shutterstock-1633937677.jpeg
3.5.2023

Siemens a Microsoft nabízejí možnosti vyšší průmyslové produktivity pomocí generativní umělé inteligence

  • Nová aplikace Siemens Teamcenter v rámci Microsoft Teams využívá umělou inteligenci a zvyšuje produktivitu a inovace v rámci celého životního cyklu výrobku
  • Asistent podporovaný službou Azure OpenAI Service může rozšířit tvorbu, optimalizaci a ladění kódu v softwaru pro automatizaci výroby
  • Průmyslová umělá inteligence (AI) umožní vizuální kontrolu kvality ve výrobním provozu

Společnosti Siemens a Microsoft využívají generativní umělou inteligenci (AI), aby průmyslovým podnikům pomohly podpořit inovace a zvýšit efektivitu v celém životním cyklu výrobku – od návrhu přes projektování a výrobu, až po provoz. Na posílení spolupráce napříč různými oblastmi proto integrují software Siemens Teamcenter® pro řízení životního cyklu výrobků (PLM) s platformou Microsoft Teams a jazykovými modely služby Azure OpenAI Service a dalšími AI funkcemi systému Azure.

 

Oba technologičtí lídři představují možnosti, jak lze pomocí generativní umělé inteligence zlepšit automatizaci a provoz továren prostřednictvím vývoje softwaru, hlášení problémů a vizuální kontroly kvality na bázi umělé inteligence.

 

„Začlenění umělé inteligence do technologických platforem zásadně změní způsob naší práce a fungování každého podniku,“ uvedl Scott Guthrie, výkonný viceprezident jednotky Cloud + AI společnosti Microsoft. „Společně s firmou Siemens přinášíme výhody umělé inteligence více průmyslovým organizacím a umožňujeme jim zjednodušit pracovní postupy, překonat sila a spolupracovat inkluzivněji s cílem urychlit inovace zaměřené na zákazníky.“

 

Propojení pracovníků v provozu s ostatními týmy podniku prostřednictvím aplikací pro spolupráci na bázi AI

Díky nové aplikaci Teamcenter pro Microsoft Teams, která by měla být uvedena koncem roku 2023, mohou konstruktéři, pracovníci v první linii a další týmy rychleji reagovat na zpětnou vazbu a řešit problémy společně. Servisní technici nebo operátoři výroby tak mohou například pomocí mobilních přístrojů dokumentovat a hlásit problémy související s návrhem výrobku nebo kvalitou formou přirozené řeči. Se službou Azure OpenAI Service dokáže aplikace tato neformální řečová data analyzovat, automaticky vytvořit souhrnnou zprávu a nasměrovat ji v rámci aplikace Teamcenter na příslušného specialistu návrhu, konstrukce nebo výroby. Pracovníci mohou zaznamenávat své postřehy v preferovaném jazyce, který následně Microsoft Azure AI přeloží do oficiálního jazyka firmy. Microsoft Teams nabízí uživatelsky přívětivé funkce, jako jsou například push notifikace, které zjednodušují schvalování pracovních postupů, zkracují dobu potřebnou k vyžádání změn návrhu a urychlují inovační cykly. Aplikace Teamcenter pro Microsoft Teams může milionům pracovníků, kteří dnes nemají přístup k nástrojům PLM, umožnit snadněji ovlivňovat proces návrhu a výroby v rámci jejich stávajících pracovních postupů.  

 

Programové inženýrství podporované umělou inteligencí napomáhá provozu továren

Siemens a Microsoft rovněž plánují vývojářům softwaru a projektantům automatizace nabídnout možnosti, jak urychlit generování kódu pro programovatelné automaty (PLC), tj. průmyslové počítače, které řídí většinu strojů v továrnách po celém světě. Jde o koncept, který ukazuje, jak mohou OpenAI ChatGPT a další služby Azure AI rozšířit řešení Siemens pro projektování průmyslové automatizace. Inženýrským týmům nabídnou možnosti, jak výrazně zkrátit čas a snížit pravděpodobnost chyb vygenerováním kódu PLC pomocí vstupů v přirozeném jazyce, což například týmům údržby umožní rychlejší identifikaci chyb a tvorbu postupných řešení.

 

„Výkonná a pokročilá umělá inteligence se stává jednou z nejdůležitějších technologií v oblasti digitální transformace,“ uvedl Cedrik Neike, člen představenstva koncernu Siemens AG a generální ředitel Digital Industries. „Siemens a Microsoft hodlají společně zavádět nástroje, jako je ChatGPT, abychom pracovníkům podniků všech velikostí umožnili nové formy spolupráce a inovací.“

 

Umělá inteligence vyhledá u výrobků vady a zabrání jejich vzniku

Včasné zjištění závad ve výrobě je zcela klíčové, aby se zamezilo nákladným a časově náročným změnám ve výrobě. Průmyslová umělá inteligence, jako je například počítačové vidění, umožňuje týmům řízení kvality škálovat kontrolu kvality, snadněji identifikovat odchylky, a ještě rychleji provádět úpravy v reálném čase. Microsoft Azure Machine Learning a Siemens Industrial Edge ukazují, jak lze analyzovat snímky pořízené kamerami a videozáznamy na základě strojového učení a využívat je k tvorbě, zavádění, řízení a monitorování modelů AI vidění v provozu.

 

Tato spolupráce je součástí dlouhodobého, více než 35letého strategického vztahu společností Siemens a Microsoft, v jehož rámci společně vytvářejí inovace pro tisíce zákazníků. Mezi další oblasti spolupráce patří například Senseye na platformě Azure, což umožňuje prediktivní údržbu v podnikovém měřítku, nebo podpora zákazníků, kteří hodlají své podnikové aplikace umístit do cloudu Microsoft Cloud, aby mohli na platformě Azure provozovat řešení z otevřené digitální podnikové platformy Siemens Xcelerator včetně Teamcenter. Siemens a Microsoft rovněž spolupracují v rámci bezpečnostní strategie nulové důvěry (Zero Trust).

Fotografie ke stažení

Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení