveno elektrickým trakčním pohonem, který využívá elektrickou energii produkovanou vodíkovými palivovými články a vyrovnávací lithiovou akumulátorovou baterií, která zvyšuje rozjezdový výkon a ukládá rekuperovanou energii při elektrodynamickém brzdění. V rámci společného projektu s Deutsche Bahn testuje Siemens Mobility zcela nový kompletní systém, který zahrnuje novou vodíkovou trakční jednotku a nově navrženou plnicí vodíkovou stanici, vytvářející energetické zázemí pro její provoz.
 • Vectron Dual Mode: Dvouzdrojová (duální) lokomotiva trolej/diesel spojuje výhody plnohodnotné dieselové lokomotivy a elektrické lokomotivy. Kombinace výkonného dieselového pohonu a zařízení pro odběr elektrické energie z trakčního vedení umožňuje provozovatelům pružně reagovat na měnící se traťové požadavky. Dopravu vlaku lze produktivně zvládnout jedinou lokomotivou, s minimální spotřebou energie a s minimálními emisemi.
 • Vectron MS pro rychlost 230 km/h: Díky maximální provozní rychlosti 230 km/h je tato vysoce výkonná interoperabilní vícesystémová elektrická lokomotiva vhodná pro provoz expresních vlaků na konvenčních i vysokorychlostních tratích, zejména v rychlé dálkové vnitrostátní i mezistátní osobní dopravě.
 • Metro „X-Wagen“ pro Vídeň: 34 šestivozových elektrických trakčních jednotek metra dále zvýší komfort cestujících ve Vídni, včetně plně automatizované linky U5. Vozidla mají odlehčenou konstrukci a mohou být z více než 90 % recyklovány. Do provozu budou uvedeny na linkách U1 až U4 v roce 2022 a na nové plně automatizované lince U5 zhruba od roku 2026.
 • Avenio pro Norimberk: V tramvajové síti v Norimberku, která má pět linek, budou postupně nasazeny tramvaje Avenio ve čtyřčlánkovém provedení. Provozní délka sítě činí přibližně 40 km. Široký nástupní prostor a průchody zlepšují pohyb a komfort cestujících.
 • Nákladní vozidlo eHighway s přívěsem: Technologie liniové elektrifikace silniční dopravy eHighway z dílny Siemens Mobility představuje dynamický nabíjecí systém, který napájí těžká nákladní vozidla elektrickou energií z nadzemního vedení prostřednictvím inteligentního pantografu, sledujícího dvoustopé elektrické vedení. Systém eHighway snižuje místní znečištění ovzduší a významně přispívá k dekarbonizaci dopravy. Návěs tohoto nákladního vozidla bude na veletrhu InnoTrans použit k představení digitálních řešení Siemens Mobility v oblasti dopravní infrastruktury pro zákazníky.

 

Nový systém Siemens Xcelerator v dopravě

Společnost Siemens Mobility představuje na veletrhu také novou otevřenou digitální platformu Siemens Xcelerator a její aplikace v dopravě. Jde o koncernové portfolio hardwaru, softwaru a digitálních služeb nejen pro prostředí internetu věcí. Řídí se zásadami pro interoperabilitu, flexibilitu, otevřenost systému a poskytování řešení jako služby. Jejím cílem je vytvořit silný ekosystém partnerů, kteří mohou společně a ve větším rozsahu urychlit digitální transformaci a udržitelnost i v oblasti mobility. Díky otevření rozhraní pro všechny členy ekosystému přispívá Siemens Xcelerator k propojení reálného a digitálního světa. Jedná se o první inovaci svého druhu v železničním oboru.

 

„V rámci systému Siemens Xcelerator vytváříme otevřená rozhraní, která umožní a zajistí nepřetržitou výměnu dat mezi různými subsystémy železnice. Naše digitální technologie, služby a inovace umožňují až 100 % dostupnost systému, a tedy vyšší přesnost jízdy a využití vlaků. To je prospěšné jak pro provozovatele, tak pro cestující. Komfort a účinnost se tím posouvají na zcela novou úroveň,“ uvedl generální ředitel společnosti Siemens Mobility Michael Peter.

 

Siemens Xcelerator zahrnuje komplexní a regulovanou nabídku digitálních služeb a řešení pro internet věcí (IoT) (software, služby a připojený hardware) v oblasti průmyslu, řízení budov, energetických sítí a dopravy. Jedná se o neustále se rozvíjející a výkonný ekosystém a tržiště, které nabízí nejen další možnosti zkoumání a vzdělávání, ale soustředí se zde i komunita zákazníků, partnerů a specialistů. Snahou Siemens Xcelerator je rovněž přenést modulární software do cloudu. Siemens Mobility otevře a propojí části svého stávajícího portfolia, konkrétně Mobility Software Suite X a aplikační sadu Railigent X. Ty zahrnují například plánování jízdy vlaků a tvorbu jízdních řádů, rezervace a prodej jízdenek, správu inventáře, koncept mobility jako služby (MaaS), digitální služby a infrastrukturu. Díky horizontálnímu i vertikálnímu otevření rozhraní mohou provozovatelé i cestující využívat výhody interoperabilního a propojeného ekosystému. Různé subjekty ekosystému mobility, jako jsou například vlaky, infrastruktura, provozovatelé, cestující a externí partneři, budou virtuálně propojeni prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací (API), aby spolu mohly bezproblémově spolupracovat, a to i na bázi cloudu, otevřeně a s možností snadné integrace.

 

Společnost Siemens Mobility představuje na veletrhu InnoTrans pod sloganem „Destination Digital“ například čtyři klíčová témata na podporu zákazníků při poskytování udržitelné, pohodlné a nákladově efektivní železniční dopravy: železniční infrastrukturu a kolejová vozidla s optimalizovanou životností, až 100% dostupnost systému, maximální kapacitu sítě a optimalizovanou zákaznickou zkušenost a procesy.

 

Řešení železniční infrastruktury a kolejových vozidel s optimalizovanými náklady po celou dobu životnosti (LCC)

Platformy kolejových vozidel, jako jsou Mireo, Vectron nebo Velaro, snižují celkové náklady na životní cyklus a nabízejí zákazníkům řadu výhod. Komponenty tvořící technické jádro vozidel, jako jsou trakční motory, podvozky či systém měničů, mohou být použity v různých variantách vozidel, zatímco ostatní části lze přizpůsobit konkrétním potřebám provozu a zákazníka. Ke stávajícím platformám vozidel mohou být přidávány další funkce, jako je kompletní balíček digitalizace včetně přístupu k WiFi a oken optimalizovaných pro dokonalý příjem signálu mobilních telefonů cestujícími uvnitř ve vlaku, nebo obzvláště prostorný a účelný design interiéru vozidel. Vozidla a infrastrukturní řešení Siemens Mobility z oblasti elektrického napájení drah a řízení a zabezpečení drah nabízejí zabudovanou konektivitu a služby, které pomáhají snižovat náklady a zvyšovat spolehlivost a hodnotu železničních aktiv. Špičkové řešení Train IT Remote Software Updates umožňuje zavádět aktualizovaný software přímo za provozu, díky tomu vozidla tráví více času na trati a méně v depu. Aktualizace softwaru lze zavádět v jednotlivých vlacích i v celém vozovém parku, na bezpečný provoz vlaků i cestování dohlížejí nejmodernější opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti.  

 

100% dostupnost systému

Sada aplikací Railigent využívající internet věcí a umělou inteligenci pokrývá celý digitální hodnotový řetězec pro zajištění 100 % dostupnosti systému díky inteligentnímu využití dat o železničních aktivech. Sada Railigent umožňuje prediktivní údržbu, efektivní provoz a digitální správu aktiv. Zaměřuje se na optimalizaci nákladů po celou dobu životnosti díky vyvážení výkonu, nákladů a rizik v průběhu celého životního cyklu. V rámci platformy Siemens Xcelerator podniká Siemens Mobility další kroky směrem k většímu zpřístupnění systému Railigent a jeho povýšení na Railigent X, což zákazníkům a partnerům přinese možnost vyvíjet a bezpečně využívat vlastní digitální řešení prostřednictvím standardizovaných aplikačních programových rozhraní API.

  

Maximální kapacita železniční sítě

Siemens Mobility návštěvníkům veletrhu ukáže, jak inovativní digitální technologie umožňují maximalizovat kapacitu železniční sítě a zvyšovat efektivitu dopravního provozu díky přesunu stávají techniky řízení železniční infrastruktury do cloudu a virtualizaci komponent zabezpečovacích zařízení, např. v rámci 5G. S pomocí dálkového řízení železnice celé země nebo města z jednoho centrálního datového centra lze virtualizovat řadu hardwarových komponent, jako jsou např. stavědla nebo další části zabezpečovacích zařízení, a snížit tak náklady na údržbu. Automatický provoz vlaků (ATO) ve spojení se systémem vlakového zabezpečovače ETCS může dále zkrátit intervaly mezi jízdou vlaků na minimum, takže na stejné trati může jezdit až o 30 % vlaků více. Zároveň se zvýší přesnost jízdy vlaků až o 15 %.

 

Optimalizace zákaznické zkušenosti a procesů

Siemens Mobility poskytuje svým zákazníkům možnost nabídnout cestujícím bezproblémové služby: koncept mobility jako služby (Mobility-as-a-Service, MaaS) se již u řady z nich úspěšně osvědčil, například v Dubaji, Dánsku, Lucembursku, Nizozemsku nebo Andoře. Tento koncept nyní plánují zavést mj. i ve Španělsku. Digitálně řízené služby na vyžádání pokrývají přepravu a dopravu i na úrovni první i poslední míle a umožňují cestujícím cestovat skutečně „ode dveří ke dveřím“. Díky inovativním řešením prodeje jízdenek cestující vždy zaplatí nejlevnější jízdné, a to jedním krokem na displeji. Kromě zlepšování cestovatelského komfortu tak bezpečnostně certifikovaná softwarová řešení zvyšují dostupnost, interoperabilitu a využívání zdrojů, například v případě rezervací a řízení kapacit, analýz obsazenosti vlaků nebo plánování rozvoje sítě a její kapacity. Nedávné akvizice firem Sqills a Padam Mobility obohatily celé portfolio a jsou výrazem jasného zaměření na softwarová řešení určená k transformaci v oblasti mobility. Tato řešení jsou poprvé i nedílnou součástí stánku Siemens Mobility na veletrhu InnoTrans. 

Sdílet článek
Siemens Mobility, s.r.o.
Siemens Mobility, s.r.o. je součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií na železnici. V České republice zaměstnává více než 750 lidí v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Kromě obchodních týmů společnost tvoří oddělení vývoje a konstrukce kolejových vozidel, R&D centrum automatizace železnic, IT Hub a centra služeb (od schvalování kolejových vozidel po sdílené služby) či odštěpný závod Mobility Metro Services pro údržbu pražského metra linky C. Více informací naleznete na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz/mobilityjobs.
Siemens Mobility GmbH
Siemens Mobility je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 175 let je lídrem v oblasti inteligentních dopravních řešení a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace a elektrifikace železnice, dopravních řešení na klíč, softwarových řešení a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravcům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 10,5 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 39 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Petra Kracíková
+420 731 124 197
petra.kracikova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení