8907-1006376565
4.6.2021

Plánovaná spolupráce při využívání technologie LOHC v železniční dopravě

Podepsáno memorandum o porozumění (MoU) Siemens Mobility a Helmholtzův institut Erlangen-Norimberk pro obnovitelné energie se dohodly na spolupráci při výzkumu v oblasti použití kapalného organického nosiče vodíku (LOHC) v železniční dopravě

Vodíková technologie v železniční dopravě nabývá na významu v oblasti snižování emisí CO2 a dosahování klimatických cílů. Společnost Siemens Mobility v posledních letech vyvinula vodíkové vozidlo Mireo Plus H. Použitý vodík je doplňován v plynné formě a musí být skladován při vysokém tlaku, aby bylo dosaženo jeho dostatečně vysoké hustoty.

Helmholtzův institut Erlangen-Norimberk pro obnovitelné zdroje energie (HI ERN) je lídrem v oblasti technologie LOHC (tekutý organický nosič vodíku). Organická nosná kapalina absorbuje vodík a uvolňuje jej pouze v případě potřeby. Vodík je tak chemicky vázán a nemůže uniknout. Tímto způsobem jej lze bez nebezpečí ukládat, nákladově efektivně přepravovat a bezpečně skladovat. Uchovávání vodíku při vysokém tlaku a nízkých teplotách už není potřeba. Technologie LOHC je zvláště vhodná pro výrobu elektrické energie na palubě mobilních aplikací, například v kolejových vozidlech.

Albrecht Neumann, generální ředitel pro kolejová vozidla, Siemens Mobility: "Společnost Siemens Mobility je velmi potěšena, že může spolupracovat s renomovaným Helmholtzovým institutem Erlangen-Norimberk na vývoji technologie tekutého organického nosiče vodíku v železniční dopravě. Vodíková technologie je slibným řešením pro dosažení klimatické neutrality železniční dopravy. Udržitelnost má pro společnost Siemens Mobility vysokou prioritu, a proto poskytneme lokomotivu Vectron k testování technologie LOHC."

Prof. Dr. Peter Wasserscheid, ředitel Helmholtzova institutu Erlangen-Norimberk pro obnovitelné energie, souhlasí: "Zájem společnosti Siemens Mobility o technologii LOHC, kterou v posledních letech na Friedrich-Alexander univerzitě Erlangen-Norimberk a v HI ERN rozhodujícím způsobem vyvíjeli, tvoří vynikající základ pro možnou budoucí spolupráci. Se společností Siemens Mobility sdílíme vizi vývoje vodíkové mobility pro velká vozidla, která využívá stávající palivovou infrastrukturu."

Poskytnutím vlajkové lokomotivy Vectron od společnosti Siemens Mobility Helmholtzovu institutu Erlangen-Norimberk budou mít oba partneři možnost spolupracovat a prokázat proveditelnost koncepce LOHC.

Sdílet článek
Siemens Mobility, s.r.o.
Siemens Mobility, s.r.o. je součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií na železnici. V České republice zaměstnává více než 750 lidí v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Kromě obchodních týmů společnost tvoří oddělení vývoje a konstrukce kolejových vozidel, R&D centrum automatizace železnic, IT Hub a centra služeb (od schvalování kolejových vozidel po sdílené služby) či odštěpný závod Mobility Metro Services pro údržbu pražského metra linky C. Více informací naleznete na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz/mobilityjobs.
Siemens Mobility GmbH
Siemens Mobility je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 175 let je lídrem v oblasti inteligentních dopravních řešení a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace a elektrifikace železnice, dopravních řešení na klíč, softwarových řešení a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravcům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 10,5 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 39 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Petra Kracíková
+420 731 124 197
petra.kracikova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení