9011-1008358731
24.8.2021

Siemens Mobility a spolupracující partner ViP představují výzkumný projekt „Autonomní jízda tramvají po vozovně“

Úspěšná ukázka plně automatické tramvajové vozovny s autonomní tramvají Připravenost pro uvedení na trh plánována na 2026 S podporou Fondu modernosti Spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury

Společnosti Siemens Mobility a ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH předvedly na tiskové konferenci úspěšný test výzkumného projektu mFUND AStriD („Autonomous Tram in Depot“). Konsorcium složené ze společností Siemens Mobility, ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute for Climate Protection, Energy and Mobility (IKEM) a Codewerk GmbH zahájilo společný výzkum plně automatizované tramvajové vozovny v říjnu 2019. Technologie má být připravena pro uvedení na trh v roce 2026.

"AStriD je důležitým milníkem na cestě k autonomním tramvajím. Společně s našimi partnery využíváme cenné synergie k digitalizaci vozovny a optimalizaci časově náročných posunovacích procesů. Díky automatizaci vozovny můžeme ještě lépe podporovat naše zákazníky při zajišťování udržitelného růstu hodnoty v průběhu celého životního cyklu a garantovat dostupnost," říká Albrecht Neumann, generální ředitel pro kolejová vozidla společnosti Siemens Mobility.

Výzkumný a vývojový projekt je realizován ve vozovně provozované společností Verkehrsbetriebs Potsdam.

"Autonomní jízda po tramvajové trati a ve vozovně uleví našim řidičům a zvýší bezpečnost našich cestujících i ostatních účastníků silničního provozu," řekl Uwe Loeschmann, generální ředitel společnosti ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH. "Autonomní provoz tramvají v naší vozovně se systémem AStriD otevírá možnost automatizovaného čištění, zásobování a odstavování s centrálním řízením a zvýšením bezpečnosti provozu."

Starosta města Postupim, Mike Schubert: "Jedná se o důležitý projekt zaměřený na budoucnost. Účast hlavního města a jeho dopravního podniku ukazuje, jak se v Postupimi daří duchu inovací. Pokud se podaří tuto novou technologii v příštích letech využít, mohla by dopravnímu podniku pomoci modernizovat místní veřejnou dopravu. Proto nás těší, že můžeme jako partner projektu společnosti Siemens spolupracovat na tomto, podle našeho názoru, průkopnickém vývoji."

Při příležitosti konání veletrhu InnoTrans 2018 předvedly společnosti Siemens Mobility a Verkehrsbetrieb Potsdam zkušební autonomní (samořídící) tramvaj v reálném pouličním městském provozu na úseku postupimské tramvajové sítě. Výzkumný projekt, který z této iniciativy vzešel, je zaměřen na vývoj digitální vozovny na základě autonomního provozu tramvají bez jejich obsazení řidiči. Technická proveditelnost projektu bude demonstrována na autonomních servisních funkcích, jako je například samočinný průjezd tramvaje mycím rámem na odstavné kolejiště. Zajištění komerční životaschopnosti automatizace provozu vozovny je tak první fází zavádění autonomního řízení tramvají. Hned od počátku projekt zvažuje různé právní a ekonomické podmínky, které musí být splněny pro schválení a provoz autonomně jedoucí tramvaje. Tříletý projekt je financován Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury (BMVI) v rámci jeho Fondu modernosti (mFUND).

Partneři z konsorcia si rozdělili projekt do různých pracovních balíčků. Siemens Mobility vyvíjí autonomní (samořídící) tramvaj ve vozovně a systém řízení vozovny (YMS), který dává tramvaji příkazy k jízdě. Kromě toho spolupracuje s partnerem projektu KIT na vývoji digitální mapy, která je základem pro sledování polohy tramvaje ve vozovně.

ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH poskytl tramvaj a infrastrukturu vozovny, umožňuje přístup ke všem potřebným datům, systémům a zařízením a vyhodnocuje výsledky projektu z pohledu provozovatele vozovny.

Institut KIT pro technologie zpracování informací (ITIV) přispívá svými odbornými znalostmi v oblasti specifikace a digitalizace vozoven, automatizace procesů a identifikace potřebných dat a podporuje vývoj digitální mapy.

Institut IKEM analyzuje a vyhodnocuje právní a ekonomické otázky související s projektem.

Společnost Codewerk se specializuje na průmyslové systémy a mimo jiné vyvíjí software pro datovou komunikaci v železničních vozidlech. V tomto projektu Codewerk podporuje komunikaci mezi tramvají a řídicím centrem a je zodpovědný za integraci částí infrastruktury vozovny.

O Fondu modernosti (mFUND) Spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury (BMVI):

V rámci své inovační iniciativy mFUND financuje BMVI od roku 2016 v oblasti rozvoje aplikací principů Průmyslu 4.0 v dopravě výzkumné a vývojové projekty založené na datech pro digitální a síťovou mobilitu 4.0. Financování projektů je doplněno aktivním profesním propojováním zástupců z oblasti politiky, obchodu, správy a výzkumu a poskytováním otevřených dat prostřednictvím portálu mCLOUD. Další informace naleznete na www.mfund.de.

Sdílet článek
Siemens Mobility, s.r.o.
Siemens Mobility, s.r.o. je součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií na železnici. V České republice zaměstnává více než 750 lidí v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Kromě obchodních týmů společnost tvoří oddělení vývoje a konstrukce kolejových vozidel, R&D centrum automatizace železnic, IT Hub a centra služeb (od schvalování kolejových vozidel po sdílené služby) či odštěpný závod Mobility Metro Services pro údržbu pražského metra linky C. Více informací naleznete na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz/mobilityjobs.
Siemens Mobility GmbH
Siemens Mobility je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 175 let je lídrem v oblasti inteligentních dopravních řešení a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace a elektrifikace železnice, dopravních řešení na klíč, softwarových řešení a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravcům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 10,5 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 39 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Petra Kracíková
+420 731 124 197
petra.kracikova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení