8257-1002474814
15.2.2019

Charta důvěry představuje významný krok k další podpoře kybernetické bezpečnosti

Přidruženými partnery charty se staly německý spolkový Úřad pro informační bezpečnost BSI, španělské Národní kryptologické centrum CCN a Vysoké učení technické ze Štýrského Hradce Signatáři charty se zavázali společně podporovat kybernetickou bezpečnost v rámci globálních dodavatelských řetězců Na globální, evropské a národní úrovni byly zahájeny důležité iniciativy Cíle pro rok 2019 jsou stanoveny: hlavním tématem je podpora kyberbezpečnosti jako standardního bezpečnostního nastavení a osvěta

Během bezpečnostní konference, která se loni v únoru uskutečnila v Mnichově, podepsalo devět organizací první společnou chartu zavazující k větší podpoře kybernetické bezpečnosti ve světě. O rok později se počet signatářů Charty důvěry rozrostl již na 16. Kromě koncernu Siemens a Mnichovské bezpečnostní konference (Munich Security Conference) chartu podepsaly společnosti AES, Airbus, Allianz, Atos, Cisco, Daimler, Dell Technologies, Deutsche Telekom, Enel, IBM, NXP, SGS, Total a TÜV Süd. Nejnověji se přidruženými partnery charty poprvé staly dvě státní instituce – německý spolkový Úřad pro informační bezpečnost BSI, který je jedním z nejvýznamnějších úřadů pro odborníky na kyberbezpečnost, a španělské Národní kryptologické centrum CCN. CCN je státní agentura, jež je součástí Národního centra pro zpravodajské služby. K chartě se také jako další přidružený člen připojí Vysoké učení technické z rakouského Štýrského Hradce. Místní univerzitní tým se totiž zaměřuje na výzkum kybernetické bezpečnosti a byl například jedním z objevitelů bezpečnostních chyb Meltdown a Spectre. Postavení přidruženého partnera charty je příležitostí ke spolupráci pro významné zástupce státní sféry, vysokého školství a expertních skupin. Výhodou je možnost pracovat na konkrétních projektech, aniž by se tyto instituce musely stát plnohodnotnými členy se všemi právy a povinnostmi.

 

„Ve věku internetu věcí představuje Charta důvěry významný krok,“ uvádí generální ředitel koncernu Siemens Joe Kaeser. „Jsme otevřeni spolupráci s dalšími partnery tak, aby pro nás pro všechny byl reálný i digitální svět mnohem bezpečnější. Kybernetická bezpečnost hraje v úspěšném digitálním podnikání klíčovou roli. Doufáme, že tato iniciativa povede k živé veřejné diskuzi o kyberbezpečnosti a v konečném důsledku i k vytvoření závazných pravidel a standardů.“

 

Bezpečnost dodavatelského řetězce je jednou z oblastí, jíž se charta intenzivně zabývá. Rizika, která v rámci dodavatelského řetězce přicházejí od třetích stran, se objevují stále častěji a podle Accenture Strategy jsou zdrojem 60 procent kyberútoků. Členské společnosti Charty důvěry proto vypracovaly základní požadavky a navrhují jejich zavedení tak, aby se kybernetická bezpečnost stala absolutní nutností v celém digitálním dodavatelském řetězci. Tyto požadavky se týkají všech aspektů kyberbezpečnosti – lidí, procesů a technologií. Například:

 

Data musí být chráněna před neoprávněným přístupem v rámci jejich celého životního cyklu. Bude zavedena vhodná úroveň kontroly a monitoringu identity a přístupu včetně kontroly třetích stran, která bude vyžadována. Bude zaveden proces, který umožní a zajistí autentizaci a identifikaci produktů a služeb. Bude zajištěno pravidelné minimální vzdělávání a školení zaměstnanců o bezpečnostních otázkách.

 

Členové Charty důvěry dále pracují na metodice založené na posouzení míry rizika, která by pomohla při zavádění těchto požadavků v jejich vlastních dodavatelských řetězcích. Do tvorby metodiky jsou samozřejmě zapojeni i jejich partneři a dodavatelé.

 

Loňská jednání u kulatého stolu, která se konala v rámci Charty důvěry, zahájila hlubokou výměnu zkušeností a debatu mezi politickými činiteli a partnery charty. Jednotlivé vlády a zástupci průmyslových odvětví se spojili, aby společné bezpečnostní cíle prosadili na globální, regionální a vnitrostátní úrovni. Projev francouzského prezidenta Emmanuela Macrona s názvem „Pařížská mírová výzva k důvěře a bezpečnosti v kyberprostoru“ přednesený v listopadu 2018 představuje jasný závazek k vytvoření a dosažení stability v kyberprostoru a potvrzení ochoty spolupracovat na definici a zavádění zásad kybernetické bezpečnosti. Obsah pařížské výzvy do značné míry rezonuje s hlavními principy Charty důvěry, a partneři charty doufají, že tyto zásady budou dále posíleny a prosazovány při nadcházejícím summitu G7. Významným krokem k posílení institucí zabývajících se kyberbezpečností se stal i nový evropský předpis o kybernetické bezpečnosti. Poskytuje mj. rámec pro vytvoření certifikací v této oblasti. Členové Charty důvěry očekávají, že se s postupným zaváděním zákona v roce 2019 zapojí se svými odbornými znalostmi a zkušenostmi do dalšího rozvoje příslušných certifikací. 

 

Charta důvěry si pro tento rok stanovila ambiciózní cíle. Kromě prohloubení a rozšíření politického dialogu se hodlá zaměřit na dvě klíčové oblasti: na podporu kyberbezpečnosti jako standardního bezpečnostního nastavení a na osvětu – tedy na prediktivní kyberbezpečnostní nastavení v produktech a dalších prostředích a na trvalé globální vzdělávání v rámci i mimo společností.

 

Podle Centra pro strategická a mezinárodní studia způsobily útoky proti kyberbezpečnosti v roce 2018 celosvětové škody ve výši 500 miliard eur. A s postupující digitalizací se tato rizika dále zvyšují: podle agentury Gartner bylo v roce 2017 vzájemně propojeno na 8,4 miliardy přístrojů, což je o 31 procent více než o rok dříve. Do roku 2020 by tento počet měl vzrůst až na 20,4 miliardy. 

 

Text charty je k dispozici na adrese: www.charter-of-trust.com

Sdílet článek
Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Siemens je rovněž držitelem menšinového podílu ve společnosti Siemens Energy, která je světovým lídrem v oblasti přenosu a výroby elektrické energie. Ve fiskálním roce 2022, který skončil 30. září 2022, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 70 miliard eur a čistého zisku 4,4 miliardy eur. K 30. září 2022 měla společnost po celém světě přibližně 311 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení