Vectron 230 I.jpg
18.1.2024

České dráhy a Siemens Mobility rozšiřují dlouhodobou spolupráci

Zástupci Českých drah, Siemens Mobility a dceřiné společnosti DPOV podepsali smlouvu o spolupráci v oblasti servisu. Tato smlouva zavádí nový přístup k údržbě lokomotiv Vectron, spojující servisní, odborné a technologické kapacity obou společností. Hlavním cílem je zajištění efektivní a kvalitní údržby od preventivních opatření až po vyšší stupně revizní údržby.

„Spolupráce se Siemens Mobility je klíčovým krokem ke zlepšení naší pozice na trhu a ke zvýšení kvality našich služeb. Nové lokomotivy Vectron představují významný pokrok v modernizaci naší flotily vozidel.  Cestujícím  nabídneme  vyšší spolehlivost našich vlaků  a větší dynamiku jízdy, tedy i  lepší zážitky z cestování,“ komentoval dnešní podpis smlouvy Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.„Tato smlouva naplňuje strategii servisu ČD, zaměřenou na zvýšení efektivity a kvality služeb. Strategie opravárenství Českých drah představuje zásadní krok směrem k modernizaci a posílení interních kapacit společnosti. Díky těmto opatřením budeme schopni provádět opravy efektivněji a rychleji a zajišťovat vysokou kvalitu servisu vozidel,“ dodává Michal Krapinec.

České dráhy a Siemens Mobility dnešním podpisem navazují na svou dlouhodobou dobrou spolupráci. České dráhy jako první dopravce objednaly v březnu 2022 padesát interoperabilních vícesystémových elektrických lokomotiv Siemens Vectron MS pro rychlost 230 km/h. Vectrony nové generace budou dodávány výrobcem Siemens postupně od prosince roku 2025. Díky maximální provozní rychlosti 230 km/h jsou připraveny pro nasazení na konvenčních i vysokorychlostních tratích. České dráhy plánují provozovat tyto stroje na mezistátních spojích do Německa, Rakouska, Dánska, na Slovensko a do Maďarska a Polska.

Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro servis, dodává: „Spoluprací se Siemens Mobility získáme přístup k nejnovějším technologiím v oblasti údržby lokomotiv Vectron, což přinese výhody nejen naší společnosti, ale i našim zákazníkům. Navazujeme na dosavadní spolupráci se společností Siemens Mobility a leasingovými společnostmi ELL a RSL,  které nám pronajímají předchozí verze lokomotiv Siemens Vectron, a na jejichž strojích už dnes provádějí údržbu technici ve Středisku údržby v Praze-Vršovicích. Naši lidé jsou tak již velmi dobře obeznámeni  s údržbou špičkové  železniční techniky a mohou dál rozšiřovat svou odbornou úroveň. Zároveň požadavky  na údržbu nejmodernějších lokomotiv nás motivují k další modernizaci servisního zázemí.“

Roman Kokšal, CEO společnosti Siemens Mobility v České republice, uvedl: „Rozšíření spolupráce se skupinou Českých drah v oblasti údržby vozidel umožní společnosti Siemens Mobility přidat do evropské servisní sítě pro kolejová vozidla další místa v České republice, kde bude možné našim zákazníkům poskytovat kompletní servisní služby včetně nejvyšších stupňů údržby s nejvyšší přidanou hodnotou. Věřím, že se touto smlouvou otevřou českému servisnímu týmu další možnosti spolupráce i u jiných vozidel vyráběných naší společností.“

V rámci podepsané dohody poskytne společnost Siemens Mobility národnímu dopravci systémový a metodický dohled nad servisními činnostmi, zatímco České dráhy a DPOV přispějí svými technologickými kapacitami, opravárenským zázemím a odborným personálem. Spolupráce představuje významný krok k dosažení vyššího standardu železničního provozu v České republice. Moderní a spolehlivé lokomotivy Vectron spolu s inovativním přístupem k údržbě přinášejí nejen zlepšení pro cestující, ale rovněž zvyšují celkovou efektivitu a udržitelnost železniční dopravy.

Sdílet článek
Siemens Mobility, s.r.o.
Siemens Mobility, s.r.o. je součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií na železnici. V České republice zaměstnává více než 750 lidí v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Kromě obchodních týmů společnost tvoří oddělení vývoje a konstrukce kolejových vozidel, R&D centrum automatizace železnic, IT Hub a centra služeb (od schvalování kolejových vozidel po sdílené služby) či odštěpný závod Mobility Metro Services pro údržbu pražského metra linky C. Více informací naleznete na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz/mobilityjobs.
Siemens Mobility GmbH
Siemens Mobility je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 175 let je lídrem v oblasti inteligentních dopravních řešení a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace a elektrifikace železnice, dopravních řešení na klíč, softwarových řešení a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravcům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 10,5 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 39 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Petra Kracíková
+420 731 124 197
petra.kracikova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení