Motor-factory-Mohelnice-276-high_original.jpg
1.3.2023

Innomotics, nová společnost se zaměřením na motory a velké pohony

  • Ucelené portfolio nízkonapěťových a vysokonapěťových motorů, převodových motorů, měničů pro střední napětí a motorových hřídelí
  • Nová společnost s tržbami kolem tří miliard eur bude mít provozní ústředí v německém Norimberku a po celém světě bude mít na 14 tisíc zaměstnanců
  • Od 1. července 2023 bude nová firma působit jako právně samostatná, 100% vlastněná dceřiná společnost koncernu Siemens AG. Aktuálně probíhá její globální vyčlenění, které by mělo být dokončeno do 1. října 2023
  • Do vedení nové společnosti nastoupí jako generální ředitel Michael Reichle (CEO), Christoph Salentin (CFO) a Hermann Kleinod (CTO)

Nová společnost zaměřená na výrobu motorů a velkých pohonů ponese název Innomotics. V jejím portfoliu budou soustředěny veškeré obchodní aktivity z oblasti nízkonapěťových a vysokonapěťových motorů, měničů pro střední napětí a motorových hřídelí. Součástí nabídky jsou inovativní řešení a produkty pro digitalizaci a široké spektrum služeb. Jednotlivé segmenty dříve spadaly pod jednotky Large Drives Applications a Digital Industries a samostatné společnosti koncernu Siemens – Sykatec a Weiss Spindeltechnologie.

 

S účinností od 1. července 2023 bude nová firma působit v Německu jako právně samostatná společnost s provozním ústředím v Norimberku. Vyčlenění příslušných obchodních aktivit v Německu bude dokončeno ke stejnému datu. Členy nového manažerského týmu budou Michael Reichle (CEO), Christoph Salentin (CFO) a Hermann Kleinod (CTO). Vyčlenění společnosti na globální úrovni by mělo být z velké části dokončeno do zahájení nového obchodního roku, tj. do 1. října 2023.

 

„Jsme přesvědčeni, že nová společnost má před sebou úspěšnou budoucnost. Spojení sil jednotlivých segmentů a schopnosti fungovat nezávisle jí umožní nabídnout zákazníkům produkty a služby významné hodnoty, využít růstový potenciál a zajistit tak budoucí úspěch,“ uvedl u této příležitosti finanční ředitel koncernu Siemens AG Ralf P. Thomas.

 

„Díky své velikosti, širokému portfoliu a vysoké motivaci svých zaměstnanců bude nová společnost průkopníkem na trhu a dokáže na něm zaujmout vedoucí konkurenční postavení. Rozhodně využijeme její silný růstový potenciál založený mj. i na poptávce po udržitelných řešeních v oblasti účinnější elektrifikace a řízení spotřeby energie v průmyslu i obecně ve společnosti. Jsem přesvědčen, že Innomotics má optimální nastavení, které k využití tohoto potenciálu potřebujeme,“ uvedl Michael Reichle, designovaný generální ředitel (CEO) Innomotics.

 

Jádrem obchodních aktivit nové společnosti jsou především motory a elektrické pohonné systémy. V jejím názvu se snoubí příslib inovativní síly se zkušenostmi a spolehlivostí, za nimiž stojí 150letá historie výroby motorů.

 

Innomotics bude v budoucnu úzce spolupracovat s ostatními jednotkami koncernu Siemens prostřednictvím partnerství v oblasti technologií a prodeje, stejně jako v rámci vzájemných obchodních vztahů.

Fotografie ke stažení

Sdílet článek
Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.
Forward Looking Statement
Tento dokument obsahuje výroky týkající se naší budoucí obchodní a finanční výkonnosti a budoucích událostí nebo budoucího vývoje společnosti Siemens, které mohou představovat tzv. výhledová prohlášení. V těchto prohlášeních se mohou objevit pojmy jako „očekávat“, „těšit se“, „předvídat“, „hodlat“, „plánovat“, „domnívat se“, „usilovat“, „odhadovat“, „bude“, „předpokládat“ nebo slova podobného významu. Výhledová prohlášení můžeme rovněž uvádět v jiných zprávách, prospektech, prezentacích, materiálech doručených akcionářům a v tiskových zprávách. Naši zástupci mohou navíc podle potřeby vydávat ústní výhledová prohlášení. Tato prohlášení jsou založena na současných očekáváních a určitých předpokladech vedení společnosti Siemens, z nichž mnohé jsou mimo její kontrolu, jelikož podléhají řadě rizik, nejistot a faktorů, zejména těm, které jsou uváděny ve zveřejňovaných informacích, především v kapitole ‚Zpráva o očekávaném vývoji a souvisejících významných příležitostech a rizicích‘ v souhrnné zprávě vedení společnosti Siemens (siemens.com/siemensreport) a v průběžné zprávě vedení koncernu v rámci pololetní finanční zprávy (pokud je již za aktuální účetní období k dispozici), kterou je třeba číst společně se souhrnnou zprávou vedení společnosti. Pokud se naplní jedno nebo více z těchto rizik nebo nejistot, pokud se rozhodnutí, hodnocení nebo požadavky regulačních orgánů budou lišit od našich očekávání, pokud dojde k událostem vyšší moci, jako jsou pandemie, nepokoje nebo válečné události, nebo pokud základní očekávání včetně budoucích událostí nastanou později nebo vůbec nenastanou nebo pokud se dané předpoklady ukáží jako nesprávné, mohou se skutečné výsledky, výkonnost nebo úspěchy společnosti Siemens podstatně lišit (negativně nebo pozitivně) od těch, které jsou explicitně nebo implicitně uvedeny v příslušném výhledovém prohlášení. Společnost Siemens nemá v úmyslu ani nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat nebo revidovat tato výhledová prohlášení s ohledem na skutečnosti, které se liší od předpokládaného vývoje. Tento dokument obsahuje – v platném rámci finančního výkaznictví jasně nedefinované – doplňkové finanční ukazatele, které jsou nebo mohou být alternativními ukazateli výkonnosti (ukazatele dle metodiky non-GAAP). Tyto doplňkové finanční ukazatele by neměly být chápány izolovaně nebo jako alternativa k ukazatelům týkajícím se čistých aktiv, finanční pozice nebo výsledků hospodaření společnosti Siemens prezentovaným v souladu s platným rámcem finančního výkaznictví v konsolidované účetní závěrce. Jiné společnosti, které vykazují nebo popisují podobně nazvané alternativní ukazatele výkonnosti, je mohou vypočítávat odlišně. Vzhledem k zaokrouhlování nemusí čísla uvedená v tomto a v dalších dokumentech přesně odpovídat celkovým součtům a procenta nemusí vždy přesně odrážet absolutní hodnoty. (Všechny informace jsou předběžné.)

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení