ener-9092-1011566690.jpg
16.11.2021

Siemens dodal rakouskému regionu Štýrsko rozvodný systém pro udržitelnou distribuci elektrické energie

VN rozvaděč v rozvodně Münichtal využívá tzv. technologii „clean air“. Inovativní izolační médium obsahuje složky z okolního vzduchu. Řešení rozvodu energie bez obsahu fluorovaných skleníkových plynů podporuje udržitelný přístup skupiny Energie Steiermark.

Rozvodna Münichtal rakouské energetické skupiny Energie Steiermark je nově vybavena udržitelným VN rozvodným systémem od společnosti Siemens. Rozvodna je v provozu od konce roku 2020 a po ukončení zkušebního provozu byla nyní oficiálně předána zákazníkovi. Jedná se o první instalaci bezfluorového rozvaděče z ekologického „modrého“ portfolia společnosti Siemens u zákazníka v Rakousku.

Hlavním úkolem tohoto, plynem izolovaného rozvaděče (GIS), je zajistit hospodárný a zároveň bezpečný rozvod elektrické energie. Využívá k tomu klimaticky neutrální izolační médium „clean air“, které obsahuje výhradně přírodní složky z okolního vzduchu. Tato technologická novinka eliminuje nejen použití plynu SF6 jako izolačního média, ale i jakékoli jiné směsi plynů na bázi fluoru. Díky tomu snižuje uhlíkovou stopu instalovaného zařízení provozovatele rozvodné sítě. Mezi další výhody rozvaděče patří snadná a bezpečná manipulace a bezproblémová recyklace po uplynutí jeho životnosti. Kromě vysoké úrovně ochrany životního prostředí je nové zařízení díky digitálním aplikacím připraveno na budoucí požadavky rozvodných sítí, a to nejen z hlediska efektivity nákladů.

„Udržitelnost naší infrastruktury je klíčem k úspěchu energetické transformace“, uvedl Martin Graf, člen představenstva společnosti Energie Steiermark. „Celkem plánujeme v příštích letech investovat do našich sítí více než 600 milionů euro. Tento projekt je dalším krokem k modernizaci našich centrálních síťových prvků způsobem šetrným k životnímu prostředí a ve spolupráci s vysoce kompetentním partnerem. Jednou z klíčových výzev je pro nás schopnost dodávat energii z obnovitelných zdrojů z decentralizovaných jednotek rozmístěných v nejrůznějších koutech země. Tento přístup vyžaduje regionální, chytrá a udržitelná řešení – stejně jako u tohoto projektu.“

Udržitelnost hraje při výrobě energie významnou roli. Více než 80 % elektřiny se v Rakousku vyrobí z obnovitelných zdrojů. „Vedle ekologicky šetrné výroby elektrické energie je stále důležitější i její klimaticky šetrná distribuce. Proto jsme rádi, že díky našim udržitelným technologiím můžeme skupinu Energie Steiermark podpořit na cestě k dekarbonizaci provozu. Rozvaděče jsou klíčovým prvkem pro bezpečnou, spolehlivou a efektivní distribuci elektrické energie ve všech částech rozvodné sítě. Proto jsou významným prvkem infrastruktury nejen dnes, ale i do budoucna“, uvedl Gerd Pollhammer, ředitel Siemens Smart Infrastructure CEE.

Plynem izolovaný rozvaděč 8DAB 12 je součástí tzv. „modrého“ portfolia společnosti Siemens. Technologie „clean air“ izoluje hlavní proudovodnou dráhu uvnitř hermeticky uzavřeného rozvaděče. Toto izolační médium se skládá výhradně z přírodních prvků okolního vzduchu, jako jsou dusík a kyslík. To znamená, že není zapotřebí žádné speciální vybavení, jako je tomu v případě fluorovaných plynů nebo jejich směsí. To vše usnadňuje manipulaci s rozvaděči po celou dobu jejich životnosti. Navíc odpadá časově náročné povinné vykazování množství použitých plynů a emisí. Udržitelné „modré“ portfolio plynem izolovaných rozvaděčů společnosti Siemens nabízí všechny osvědčené výhody tohoto typu VN rozvaděčů Siemens, využívajících technologii SF6 – bezpečnost personálu, kompaktní rozměry, hospodárnost, spolehlivost, dlouhou životnost a bezúdržbový provoz.

Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení