im2018080612mo_300dpi_medium (1).jpeg
5.6.2023

Siemens Mobility na mezinárodním veletrhu Rail Business Days 2023

Mezinárodní železniční veletrh a konference RAIL BUSINESS DAYS se koná v Ostravě 5. – 7. června 2023 v areálu Trojhalí Karolina. Společnost Siemens Mobility ukáže návštěvníkům novou lokomotivu Vectron Dual Mode. Vnitřní stánek je zaměřený na novinky v kolejových vozidlech pro osobní i nákladní železniční dopravu.

Na stánku Siemens Mobility (č. B 09) se budou návštěvníci moci blíže seznámit s nejnovějšími technologiemi, trendy a současným směřováním kolejové dopravy. Po celou dobu veletrhu budou na stánku k dispozici zástupci společnosti, kteří se budou věnovat dotazům ze strany veřejnosti.

 

V rámci venkovní expozice (kolejiště č. K 01) bude vystavena lokomotiva Vectron Dual Mode. Dvouzdrojové (duální) lokomotivy obohacují železnici o univerzálně použitelná vozidla, vhodná pro vozbu vlaků osobní i nákladní dopravy v částečně elektrifikované železniční síti, i pro plánované i neplánované výluky elektrického napájení či odklonové jízdy. Lokomotiva trolej/diesel s duálním pohonem spojuje výhody plnohodnotné dieselové lokomotivy a elektrické lokomotivy. Kombinace výkonného dieselového motoru a zařízení pro odběr elektrické energie z trakčního vedení umožňuje provozovatelům pružně reagovat na měnící se traťové požadavky.  Dopravu vlaku lze produktivně zvládnout jedinou lokomotivou, s minimální spotřebou energie a s minimálními emisemi.

 

„Před téměř 10 lety se na české železniční síti objevily i v nákladní dopravě první vícesystémové interoperabilní lokomotivy Siemens Eurosprinter, které začaly dopravovat vlaky rychle a bez nutnosti výměny lokomotivy na hranicích či při změně napěťového systému. Dnes snad nikdo nepochybuje o efektivitě tohoto řešení. Je však na čase zavést obdobně efektivní řešení i na tratích bez elektrifikace. Aby vlaky nákladní i osobní přepravy mohly plynule přejíždět mezi úseky vybavenými trakčním vedením 25 kV i úseky, které na elektrifikaci teprve čekají s tím, že mohou využívat efektivní provoz na elektřinu všude tam, kde to je možné. Na veletrhu Rail Business Days v Ostravě letos představujeme naší novou lokomotivu Siemens Vectron Dual Mode, která tyto požadavky dokáže splnit,“ řekl Roman Kokšal, generální ředitel společnosti Siemens Mobility v České republice.

 

Na konferenci, která se koná v pondělí 5. června, vystoupí generální ředitel společnosti Siemens Mobility, Roman Kokšal v bloku „Alternativní pohony na české železnici z pohledu výrobců železničních kolejových vozidel“. Bude se věnovat systémovým otázkám nákladově efektivního přechodu dopravních prostředků na udržitelný bezemisní elektrický pohon a s tím spojených témat, jako jsou vytvoření infrastrukturního energetického zázemí pro bezemisní provoz nákladní, osobní dálkové i regionální železniční dopravy, téma součinnosti dopravy a energetiky v oblasti výroby a využití elektřiny z volatilních obnovitelných zdrojů. Další oblastí budou technická řešení na straně vozidel a infrastruktury v kolejové dopravě a motivace cestujících rychlostí a pohodlím k preferenci energeticky a environmentálně příznivé veřejné hromadné dopravy.

 

Cílem je motivovat obyvatelstvo dojíždějící do měst k tomu, aby preferovalo veřejnou hromadnou dopravu před individuální automobilovou dopravou a odlehčila se města od zátěže, kterou pro ně představují jedoucí i parkující osobní automobily, zhoršující kvalitu života ve městech. Cestující potřebují dynamická vozidla, která i na tratích s velkou četností zastávek dosahují vysoké cestovní rychlosti a mají příjemně řešený interiér. Pro hlavní elektrizované tratě v okolí velkých měst jsou typickým řešením velkokapacitní semidvoupodlažní elektrické trakční jednotky Desiro HC. Pro liniově elektrizované tratě v regionech je vhodným řešením energeticky vysoce efektivní regionální trakční jednotka Mireo. Dvouzdrojová vozidla trolej/akumulátor Mireo Plus B a vodíková palivočlánková vozidla Mireo Plus H jsou vhodnou alternativou naftových vozidel tam, kde chybí liniová trakce.

 

Vectrain je otevřený push-pull koncept v portfoliu Siemens Mobility, který výrazně zatraktivňuje dálkovou osobní železniční dopravu po Evropě. Přináší cestujícím rychlé a komfortní vnitrostátní i mezistátní cestování rychlostí 230 km/h včetně kvalitních palubních služeb a velký potenciál pro dopravce – jedná se o moderní, energeticky úspornou a bezemisní alternativu k letecké dopravě na kratší vzdálenosti. Kombinace lokomotivy Vectron, osobních železničních vozů, restauračního vozu a řídicího vozu nabízí nejvyšší flexibilitu, která je potřeba k tomu, aby bylo možné rychle a efektivně reagovat na nejrůznější výzvy železniční dopravy v evropském měřítku.

 

Více o lokomotivě Vectron Dual Mode zde.

Více o otevřeném push-pull konceptu Vectrain zde.

Sdílet článek
Siemens Mobility, s.r.o.
Siemens Mobility, s.r.o. je součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií na železnici. V České republice zaměstnává více než 750 lidí v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Kromě obchodních týmů společnost tvoří oddělení vývoje a konstrukce kolejových vozidel, R&D centrum automatizace železnic, IT Hub a centra služeb (od schvalování kolejových vozidel po sdílené služby) či odštěpný závod Mobility Metro Services pro údržbu pražského metra linky C. Více informací naleznete na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz/mobilityjobs.
Siemens Mobility GmbH
Siemens Mobility je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 175 let je lídrem v oblasti inteligentních dopravních řešení a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace a elektrifikace železnice, dopravních řešení na klíč, softwarových řešení a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravcům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 10,5 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 39 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Petra Kracíková
+420 731 124 197
petra.kracikova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení