8490-0802319793
13.2.2020

Nové testovací centrum železniční automatizace Siemens Mobility pro projekty z celého světa

Pražské vývojové centrum železniční automatizace zaměstnává vysoce kvalifikované technické odborníky v oblasti software, hardware, validace a mechanického designu Nově otevřené testovací centrum poskytuje vybavení pro přesná elektrická měření, zkoušky elektromagnetické kompatibility a klimatické zkoušky První testovaná zařízení za účelem získání evropské certifikace CE jsou vyvíjena pro projekt Bane NOR – digitalizace 4 200 kilometrů norské železniční sítě

Specialisté z pražského vývojového centra pro železniční automatizaci se specializují na vývoj softwaru, hardwaru, validaci a mechanický design. Díky svým rozsáhlým technickým znalostem jsou dlouhodobě zapojováni do železničních projektů z celého světa.

V ČR jsou realizovány kompletní vývojové projekty od úvodního definování požadavků ze strany zákazníka přes vývoj softwaru, hardwaru a mechaniky až po verifikaci, validaci a typové zkoušky včetně projektového řízení a řízení kvality. Jádrem naší činnosti je vývoj komponent digitálního systému zabezpečení trati – Trackguard Sinet, pomocí kterého Siemens Mobility realizuje přechod na moderní systémy řízení kolejové dopravy a zabezpečovacího zařízení typu ETCS po celém světě.

Dalším z projektů je například digitální přejezdové zabezpečovací zařízení, které je založeno na distribuované architektuře, kdy řídicí logika není umístěna centralizovaně v technologické budově, ale je přenesena přímo do jednotlivých komponent přejezdu. Pro zpracování a vyhodnocení diagnostických dat se používá cloudové řešení, díky čemuž je možné tuto službu poskytovat kdekoliv na světě.

„Jedním z významných projektů, na jejichž vývoji pracují kolegové z českého vývojového oddělení, je digitalizace norské železniční sítě Bane NOR, která zahrnuje kompletní zabezpečení a řízení norské železniční sítě podle standardu ETCS level 2 včetně zabezpečení.“ říká Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility v České republice a dodává „Otevřením pražského testovacího centra dojde především k výraznému zrychlení celého procesu vývoje.“

České centrum bude využíváno především k tzv. prototypovým testům, po jejichž úspěšném absolvování budou zařízení odesílána na finální typové zkoušky na německou centrálu. Vzhledem k tomu, že k zajištění požadované kvality je nutné provádět dílčí testy s každým prototypem produktu, je velmi výhodné mít špičkové testovací centrum přímo v budově vývojového centra.

Hlavní vybavení vývojového centra:

EMC laboratoř

Je určena pro zkoušky elektromagnetické kompatibility a umožňuje provádění pěti typů standardizovaných zkoušek.

odolnost vůči rušivým vlivům odolnost vůči vysokoenergetickým širokopásmovým impulzům  odolnost vůči nízkoenergetickým širokopásmovým impulzům  odolnost vůči elektrostatickým výbojům  odolnost vůči vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím 

Klimatická komora

Umožňuje simulaci těch nejnáročnějších klimatických podmínek, a to v teplotním rozmezí  -72°C až +190 ˚C a řízené vlhkosti 10% až 98%.

Sdílet článek
Siemens Mobility, s.r.o.
Siemens Mobility, s.r.o. je součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií na železnici. V České republice zaměstnává více než 750 lidí v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Kromě obchodních týmů společnost tvoří oddělení vývoje a konstrukce kolejových vozidel, R&D centrum automatizace železnic, IT Hub a centra služeb (od schvalování kolejových vozidel po sdílené služby) či odštěpný závod Mobility Metro Services pro údržbu pražského metra linky C. Více informací naleznete na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz/mobilityjobs.
Siemens Mobility GmbH
Siemens Mobility GmbH je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 175 let je lídrem v oblasti inteligentních dopravních řešení a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace železnice a elektrifikace, dopravních řešení na klíč a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravním operátorům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2022, který skončil 30. září 2022, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 9,7 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 38 200 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Petra Kracíková
+420 731 124 197
petra.kracikova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení