8185-0911078073
15.11.2018

Česká premiéra systému Siemens E-Car Operation Center pro správu nabíjecích zařízení

Společnost Siemens na veletrhu e-SALON v tuzemské premiéře představí E-Car Operation Center, systém pro správu nabíjecí infrastruktury. Mezi klíčové vlastnosti systému patří otevřenost, komunikace v reálném čase, dálkové řízení a možnost využívat nabíječky různých provozovatelů, tzv. roaming. E-Car Operation Center představuje, spolu s nabíjecími stanicemi, zařízeními pro akumulaci elektrické energie Siestorage a technologiemi pro budování energetické infrastruktury, klíčový prvek komplexního řešení Siemens pro elektromobilitu.

Siemens E-car Operation center (E-Car OC) je otevřená platforma zaměřená na správu nabíjecí infrastruktury v reálném čase, která řeší všechny požadavky – od řízení nabíjecí jednotky až po celkovou správu u zákazníka. Systém může být použit jakoukoliv společností zapojenou do procesů souvisejících s elektromobilitou jako jsou poskytovatelé nabíjecích služeb, provozovatelé nabíjecích stanic, operátoři na volném trhu s energiemi a distributoři elektrické energie, samosprávy, dopravní společnosti a výrobci automobilů. E-car OC mohou využívat i koncoví uživatelé. Jeden E-Car OC může navíc spravovat více společností a širokou řadu nabíjecích infrastruktur, což znamená, že současně dokáže pracovat s více provozovateli distribučních soustav, poskytovateli služeb a obchodníky s energiemi. Výsledkem jsou vyšší efektivita a pohodlí a nižší náklady na implementaci, údržbu a rozvoj.

 

Tři funkční moduly

 

E-Car OC disponuje třemi funkčními moduly: správa infrastruktury, správa smluv a modulem řízení zatížení distribuční sítě.

 

Modul správa infrastruktury kontroluje nabíjecí infrastrukturu a udržuje trvalé spojení s nabíjecími jednotkami. Umožňuje nastavení nabíjecích jednotek a jejich vizualizaci na geografických mapách s veškerými informacemi o jejich parametrech a dostupnosti. Systém rovněž umožňuje rezervovat nabíjecí jednotku na určitý den a čas tak, aby byla uživateli v určenou dobu k dispozici. V rámci tohoto modulu mají správci přístup k diagnostice a datům jakékoliv nabíjecí stanice. Systém výstrah okamžitě upozorní provozovatele na problémy s nabíjecí jednotkou, jako jsou například závady komponent, nesprávné použití nabíjecí jednotky nebo porucha komunikace.

 

Modul správy smluv umožňuje spravovat veškeré informace spojené s uživatelskými smlouvami. Podporuje tak všechny funkce pro vytvoření a definici smlouvy, tvorbu RFID karet koncových uživatelů a jejich správu. Koncový uživatel může například požádat o vydání dalších karet nebo jejich blokaci (při krádeži, ztrátě apod.). RFID karta umožňuje uživateli spustit nabíjení tak, že s ní přejede přes čidlo nabíjecí jednotky. Data uložená na kartě jsou pak šifrovaně odeslána do E-Car OC, kde dojde ke kontrole platnosti RFID autorizace. Podle kladné či záporné odezvy pak nabíjecí jednotka zareaguje.

 

Modul řízení zatížení distribuční sítě umožňuje provozovateli řídit nabíjení podle potřeb provozovatele distribuční sítě tak, aby nedošlo k přetížení nebo negativnímu ovlivnění kvalitativních parametrů.

 

Klíčové vlastnosti

 

E-Car OC umožňuje správu přes jednoduché webové rozhraní nebo aplikaci pro chytré telefony a mezi jeho klíčové vlastnosti patří:

 

Otevřenost

 

E-Car OC podporuje různé druhy nabíjecích jednotek. To umožňuje správu různých typů a značek nabíjecích jednotek od různých výrobců, podle toho, jak dochází k vývoji nových modelů, aniž by bylo nutné provádět přizpůsobení systému. Systém je schopen komunikovat s nabíjecími jednotkami na základě standardního protokolu OCPP.

 

Komunikace v reálném čase

 

Nabíjecí stanice jsou propojeny s E-Car OC a mohou odesílat a přijímat data v reálném čase. To je zásadní pro vyúčtování a platební styk. Znalost aktuálních dat o skutečné spotřebě energie při nabíjení elektromobilů navíc připravuje cestu k řízení distribuční sítě a řešení smart grids. Pokud je komunikace dočasně přerušena, může stanice pracovat i v režimu off-line, dokud není spojení obnoveno. Při takovém přerušení jsou k dispozici všechny funkce nutné k dobíjení, po obnovení spojení se nabíjecí jednotka s E-Car OC automaticky synchronizuje.

 

Dálkové řízení

 

E-Car OC umožňuje odesílání povelů přímo do nabíjecí jednotky, například při rezervaci za účelem nabíjení nebo aktualizaci jejího software. Rezervace může být rovněž prováděna řidičem přes webový portál nebo mobilní aplikaci a příslušné informace jsou ihned aktualizovány na úrovni E-Car OC.

 

Roaming

 

Modul roaming umožňuje komunikaci se systémy různých provozovatelů nabíjecí infrastruktury, zabezpečenou autentizaci uživatelů, kteří mají uzavřenou smlouvu s jiným provozovatelem a propojení na clearingové centrum, kde jsou následně vypořádány finanční operace spojené s dobíjením a využitím nabíjecí infrastruktury.

Sdílet článek
Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na http://www.siemens.cz
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Siemens je rovněž držitelem menšinového podílu ve společnosti Siemens Energy, která je světovým lídrem v oblasti přenosu a výroby elektrické energie. Ve fiskálním roce 2021, který skončil 30. září 2021, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 62,3 miliardy eur a čistého zisku 6,7 miliardy eur. K 30. září 2021 měla společnost po celém světě přibližně 303 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.siemens.com

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku (www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru (@SiemensCzech, @chytramesta).

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení