8845-0803104836
24.3.2021

Nový inovativní systém monitorování stavu brzd nákladních vlaků

Společnosti Siemens Mobility a VTG Rail Europe spolupracují na inovacích pro železniční nákladní dopravu Smlouva zahrnuje jednoletou zkušební fázi k prokázání provozuschopnosti systému Vzhledem k úspoře času a nákladů na přepravu zboží po železnici má systém monitorování brzd potenciál celoevropského využití

Společnosti Siemens Mobility a VTG Rail Europe podepsaly smlouvu na testování inovativního systému sledování brzd (BMS, Brake Monitoring System) pro automatizované zkoušení brzd nákladních vlaků s cílem prokázat funkčnost systému. Systém BMS umožňuje automatickou kontrolu brzd každého vozu ve vlaku. Vzhledem k očekávanému zvýšení efektivity železniční nákladní dopravy existuje v celé Evropě velký tržní potenciál na uplatnění tohoto systému.

Snižování emisí CO2 je globálním tématem. Přesun nákladní dopravy ze silnice na železnici je podstatným krokem k dosažení cílů v oblasti ochrany klimatu. Proto je stále důležitější zvyšovat efektivitu železniční nákladní dopravu.

„Systém sledování brzd, vyvinutý společností Siemens Mobility, je důležitým krokem pro další automatizaci a digitalizaci nákladní železniční dopravy. Méně časově náročné manuální procesy, vyšší účinnost a zaručená dostupnost jsou nejdůležitějšími faktory zvyšujícími konkurenceschopnost udržitelné železniční dopravy,“ říká Anne Fischer, vedoucí oddělení produktů pro železniční automatizaci společnosti Siemens Mobility.

 „Myšlenka systému monitorování brzd se zrodila ve VTG v roce 2016 a první vývoj začal v její rané fázi. Ve společnosti Siemens Mobility jsme našli strategického technologického partnera, se kterým můžeme řídit inovace a vyvíjet inteligentní a vizionářské železniční technologie. Hlavní prioritou projektu je umožnit oboru nákladní železniční dopravy získat přímý nárůst produktivity a efektivity. Se zavedením BMS lze kapacitu železniční sítě využívat efektivněji. Kromě toho bude vlakový personál méně zatížen a zvýší se celková bezpečnost,“ říká Dr. Hanno Schell, vedoucí technických inovací ve společnosti VTG.

V rámci jednoroční zkušební fáze jsou testovány a optimalizovány jednotlivé komponenty systému. První ze dvou souprav vozů byla kompletně vybavena systémem BMS a testy probíhají od listopadu 2020.

Systém poskytuje vlakovému personálu údaje o stavu, které jsou viditelné na obou stranách vozu. Navíc je automaticky ohlašován kompletní stav vozu a všechny nastavovací prvky vozu se zobrazují na displeji lokomotivy. Kromě toho BMS zvyšuje celkovou bezpečnost, protože umožňuje podrobnou vizualizaci nesprávného nastavení brzd, aktivovaných ručních brzd nebo jiných problémů s komponenty vozu během kontroly vlaku vozmistrem bezprostředně před odjezdem. Získaná data pomáhají předcházet neočekávaným selháním. Snižují náklady na údržbu a poskytují včasné informace o známkách opotřebení.

Původní koncept BMS byl vyvinut na konci roku 2016. Po roce úspěšných testů v celé Evropě a dalším vývoji systému až do roku 2019 jsou výsledky současných společných testů zásadním aspektem pro vývoj sériového produktu společností Siemens Mobility.

Sdílet článek
Siemens Mobility, s.r.o.
Siemens Mobility, s.r.o. je součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií na železnici. V České republice zaměstnává více než 750 lidí v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Kromě obchodních týmů společnost tvoří oddělení vývoje a konstrukce kolejových vozidel, R&D centrum automatizace železnic, IT Hub a centra služeb (od schvalování kolejových vozidel po sdílené služby) či odštěpný závod Mobility Metro Services pro údržbu pražského metra linky C. Více informací naleznete na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz/mobilityjobs.
Siemens Mobility GmbH
Siemens Mobility je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 175 let je lídrem v oblasti inteligentních dopravních řešení a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace a elektrifikace železnice, dopravních řešení na klíč, softwarových řešení a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravcům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 10,5 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 39 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Petra Kracíková
+420 731 124 197
petra.kracikova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení