9071-0811009665.jpg
8.11.2021

Digitální transformace v závodě Siemens Elektromotory Mohelnice vstupuje do nové etapy

Digitální transformace probíhá v mohelnickém závodě Siemens Elektromotory již několik let. Letos se dostává do nové etapy, která je ve znamení implementace vyšších řídicích systémů. „Náš plán je digitalizovat celý proces od obchodní fáze po expedici vyrobených motorů. Veškeré projekty musí splňovat kritéria ekonomické návratnosti a přispívat k dosažení cílů v oblasti produktivity,“ říká ředitel závodu Vladimír Štěpán.

Neocenitelná hodnota dat

Data, která přicházejí z výroby nebo logistiky jsou tzv. syrová (raw) data. Jde například o provozní data z řídicích systémů jednotlivých zařízení (otáčky, tlak oleje, vibrace, teplota, čas obrábění, provozní kapaliny apod.), data o spotřebě provozních médií (elektrická energie, technické plyny), logistická data nebo data z pracovního prostoru (hluk, prašnost, vlhkost, teplota). Ta se dále odesílají do střední Edge vrstvy datového systému.  Zde dochází k předzpracování dat podle kritérií, která se určují na základě zkušeností např. z podobných případů užití. Data, která jsou vyhodnocena jako relevantní, se odesílají do nejvyšší vrstvy, kterou představuje cloudová platforma MindSphere.

 

Do MindSphere však nepřicházejí pouze data sesbíraná ze strojů, technologií a jiných aplikací; velké množství dat se generuje také výpočty anebo jsou výsledkem komplexních algoritmů včetně užití umělé inteligence. MindSphere umožňuje s těmito daty dále nakládat pomocí aplikací a pokročilých analytických funkcí a proměnit je v „chytrá data“. V mohelnickém závodě MindSphere tvoří jádro nově vytvářeného ekosystému a podnik intenzivně pracuje na implementaci nových MindSphere aplikací, funkcionalit a služeb. „Proces připojování je rozdělen do několika fází. V první fázi jsou to business a mission critical stroje kterých je několik stovek a pak budou následovat další dle předem definované prioritizace. Cílový počet je cca 2 500 – 3 000 strojů a zařízení,“ popisuje strategii získávání a zpracování dat Marián Bolebruch.

 

Elektromotory v tisícovkách provedení

Mohelnický závod je specifický tím, že zákazníci mají obrovské množství možností, jak si nakonfigurovat elektromotor. Mají k dispozici na 60 tisíc kombinací, což je pro návrháře výrobního procesu extrémně náročné. Tato situace podnítila vývoj zcela nového řešení, které by umožňovalo importovat do návrhů elektromotorů návrhy specifických komponent vytvořené přímo zákazníkem. Takto vytvořená sestava by potom, samozřejmě po předchozí validaci, byla odeslána do výroby. A na konci by zákazník dostal motor, jehož některé součásti si sám navrhl.

„Digitalizace je krásná především tím, že se dotýká úplně všech částí podniku: od výroby přes logistiku, řízení procesů až po administrativu a HR.  A takto se k ní také musí přistupovat – jako ke komplexnímu systému, kde má vše vzájemné souvislosti,“ říká Marián Bolebruch. 

 

Cesta k udržitelnosti vede přes digitalizaci

Mohelnický závod se podílí na dosažení závazku společnosti Siemens dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2030. „Digitální transformace může výrazně přispět ke zkrácení výrobních cyklů a snížení energetické výrobní náročnosti, což ve svém důsledku vede i ke snižování uhlíkových emisí,“ vysvětluje Vladimír Štěpán. „Samozřejmě pokračujeme i v dalších aktivitách, jako je využití odpadního tepla z technologických procesů nebo zapojení technologií pro chytré budovy. Hlavním cílem je dodávat špičkové elektromotory přesně podle potřeb zákazníka s minimální emisní stopou,“ uzavírá.

Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení