Virtuální realita ve výrobě - Frenštát
10.10.2019

České závody Siemens dosáhly vysokého stupně digitalizace

V období 2017-2019 dosáhly závody Siemens na výrobu elektromotorů v Mohelnici a Frenštátě pod Radhoštěm vysokého stupně digitalizace a dnes fungují podle konceptu Průmysl 4.0. „Digitalizace je nedílnou součástí celého hodnotového řetězce – od návrhu, přes výrobu, dodavatelské procesy a servis. Zvýšili jsme produktivitu, zkrátili dobu vývoje, výroba je výrazně flexibilnější. Na vlastním příkladu ukazujeme českým firmám výhody digitalizace,“ říká Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika a ředitel Digital Industries.

Prvky digitalizace Siemens využívá ve všech oblastech a ve všech fázích životního cyklu výrobku – od konstrukčního návrhu produktu a návrhu výrobních linek přes plánování a realizaci výroby po expedici a servis.

Digitální dvojčata z Frenštátu

Frenštátský závod jako první využívá digitální dvojče ve všech formách: digitální dvojče výrobku, výroby a výkonu. Digitální dvojče prototypu dokáže zrychlit vývojovou fázi, simulační programy umožňují ověřit chování motoru v různých podmínkách. Vlastní výroba se také plánuje a nastavuje s využitím digitálního dvojčete výroby, a to prostřednictvím Siemens softwaru Plant Simulation. Při návrhu nových výrobních linek využívá závod virtuální realitu – pomocí speciálních brýlí je možné si virtuální linku prohlédnout, vyzkoušet ergonomii práce, kolize, manipulaci, navážení materiálu atd.

Digitalizace prostoupila nejen samotnou výrobu, ale i systém nabídek, objednávek a logistiky. Většinu zakázek závod přijímá v digitalizované podobě ve standardních formátech elektronické výměny dat EDI. Každá přijatá zakázka se následně rozpadne na jednotlivé díly, které se automaticky zaplánují do výroby nebo objednají u dodavatelů. Celá polovina zakázek se zpracovává plně automaticky. Na frenštátský závod jsou pomocí EDI napojeni i dodavatelé, kteří mají přesné informace o aktuální potřebě a díly dodávají přímo na linky systémem just-in-time.

Díky digitalizaci dokáže dnes závod Siemens Frenštát vyrábět přes 70 tisíc motorů ročně v sériích, jejichž průměrná velikost je 1,8 ks. „Digitalizace našich výrobních, vývojových a podpůrných procesů pro nás byla klíčovým okamžikem, který nám dal nejen obrovskou konkurenční výhodu, ale i možnost, jak zajistit v podmínkách sériové výroby výrobu kusovou. Dnes díky tomu dokážeme vyvíjet a vyrábět elektromotory šité zákazníkovi na míru ve výrazně kratších intervalech než dříve, a to nejen s vyšší flexibilitou, ale i ve vyšší kvalitě. Za poslední tři roky náš obrat vzrostl o 70 %, avšak pouze s 25% nárustem zaměstnanců.Troufám si říct, že bez digitalizace, s kterou jsme začali již před více než deseti lety, bychom dnešní kusovou zakázkovou výrobu nezvládli,” uzavírá Roman Valný, ředitel závodu.

Elektromotory z Mohelnice v 88 tisících variant

Výroba elektromotorů je specifická tím, že spojuje poctivou lidskou práci s nejnovějšími digitálními technologiemi. Mohelnický závod Siemens Elektromotory je největším závodem na výrobu nízkonapěťových asynchronních elektromotorů v Evropě, každý den jich vyrobí 4 tisíce. Kvalitu, efektivitu a flexibilitu tu pomáhají zvyšovat myšlenky Průmyslu 4.0 založené na digitalizaci.

„Implementace digitálních řešení do výroby elektromotorů spočívá zejména v míře využití dílčích chytrých řešení. V našich podmínkách jde o digitální podporu všech konstrukčních, technologických a výrobních procesů," vysvětluje ředitel závodu Pavel Pěnička. Veškeré kroky jsou v rámci digitálního podniku plynule propojeny nepřetržitým tokem dat – od návrhu produktu přes výrobu až po expedici. Díky digitalizaci si zákazníci mohou vybírat z 88 000 aktivních variant motorů.

Vše začíná návrhem nového produktu, kde simulace pevnostních výpočtů a analýz proudění prostřednictvím NX CAD optimalizuje výsledné parametry. Následně je vytvořen CNC program, a to na základě 3D modelu produktu. NX CMM Inspection potom provede 3D měření a nastaví postup, jak každý výrobek měřit. V další fázi je vytvořena simulace pracoviště pomocí Process Simulate od skupiny Technomatrix, která umožní najít nejefektivnější řešení z hlediska času, materiálu, ergonomie a dalších parametrů.

 

Vlastní výroba je zcela bezpapírová a umožňuje tok informací ve výrobě v reálném čase. Převedení papírové dokumentace do elektronické verze a zpřístupnění na každém pracovišti minimalizuje riziko chyb a zajišťuje okamžité promítnutí všech změn do výrobního procesu. Dalším krokem je tzv. prediktivní údržba, kdy se pomocí senzorů sbírají a vyhodnocují data o jednotlivých strojích a v případě potřeby je možné provést opravy a úpravy v čase, kdy neomezí výrobu.

Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Siemens je rovněž držitelem menšinového podílu ve společnosti Siemens Energy, která je světovým lídrem v oblasti přenosu a výroby elektrické energie. Ve fiskálním roce 2022, který skončil 30. září 2022, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 70 miliard eur a čistého zisku 4,4 miliardy eur. K 30. září 2022 měla společnost po celém světě přibližně 311 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení