8280-1702421843
28.2.2019

Ceny Wernera von Siemense uděleny nejlepším studentům, mladým vědcům a pedagogům

Celkem 26 nejlepších mladých vědců, studentů a pedagogů převzalo ocenění ve 21. ročníku prestižní vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense. Český Siemens v ní ocenil projekty z oblasti technických a přírodovědných oborů ve čtyřech kategoriích. Navíc udělil zvláštní ocenění za překonání překážek ve studiu, za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a za absolventskou práci na téma Průmysl 4.0.

Ceny Wernera von Siemense byly poprvé uděleny v roce 1998, od té doby bylo oceněno 369 vítězů a na odměnách firma Siemens rozdělila téměř 12 milionů korun. Do 21. ročníku soutěže, která oceňuje práce z oblasti technických a přírodovědných oborů, se přihlásilo rekordních 645 soutěžících.

 

V kategorii nejvýznamnější výsledek základního výzkumu zvítězil tým Radka Mušálka z  Akademie věd, který vyvinul novou technologii plazmového nástřiku z kapalin, která umožňuje připravovat zcela nové typy vrstev. Technologie vítězného týmu je připravena k praktickému použití v řadě průmyslových odvětví.

 

Vítězná dizertační práce, jejímž autorem je Vít Saidl z Matematicko-fyzikální fakulty UK, se zabývá studiem antiferomagnetů. Nejdůležitějším výsledkem práce je vyvinutí metody, která dokáže určit polohu magnetických momentů i v nanometrových vrstvách z  kompenzovaných antiferomagnetických kovů.

 

Martina Doubková z Univerzity Karlovy, vítězka kategorie nejlepší diplomová práce, se svou prací podílela na vylepšení povrchové úpravy materiálu používaného k výrobě kostních implantátů. Těžiště diplomové práce spočívalo ve sledování a objasnění chování kostních buněk při kontaktu s mechanicky opracovanou titanovou slitinou, na níž byla vytvořena oxidická vrstva.

 

V 21. ročníku Ceny Wernera von Siemense byl jako nejlepší pedagogický pracovník oceněn doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, PhD. z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Docent Tonar založil a vede Laboratoř kvantitativní histologie, kde se zaměřuje na otázku prokrvení normálních i nádorových vzorků a hojení tkání s využitím biomateriálů. Je autorem a editorem 15 učebních textů a rozvíjí originální vyučovací metodu histologie a embryologie, která je založena na kreslení výukových schémat v reálném čase. Spolupracuje se studentskými spolky, účinkuje ve studentské kapele, přednáší na Univerzitě třetího věku. Velmi rozsáhlá je i jeho vědecká práce.

 

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce získala Ksenia Illková z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd, která je členkou vítězného týmu v kategorii základní výzkum. Na Akademii věd se zaměřuje na studium tepelných vlastností keramických nástřiků, wolframových slitin a jiných materiálů. Jejím snem je zavést použití fúzních reaktorů do běžného života a tím jednou provždy vyřešit energetické potřeby lidstva.

 

Ocenění za překonání překážek při studiu porota udělila Ondřeji Machovi z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Ondřej Mach trpí velmi vzácným onemocněním, Robertsovým syndromem. Tato choroba způsobuje prenatální zpomalení, které působí deformace rukou i nohou. Ondřej je trvale upoután na elektrický invalidní vozík, při studiu se neobejde bez asistenta. Akademickým pracovníkům dokázal, že jeho postižení nemá vliv na studijní výsledky a vypořádal se tak s předsudky, které vůči němu někteří měli. Jako dobrovolník působí v řadě organizací, jeho snem je využít znalosti získané studiem logistiky v pozici dispečera hasičského záchranného sboru.

 

Zvláštní ocenění za absolventskou práci zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0 získal Libor Bukata z CIIRC při ČVUT, který se zaměřil na oblast optimalizace, plánování a rozvrhování výroby. Navrhl algoritmy, které naleznou efektivní posloupnost operací výroby tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity. Na základě ověření algoritmů v praxi bylo potvrzeno, že je možné uspořit až 20 % energie.

 

Jednadvacátý ročník Ceny Wernera von Siemense obohatila také společnost Porsche Česká republika s.r.o. výhradní dovozce značek Volkswagen, Audi, SEAT a Volkswagen Užitkové vozy do České republiky. Univerzitě Karlově, na které vystudovala autorka nejlepší diplomové práce, na 10 měsíců bezplatně zapůjčí elektromobil Volkswagen e-golf. Vozidlo bude k dispozici studentům i pracovníkům školy, Siemens v prostorách školy nainstaluje nabíjecí zařízení.

 

O soutěži

Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Záštitu nad udílením cen 21. ročníku poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a předseda vlády České republiky Andrej Babiš.

 

Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v Česku. V předchozích dvaceti ročnících soutěže bylo již oceněno 344 studentů, pedagogů a vědců a Siemens v nich formou finančních odměn podpořil české školství a vědu celkovou částkou deseti milionů korun.

 

Citace k soutěži Cena Wernera von Siemense:

 

Generální ředitel Siemens Česká republika, Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA:

„Obrovskou radost mám ze stoupajícího počtu přihlášek do soutěže, které dokazují, že zájem mladých lidí o technické a přírodovědné obory roste. Roste však nejen počet, ale i kvalita soutěžních prací a projektů, z nichž řada dosahuje vynikající mezinárodní úrovně. Mnoho prací letošního ročníku pokrývá více oborů, což vnímám jako důkaz toho, že čeští mladí vědci a technici mohou uspět v globální konkurenci, kde je znalost několika oborů nezbytností.“

 

Předsedkyně Akademie věd České republiky, prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.:

„Jsme hrdí na to, s jakým záběrem a tvůrčím způsobem se letošní vítěz kategorie nejvýznamnější výsledek základního výzkumu vrhnul na téma depozice ochranných vrstev z kapalin vodou stabilizovaného plazmatu a jakých dosáhl výsledků. Potvrzuje se, že mladí badatelé vědí, že nové myšlenky a objevy základního výzkumu jsou nezbytným základem nejen pro veškeré inovace, ale i pro řešení složitých celospolečenských problémů.“

 

Novinářka a reportérka ČT, Nora Fridrichová M.A.

„Víme, že ženy to nemají ve vědě snadné. A tak jsme se rozhodli ocenit tu, která má nejen mimořádné vědecké výsledky, ale i životní cestu, která k nim vedla.“

 

Rektor Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

„Vytvoření podmínek pro studium lidí s jakýmkoliv handicapem je předpokladem rovného přístupu ke vzdělání, který na Masarykově univerzitě dlouhodobě prosazujeme. Bourání bariér považujeme za jeden z klíčových úkolů univerzit, které tak mohou pomoci jednotlivcům, aby přes svůj handicap prožili plnohodnotný a úspěšný život, což pomáhá nám všem. Na Masarykově univerzitě jsme díky zřízení speciálního pracoviště Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky a dalším opatřením urazili v tomto ohledu již velký kus cesty. O to víc mě těší příběh každého studenta, který nejen sám statečně překonává překážky, ale svou aktivitou pomáhá zlepšovat podmínky pro lidi s handicapem a svým příkladem motivuje i ostatní.“

 

Přehled vítězů:

Kategorie

Jméno

Název práce

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

Ing. Radek Mušálek Ph. D. a tým

Akademie věd ČR

Depozice ochranných vrstev z kapalin pomocí hybridního vodou stabilizovaného plazmatu

Nejlepší pedagogický pracovník

doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar Ph. D.

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Ústav histologie a embryologie

 

Nejlepší diplomová práce, 1. místo

Mgr. Martina Doubková

Univerzita Karlova, Fyziologický ústav AV

Adheze, růst a diferenciace kostních buněk na materiálech vyvíjených pro kostní implantáty

Nejlepší diplomová práce, 2 místo

Ing. Jan Filip

ČVUT

Sledování trajektorie pro autonomní vozidla

Nejlepší diplomová práce, 3. místo

Ing. Veronika Grézlová

VUT

Optimalizace antibakteriálních vlastností polymer-fosfátových kostních výplní

Nejlepší disertační práce, 1. místo

RNDr. Vít Saidl Ph. D.

Univerzita Karlova, Matematicko – fyzikální faktulta

Ultrarychlá laserová spektroskopie antiferomagnetů

Nejlepší disertační práce, 2. místo

RNDr. Michaela Fojtů Ph. D.

Masarykova univerzita

Nanočástice jako nástroj cílené terapie nádorových onemocnění

Nejlepší disertační práce, 3. místo

Ing. Simona Martínková Ph. D.

Univerzita Pardubice

Nukleace a růst krystalů v chalkogenidových amorfních materiálech

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

Mgr. Ksenia Illková Ph. D.

Akademie věd ČR

Depozice ochranných vrstev z kapalin pomocí hybridního vodou stabilizovaného plazmatu

Ocenění za překonání překážek při studiu

Ondřej Mach

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

 

Nejlepší absolventská práce Průmyslu 4.0

Ing. Libor Bukata

ČVUT, CIIRC

Paralelní algoritmy pro optimalizaci výroby

Sdílet článek
Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými 10 500 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Energy, Siemens Healthineers a Siemens Mobility působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií a kolejové dopravy. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací naleznete na www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Siemens je rovněž držitelem menšinového podílu ve společnosti Siemens Energy, která je světovým lídrem v oblasti přenosu a výroby elektrické energie. Ve fiskálním roce 2022, který skončil 30. září 2022, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 70 miliard eur a čistého zisku 4,4 miliardy eur. K 30. září 2022 měla společnost po celém světě přibližně 311 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na Twitteru @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení