car-9088-1511217923_16383527369505.jpg
11.11.2021

Cloudové řešení Siemens MindSphere pro univerzitní car sharing VŠB-TUO

Siemens v oblasti digitalizace a IoT intenzivně spolupracuje s vysokými školami a je partnerem univerzitních testbedů, které vznikají při technických univerzitách v České republice a zaměřují se na koncept Průmysl 4.0. „Jako příklad velmi aktivní spolupráce mohu jmenovat naše technologické partnerství s testbedem při VŠB-TUO, Fakultou elektrotechniky a informatiky,“ říká Veronika Němcová ředitelka komunikace společnosti Siemens.

Testbed VŠB-TUO – unikátní technologická laboratoř konceptu Průmysl 4.0

Testbed na technické univerzitě v Ostravě se orientuje na tři oblasti výzkumu: digitalizovanou a automatizovanou výrobu, homecare a autoprůmysl. V rámci testbedu je integrována řada nových a nadčasových technologií. Testbed je primárně využíván pro nově akreditované studijní programy na VŠB-TUO zaměřené na studium elektronických automobilových systémů, bioinženýrství a také pro studijní program, který se přímo nazývá Průmysl 4.0.

V části s názvem Smart factory je nainstalovaná chytrá výrobní linka. Obsahuje i část zaměřenou na aplikaci prvků AI ve výrobě. Druhá část, nazvaná Homecare, je zaměřená na vývoj technologií pro asistovanou péči o lidi se speciálními potřebami. A pak je to třetí část, Mobility, kde se zabývají vývojem elektroniky pro autonomní vozidla a vozidla s elektrickým anebo hybridním pohonem.

V rámci testbedu jsou k dispozici technologie, které jsou připojeny jednak skrze metalické připojení anebo bezdrátové komunikační rozhraní. Aktuálně zde využívají Campus Network s možností LTE a 5G připojení. „Dospěli jsme do situace, kdy jsme si uvědomili, že potřebujeme robustní IoT operační systém, využívající cloudové úložiště,“ říká Petr Šimoník, proděkan pro spolupráci s průmyslem FEI VŠB-TUO a místopředseda představenstva NCP4.0. „Díky aktivní spolupráci se Siemens se nám podařilo poměrně rychle nasadit IoT operační systém MindSphere nejen do výuky, ale také pro využití v aplikační sféře,“ dodává.


Půjčování elektromobilů řídí univerzitou vyvinutá aplikace v prostředí MindSphere

Před více než rokem zavedli v ostravském testbedu tři účty MindSphere pro tři různé oblasti aplikací. První oblastí je průmyslová výroba – ve Smart Factory se sbírají data ze senzorických systémů, provádí se jejich vizualizace a následné zpracování. Například se zde sledují kritické stavy na výrobní lince. Druhý účet je zaměřený na výrobu automobilové elektroniky. Třetí účet se využívá pro výzkum v rámci dlouhodobé mezisektorové spolupráce. Sledují se provozní stavy a vlastnosti elektromotorů a vyhodnocuje se využití těchto dat pro tzv. Smart Box, který bude nasazen u elektromotorů.

Zajímavým projektem, který rovněž vznikl na VŠB-TUO, je univerzitní car sharing, v jehož rámci si každý registrovaný zaměstnanec nebo student může půjčit elektromobil. Aby tato služba probíhala hladce, bylo potřeba zajistit trvalý a okamžitý přehled o stavu car sharingové flotily a vyvinout aplikaci, pomocí které by se půjčování realizovalo. Plány v rámci tohoto projektu ale sahaly ještě dál. Studenti a jejich učitelé chtěli mít možnost také sledovat chování řidičů a vyhodnocovat ho pro účely vývoje systémů pro autonomní vozidla, současně chtěli i sbírat a analyzovat provozní data sdílených vozidel. 

„Na VŠB-TUO si vytvořili svoji vlastní aplikaci a využili k tomu platformu Siemens Mendix pro vývoj aplikací a snadný přístup k podnikovým datům, stejně tak i veškeré Dashboardy a vizualizace,“ vysvětluje Petra Czyž Fuchsíková, která má v rámci Siemens na starosti digitalizaci a MindSphere. „VŠB-TUO je opravdu průkopníkem v oblasti MindSphere, protože již nyní má tři účty, které využívá velmi aktivně – jeden z nich právě v rámci projektu car sharingu, který hodnotíme jako velmi úspěšný a jsme na něj pyšní,“ dodává.

Siemens, který je technologickým partnerem ostravského testbedu, dodal kromě zmiňovaného otevřeného operačního systému a cloudového řešení pro průmyslový internet věcí MindSphere také řídicí systémy Simatic S7-1200 a Simatic S7-1500, vizualizační systém SCADA WinCC a MES systém. Pro další fázi rozvoje testbedu se počítá s nasazením dalších technologií, například Siemens PLM. Implementace tohoto systému bude probíhat v několika etapách.

Sdílet článek
Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení