ORLEN Unipetrol Doprava-Siemens-Vectron_01.jpg
17.1.2024

ORLEN Unipetrol Doprava rozšíří svoji flotilu o další čtyři lokomotivy Siemens Vectron MS řady 383

Společnost ORLEN Unipetrol Doprava, přední český nákladní železniční dopravce, patřící do rafinérské a petrochemické skupiny ORLEN Unipetrol, plánuje do konce roku 2025 převzít do své flotily další čtyři elektrické lokomotivy Siemens Vectron MS řady 383, čímž celkový počet těchto moderních a interoperabilních strojů ve službách skupiny ORLEN Unipetrol dosáhne čísla jedenáct. Investice do dalších lokomotiv Siemens Vectron MS řady 383 je součástí strategického investičního rozvoje, který ORLEN Unipetrol Doprava realizuje od roku 2017 s cílem modernizovat svůj vozový park, posílit efektivitu a udržitelnost mezinárodní přepravy, a aktivně přispívat k naplnění udržitelných cílů skupiny ORLEN Unipetrol snižováním produkce emisí CO2.

„Stanovili jsme si strategický plán být do roku 2050 emisně neutrální. Postupným cíle na této cestě je snížení emisí o 25 % do roku 2030. Klíčovým prvkem, jak toho dosáhnout, je nejen dekarbonizace našich výrobních jednotek, ale také dekarbonizace našeho vozového parku. Moderní lokomotivy Siemens Vectron MS nám pomohou tyto cíle dosáhnout a také díky nim zvýšíme naši konkurenceschopnost v oblasti nákladní železniční dopravy," zdůrazňuje význam tohoto kroku Tomasz Wiatrak, generální ředitel a předseda představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

Nákup těchto moderních lokomotiv je součástí strategického investičního rozvoje, do kterého ORLEN Unipetrol Doprava investovala od roku 2017, kdy s obměnou své flotily začala, již stovky milionů korun. S tímto krokem ORLEN Unipetrol Doprava posiluje své postavení jako významný železniční nákladní dopravce v České republice, a současně naplňuje svou roli klíčového člena skupiny ORLEN při dosahování cílů udržitelného rozvoje.

„Zařazením dalších čtyř interoperabilních lokomotiv Siemens Vectron MS od společnosti Siemens Mobility tak budeme operovat s celkem jedenácti lokomotivami tohoto typu, což nám umožní efektivní a udržitelnou přepravu mezi tuzemskými i zahraničními terminály a dalšími důležitými lokacemi, kde skupina ORLEN operuje,“ říká Jaroslav Dvořák, jednatel společnosti ORLEN Unipetrol Doprava a dodává: „Tato investice nám umožní posílit naši pozici v oblasti nákladní dopravy a zajistit efektivní spojení s klíčovými terminály zejména v Polsku a Německu.“

Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility Česká republika, komentuje pořízení dalších čtyř lokomotiv Vectron společností ORLEN Unipetrol Doprava slovy: „V rámci společensky odpovědného investování ESG budou mít od roku 2025 velké podnikatelské subjekty podle směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) povinnost započítávat v nefinančním účetnictví do uhlíkové stopy své organizace, respektive do uhlíkové stopy svého produktu, i uhlíkovou stopu dopravy, kterou používají. Vážíme si odpovědného přístupu společnosti ORLEN Unipetrol Doprava, která v předstihu před touto povinností minimalizuje energetickou náročnost dopravy svou orientací na moderní energeticky úsporné elektrické lokomotivy Vectron. Ze statistiky provozních dat je zřejmé, že při vozbě nákladních vlaků šetří lokomotivy Vectron zhruba 10 % elektrické energie rekuperačním brzděním a tím zvyšují hospodárnost dopravy.“

V barvách ORLEN Unipetrol lokomotivy Vectron s výkonem 6 400 kW a běžnou provozní rychlostí 100 km/h přepravují především chemické produkty. Tyto Vectrony jsou schopné provozu nejen v České republice, ale také ve všech sousedních zemích – v Polsku, na Slovensku, v Německu i Rakousku, ale i v Maďarsku. Velký důraz je kladen nejen na výkon, ale také na bezpečnost. Kromě národních vlakových zabezpečovačů příslušných zemí jsou lokomotivy vybaveny rovněž moderním jednotným evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS (European Train Control System), GSM-R a dálkovou diagnostikou. Jedním z důležitých bezpečnostních aspektů těchto lokomotiv je také pasivní bezpečnost, která zajišťuje strojvedoucímu prostor pro přežití v případě mimořádných událostí.

Fotografie: ORLEN Unipetrol Doprava

Sdílet článek
Siemens Mobility, s.r.o.
Siemens Mobility, s.r.o. je součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií na železnici. V České republice zaměstnává více než 750 lidí v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Kromě obchodních týmů společnost tvoří oddělení vývoje a konstrukce kolejových vozidel, R&D centrum automatizace železnic, IT Hub a centra služeb (od schvalování kolejových vozidel po sdílené služby) či odštěpný závod Mobility Metro Services pro údržbu pražského metra linky C. Více informací naleznete na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz/mobilityjobs.
Siemens Mobility GmbH
Siemens Mobility je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 175 let je lídrem v oblasti inteligentních dopravních řešení a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace a elektrifikace železnice, dopravních řešení na klíč, softwarových řešení a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravcům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 10,5 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 39 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Petra Kracíková
+420 731 124 197
petra.kracikova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení