IM2021110638MO-copyright-MVG.jpg
6.12.2021

Polovodičová technologie SiC v tramvaji: Siemens Mobility a Stadtwerke München úspěšně dokončily test

Vozidlo Avenio vybavené technologií polovodičových měničů s moderními spínacími součástkami na bázi karbidu křemíku SiC bylo v provozu s cestujícími v Mnichově jeden rok a najelo přitom 65 000 kilometrů/ Spotřeba energie se snížila o 10 procent a zároveň došlo ke snížení hluku motoru/ Jde o společný výzkumný projekt prováděný v rámci evropského rozvojového a výzkumného programu PINTA.

Společnosti Siemens Mobility a mnichovský dopravní podnik Stadtwerke München (SWM) v srpnu úspěšně ukončily roční testování polovodičové technologie na bázi karbidu křemíku (SiC) použité v tramvaji Avenio, která byla provozována v Mnichově. Nyní představily výsledky výzkumu. Studie zjistila, že hluk motoru produkovaný vozidlem prudce poklesl a zároveň došlo ke snížení spotřeby energie během jízd, které tramvaj vykonala v síti pro veřejnou dopravu. Polovodičovou technologii vyrobila společnost Infineon Technologies. Testy byly provedeny v rámci evropského výzkumného a vývojového projektu PINTA. Účastí na zkouškách společnost Siemens Mobility významně přispěla ke snahám o integraci výkonových polovodičů SiC do kolejových vozidel.


"Rádi bychom poděkovali Stadtwerke München za dobré partnerství při testování SiC polovodičové technologie v tramvaji Avenio München," řekl Albrecht Neumann, generální ředitel divize kolejových vozidel společnosti Siemens Mobility. "Potenciál úspor energie zjištěný při testech jasně dokazuje vysokou energetickou účinnost této slibné technologie, která je určena pro použití ve všech typech kolejových vozidel."


Ingo Wortmann, vedoucí oddělení Mobility ve společnosti Stadtwerke München (SWM), dodává: "Pro pozitivní přijetí tramvají obyvatelstvem, zejména pokud jde o nové stavební projekty, hraje klíčovou roli nízká úroveň hluku. Naše vozidla musí být během provozu co nejtišší. Projekt realizovaný se společností Siemens ukazuje, že aplikací technologie SiC můžeme nejen optimalizovat hladinu hluku našich vozidel, ale také zlepšit jejich energetickou účinnost. Pokud by se tato zlepšení dala komerčně masově vyrábět, měli bychom o řešení velký zájem."


Během testu v Mnichově byla polovodičová technologie SiC instalována do jednoho ze dvou trakčních měničů používaných třívozovou tramvají Avenio. Testovací fáze zahrnovala všechny vývojové testy nezbytné pro získání povolení k použití technologie v osobní dopravě, které byly provedeny v systémovém testovacím centru společnosti a ve vozidle. Průběžné sledování úrovně spotřeby energie ukázalo přibližně desetiprocentní snížení spotřeby energie. Měření rovněž zjistila nižší hladinu hluku během provozu a celkové snížení hlučnosti motoru. Avenio München vybavené technologií SiC bylo v provozu s cestujícími celý rok a najelo 65 000 kilometrů.


Projekt PINTA je součástí rozsáhlé evropské výzkumné a inovační iniciativy Shift2Rail, jejímž cílem je vytvořit udržitelný evropský železniční systém prostřednictvím cílených investic. Po počáteční fázi plánování a úspěšném testu SiC měniče pro tramvaje na vozidle byly dokončeny dvě z celkem tří fází projektu. V projektu PINTA3 je kladen důraz na optimalizaci systému při použití SiC pro dvoucestné tramvaje (TramTrain). Cílem projektu PINTA je podpořit zavádění technologie SiC, aby se snížily náklady na životní cyklus a posílilo se tak odvětví železniční dopravy v Evropě. Tato technologie se již používá v různých průmyslových odvětvích, včetně automobilové elektromobility.


Tento projekt byl financován společným podnikem Shift2Rail (Joint Undertaking) na základě grantové dohody č. 826054. Společný podnik získává podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 a od členů společného podniku Shift2Rail mimo Unii.

Siemens Mobility, s.r.o.
Siemens Mobility, s.r.o. je součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií na železnici. V České republice zaměstnává více než 750 lidí v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Kromě obchodních týmů společnost tvoří oddělení vývoje a konstrukce kolejových vozidel, R&D centrum automatizace železnic, IT Hub a centra služeb (od schvalování kolejových vozidel po sdílené služby) či odštěpný závod Mobility Metro Services pro údržbu pražského metra linky C. Více informací naleznete na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz/mobilityjobs.
Siemens Mobility GmbH
Siemens Mobility je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 175 let je lídrem v oblasti inteligentních dopravních řešení a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace a elektrifikace železnice, dopravních řešení na klíč, softwarových řešení a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravcům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 10,5 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 39 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Petra Kracíková
+420 731 124 197
petra.kracikova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení