Společnost Siemens pomáhá firmě Hexr v individualizované sériové aditivní výrobě cyklistických helem
17.7.2020

Řešení Siemens umožňují masovou výrobu cyklistických přileb na míru

Společnost Siemens podporuje individualizovanou masovou aditivní výrobu cyklistických přileb firmy Hexr Portfolio Digital Enterprise společnosti Siemens nabízí integrovaná softwarová a automatizační řešení pro aditivní výrobu Síť aditivní výroby – online platforma pro průmyslovou komunitu aditivní výroby – pomáhá při objednávkách a dodání a zvýšit efektivitu výrobních procesů aditivní výroby

Digitální řešení pro aditivní výrobu společnosti Siemens pomáhá dosáhnout toho, co bylo před několika lety pro výrobce cyklistických helem Hexr nemyslitelné – cyklistické přilby vyrobené na míru a dostupné každému zákazníkovi. Díky digitalizaci a aditivní výrobě se tato vize stává realitou. Pouhým naskenováním hlavy zákazníka pomocí smartphone aplikace se zahájí proces přípravy a výroby helmy na míru. 

 

Společnost Siemens spolupracuje na tomto inovativním řešení pro 3D tisk cyklistických helem s firmou EOS. Díky portfoliu Digital Enterprise, které zahrnuje softwarová a automatizační řešení, společnost Siemens může optimalizovat procesní kroky v rámci celého hodnotového řetězce aditivní výroby.  Navíc je tento holistický přístup společnosti Siemens jedinečný v oblasti průmyslové aditivní výroby. Díky svému komplexnímu řešení, společnost Siemens vytvořila digitální dvojče závodu pro průmyslovou aditivní výrobu, která tak pomáhá optimalizovat navrhování a zefektivnit procesy výroby helem na míru, ještě před samotnou výrobou. 

Propojením simulace, optimalizace návrhu a vysoké úrovně automatizace ve výrobě, firma Hexr může předpovídat ceny za části, a navíc dosáhnout výrazného snížení nákladů, což může posunout aplikaci skenování do tisku na masovou výrobu.

 

Komplexní řešení díky portfoliu Digital Enterprise

Veškeré procesy, ať už se jedná o proces spékání práškové vrstvy (z angl. Powder Bed Fusion) nebo přímé energetické nanášení (z angl. Directed Energy Deposition) či vytlačování materiálu (z angl. Material Extrusion) a nanášení tryskáním (z angl. Jetting), mají jedno společné – obrobky jsou vytvářeny vrstvu po vrstvě na základě digitálních 3D konstrukčních dat. To umožňuje vyrábět vysoce komplexní struktury, které mohou být současně lehké i stabilní a mohou být také ekonomicky vyráběny jednotlivě ve velikosti šarže 1. Díky inovativnímu digitálnímu řešení portfolia Digital Enterprise, společnost Siemens nabízí integrovaná řešení umožňují optimalizaci procesů aditivní výroby. A díky svému komplexnímu přístupu, který pokrývá celý hodnotový řetězec, společnost Siemens umožňuje výrobcům dosáhnout udržitelné konkurenceschopnosti. Dnes více než 60 OEM výrobců na celém světě již vyrábí průmyslově díky automatizaci společnosti Siemens. Odborná společnost pro navrhování až po plánování aditivní výroby nabízí zákazníkům služby s přidanou hodnotou.

 

Komplexní workflow procesů

Díky softwaru NX, přednímu vysoce výkonnému počítačovému programu, který integruje řešení pro navrhování, výrobu a simulace (CAD / CAM / CAE), společnost Siemens nabízí funkce speciálně navržené pro aditivní výrobu. V integrovaném workflow, software NX pokrývá celý proces od vývoje a návrhu, přes přípravu výroby až po generování strojového kódu pro 3D tisk. Veškeré digitální procesy jsou zastoupeny v jednotném integrovaném softwarovém prostředí, které lze provozovat prostřednictvím jednotného uživatelského rozhraní. To eliminuje konverzi chybných dat s možnou ztrátou informací. Navíc, zvyšuje spolehlivost a efektivitu procesů a umožňuje uživatelům masovou výrobu vysoce kvalitních produktů i při složitých tiskových procesech.

 

PLC a CNC automatizační výrobní řešení

Inteligentní automatizace výrobních systémů hraje klíčovou roli při industrializaci aditivní výroby. Tomu pomáhá průmyslová automatizace společnosti Siemens – Totally Integrated Automation (TIA). Ta stojí za efektivní komunikací a interakcí všech automatizačních komponent ve výrobě.

Systém Simatic, který tvoří klíčovou součást TIA, zaručuje uživatelům maximální konzistenci. Základní automatizace díky Simatic, pohonný systém Sinamics a motor Simotics pro přemisťování mechanických jednotek stroje pro procesy Powder Bed Fusion a Jetting přinášejí uživatelům několik výhod.

Díky své škálovatelnosti mohou být tato řešení přizpůsobena skutečným požadavkům velmi flexibilním a ekonomickým způsobem. Integrované inženýrství a efektivní programování v portálu TIA zkracuje dobu uvádění na trh a místo složitého programování jsou projektovány diagnostické funkce. Navíc víceosá technologie Sinumerik nabízí vysokou volnost pro vytlačování materiálu nebo přímé energetické nanášení. Ve spojení s motory Sinamics S120 a Simotics, CNC umožňuje přesné a dynamické řízení víceosých pohybů.

 

Siemens Advanta nabízí služby plánování pro digitální továrnu aditivní výroby

Siemens Advanta zajišťuje IoT služby společnosti Siemens a podporuje technologie pro průmyslovou aditivní výrobu, počínaje vývojem strategie, optimalizací návrhu produktu, návrhem výrobního procesu, testováním a analýzou ziskovosti, až po plánování a realizaci továrny aditivní výroby na klíč. Na základě digitálního dvojčete se vyvine a ověří flexibilní a škálovatelná výrobní koncepce, která již splní požadavky klasické sériové výroby s ohledem na produktivitu a náklady ještě před zahájením výroby a umožní i včasnou certifikaci.

 

Síť aditivní výroby – digitální platforma pro ekosystém aditivní výroby

Síť aditivní výroby společnosti Siemens vytváří online platformu založenou na partnerství, která nabízí navrhování na vyžádání, technické know-how a výrobní kapacity pro průmyslový 3D tisk po celém světě. Síť propojuje kvalifikované členy mezi sebou, aby se podpořila spolupráce a příprava procesů mezi inženýry, nákupem a dodavateli 3D tiskových dílů.

Síť přináší výhody zejména nakupujícím a poskytovatelům výrobních služeb, protože jim dává příležitost spolupracovat, nabízet, nakupovat a sledovat objednávky. Výsledkem je zjednodušení vývoje inovativních produktů aditivní výroby. Navíc fyzický inventář může být nahrazen digitálním. Síť jde také ruku v ruce s vizí společnosti Siemens o snižování rizik, která mohou nastat při vstupu do světa aditivní výroby.

 

Additive Manufacturing Experience Center (AMEC)

Společnost Siemens má v německém Erlangenu své interaktivní středisko pro aditivní výrobu Aditive Manufacturing Experience Center (AMEC), které představuje integrovaný, jednotný řetězec výrobních procesů a produkty související s aditivní výrobou společnosti Siemens. AMEC poskytuje přehled a pohled do různých průmyslových technologií aditivní výroby a informace o náročných průmyslových požadavcích kladených na oblasti návrhu, simulace a výroby. Interaktivních seminářů v AMEC se již zúčastnilo 4 500 návštěvníků. Od otevření digitálního centra AMEC v polovině května více než 1 500 zájemců navštívilo AMEC virtuálně. AMEC je praktickou ukázkou zkušeností společnosti Siemens jako výrobce a poskytovatele inovativních řešení.

Sdílet článek
Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení