8470-0801557745
9.1.2020

Lokomotivy Vectron získaly schválení s vlakovým zabezpečovačem ETCS podle základní specifikace (Baseline) 3.4

Schválení ETCS 3.4 v Německu a Švédsku  Zvýšená funkčnost na inteligentní trati Schválení pro další země bude následovat

Německý federální úřad pro železnici (EBA) schválil lokomotivu Vectron pro provoz v Německu s evropským vlakovým zabezpečovačem ETCS podle základní specifikace 3.4 (Baseline 3.4). Schválení pro Švédsko je již také k dispozici. Další země, včetně České republiky, budou následovat. Jde o důležitý krok v oblasti vzájemné součinnosti tratí a vozidel směrem k vyšším přínosům moderní řídicí a zabezpečovací techniky, jelikož instalace traťové části vlakového zabezpečovače ETCS podle základní specifikace 3 byla v Evropě již zahájena. To se týká i ČR. Traťová část ETCS se zvýšenou funkčností podle základní specifikace 3 byla poprvé instalována a předána k zahájení zkoušek na 2. národním tranzitním železničním koridoru Břeclav – Přerov – Ostrava – Petrovice u Karviné. Jedná se o trať se zásadním významem jak ve vnitrostátní dopravě, tak i ve spojnici Rakouska a Slovenska přes území ČR s Polskem. Pro dosažení dalšího pokroku v digitalizaci železnice je potřebné, aby tratě i vozidla dokázaly využít všechny možnosti, které jim nová třetí základní specifikace dává.

“Schválení provozu s ETCS základní specifikace 3.4 je důležitým milníkem pro náš obor lokomotiv. Díky včasné implementaci inovované verze evropského vlakového zabezpečovače ETCS i na vozidla je společnost Siemens Mobility průkopníkem v této oblasti. Digitalizace činí železniční infrastrukturu a vlaky inteligentními a zaručujeme jejich vyšší funkčnost a dostupnost,” říká Sabrina Soussan, CEO společnosti Siemens Mobility.

Jednotný evropský vlakový zabezpečovač ETCS umožňuje standardizaci technologie zabezpečení a řízení vlaků namísto starších početných nejednotných národních systémů, a to na mnohem vyšší technické úrovni, a tvoří základ pro interoperabilitu mezi vozidlovými a traťovými zařízeními. V Evropě a pro Evropu vytvořený systém ETCS se pro svoji komplexnost rozšířil i do ostatních světadílů a stal se globálním standardem. Vlakový zabezpečovač ETCS druhé aplikační úrovně (level 2) je založen na stálé datové komunikaci mezi vozidlem a železniční tratí. Strojvedoucí dostávají příkazy k řízení jízdy vlaku, jako je povolená rychlost, cílová rychlost a vzdálenost, které se jim zobrazují přímo na displeji na řídicím pultu, a nikoli jako dříve prostřednictvím návěstidel umístěných podél trati. Všechna data potřebná pro provoz jsou do lokomotivy přenášena z radioblokové centrály (Radio Block Center - RBC) prostřednictvím digitálního rádiového spojení GSM-R a monitorována v reálném čase. Komunikace funguje i opačným směrem, palubní jednotka ETCS průběžně posílá radioblokové centrále informaci o rychlosti, poloze a směru jízdy vlaku.

Ve vazbě na vývoj techniky, i na zkušenosti a požadavky z provozu, je vlakový zabezpečovač ETCS postupně inovován. Z důvodu kompatibility traťové a vozidlové části neprobíhají tyto inovace spojitě, ale po určitých skocích, aby byl systém po určitou dobu (do dalšího upgradu) ustálený. K dosažení evropské jednotnosti slouží základní specifikace (Baseline). Dosud byly traťové i vozidlové části ETCS řešeny podle základní specifikace 2 (Baseline 2). Nyní je v rámci EU dohodnuta a připravena k instalaci na tratích i na vozidlech základní specifikace 3. Ve srovnání s se základní specifikací 2, která je v současné chvíli používána ve většině zemí, má ETCS se základní specifikací 3 mnoho nových funkcí. Mimo jiné byl implementován obecně použitelný model brzdové křivky. Tento fakt zjednoduší nasazení palubního zařízení ETCS v celé Evropě.

Společnost Siemens Mobility prodala již více než 980 lokomotiv Vectron celkovému počtu 48 zákazníků. Lokomotivy již ujely více než 260 millionů kilometrů a jsou v současné chvíli schváleny pro provoz v Rakousku, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Finsku, Německu, Maďarsku, Itálii, Nizozemí, Norsku, Polsku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku, Slovinsku, Švédsku, Švýcarsku a Turecku.

Sdílet článek
Siemens Mobility, s.r.o.
Siemens Mobility, s.r.o. je součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií na železnici. V České republice zaměstnává více než 750 lidí v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Kromě obchodních týmů společnost tvoří oddělení vývoje a konstrukce kolejových vozidel, R&D centrum automatizace železnic, IT Hub a centra služeb (od schvalování kolejových vozidel po sdílené služby) či odštěpný závod Mobility Metro Services pro údržbu pražského metra linky C. Více informací naleznete na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz/mobilityjobs.
Siemens Mobility GmbH
Siemens Mobility je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 175 let je lídrem v oblasti inteligentních dopravních řešení a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace a elektrifikace železnice, dopravních řešení na klíč, softwarových řešení a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravcům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 10,5 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 39 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Petra Kracíková
+420 731 124 197
petra.kracikova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení