Mireo-Plus-B-HLB.jpeg
7.2.2023

Bateriové vlaky pro Westerwald dodá Siemens Mobility

  • Pilotní provoz bezemisních železničních vozidel pro traťové úseky bez liniové elektrizace ve Westerwaldu.
  • Použití výkonných dvouzdrojových trakčních jednotek trolej/akumulátor Mireo Plus B (BEMU) na sklonově náročné železniční trati.
  • Bezemisní vozidla nahradí díky akumulátorovým bateriím stávající naftová vozidla i na traťových úsecích bez liniové elektrizace.
  • Český Engineering se podílí na konstrukčním řešení vozidel.

Společnost Hessische Landesbahn si pro svůj pilotní inovativní železniční projekt bezemisní mobility vybrala pro tratě v Horním a Dolním Westerwaldu dvouvozové dvouzdrojové elektrické trakční jednotky trolej/akumulátor Mireo Plus B od společnosti Siemens Mobility. Obě tratě ve Westerwaldu s náročným velkým stoupáním a dlouhými neelektrifikovanými úseky vyžadují vysoce výkonná vozidla. Trakční jednotky Mireo Plus B jsou díky svému vysokému výkonu při trolejovém i akumulátorovém napájení ideálním řešením pro splnění požadovaných vlastností. Výměnou naftových vozidel za dvouzdrojová vozidla trolej/akumulátor je možné v regionu dosáhnout výrazných úspor emisí CO2, snížení hladiny hluku i emisí zdraví škodlivých výfukových plynů.

 

Technické řešení bezemisních vozidel Mireo Plus B

Pro Westerwald vyrobí a dodá společnost Siemens Mobility tři dvouvozové elektrické trakční jednotky trolej/akumulátor Mireo Plus B. Každá jednotka má v nízkopodlažním prostoru troje dvoukřídlé dveře po obou stranách, které umožní rychlý nástup a výstup cestujících. Vozidla jsou vybavena sběrači proudu pro provoz pod trakčním vedením a trakčními akumulátorovými bateriemi pro provoz na neelektrifikovaných úsecích. Při napájení z akumulátorové baterie je dojezd vozidla Mireo Plus B na sklonově náročných tratích přibližně 80 kilometrů bez dobíjení. Technologie polovodičových měničů se spínači na bázi karbidu křemíku, použitá ve vozidlech Mireo Plus B, přispívá k výrazným úsporám energie. Prostorné vozidlo nabízí 126 míst k sezení a přepravu jízdních kol, dětských kočárků i osob na vozíku.

 

Provoz a systém napájení

Nová bezemisní vozidla budou jezdit na trati Oberwesterwaldbahn (OWB) z Limburgu do Altenkirchenu, Au a Siegenu a na trati Unterwesterwaldbahn (UWB) mezi Limburgem, Montabaurem a Siershahnem. Trať OWB je dlouhá 115 kilometrů a zahrnuje 75kilometrový úsek bez elektrického trakčního vedení. Nabíjení vozidlových akumulátorových baterií se plánuje staticky za stání v Limburgu a dynamicky za jízdy v úseku Au – Siegen. Neelektrifikovaný úsek na trati UWB je dlouhý přibližně 35 kilometrů, a tak mohou vlaky jezdit tam i zpět bez statického dobíjení v obratové koncové stanici. Vlaky budou na obou tratích zastavovat ve více než 50 zastávkách. Jak pří jízdě po spádu, tak i při zastavovaní budou využívat vysoce výkonnou elektrodynamickou rekuperační brzdu, a tím významně šetřit elektrickou energii a prodlužovat dojezd vozidla z akumulátorové baterie.

 

Vozidla pro Westerwald pod rukama českého týmu Siemens Mobility
Na návrhu technického řešení těchto dvouzdrojových vozidel trolej/akumulátor Mireo Plus B se významně podílejí i vývojová pracoviště Engineeringu Siemens Mobility v České republice. Řeší konstrukční skupiny v mechanické i elektrické části vozidla včetně jeho nadřazeného řízení. Jejich vedoucí, Roman Prell, uvádí: „Bezemisní kolejová vozidla pro městskou hromadnou dopravu, konvenční i vysokorychlostní železnici jsou a v dalších letech budou spojena s liniovým elektrickým napájením. To dává vozidlům vysokou výkonnost, nízkou energetickou náročnost a bezemisní provoz, který je nezávislý na importu fosilních paliv. Přicházejí však nové technické možnosti – kombinace trolejového napájení a lithiových akumulátorů umožňuje odstranit emise a zvyšovat rychlost dopravy i na železničních tratích, které nejsou vybaveny liniovým trakčním vedením. Dvouzdrojová vozidla trolej/akumulátor (BEMU), typu Mireo Plus B, které vyvíjíme v Siemens Mobility, jsou proto vhodným řešením pro zajištění udržitelné bezemisní rychlé a pohodlné železniční dopravy v částečně liniově elektrizované železniční síti. Ta je v evropských zemích obvyklá.“

 

Další citace:

„Jako ministryně pro ochranu klimatu a mobilitu jsem obzvláště nadšená z pokroku, kterého bylo dosaženo v plánovaném pilotním projektu bezemisních železničních vozidel pro Westerwald. Rozhodnutí upřednostnit vysoce výkonné dvouzdrojové trakční jednotky trolej/akumulátor od společnosti Siemens Mobility představuje milník na dlouhé cestě k zajištění klimaticky neutrální veřejné dopravy v Porýní-Falci. Kromě toho posílení alternativních pohonů podporuje změnu v mobilitě jako klíčovém prvku v ochraně klimatu. Nastavujeme směr udržitelné veřejné dopravy,“ zdůraznila Katrin Eder, ministryně pro ochranu klimatu, životní prostředí, energetiku a mobilitu spolkové země Porýní-Falc.  

 

„Rádi bychom poděkovali odpovědným osobám ve spolkové zemi Porýní-Falc a zde v regionu za to, že nám umožnili podílet se na tomto náročném a přínosném pilotním projektu. Jsme přesvědčeni, že tato inovativní technologie, která je šetrná k životnímu prostředí, je vhodná také pro použití v obtížných sklonově náročných tratích s dlouhým stoupáním v horském terénu a jsme opravdu rádi, že máme příležitost ukázat tyto schopnosti v každodenním provozu,“ prohlásil Veit Salzmann, CEO společnosti Hessische Landesbahn.

 

„Jsem opravdu hrdý na to, že naše společné úsilí v oblasti alternativních pohonů pro regionální železniční dopravu v severní části Porýní-Falce přináší ovoce. Smlouva, kterou náš smluvní partner, společnost Hessische Landesbahn, uzavřel se společností Siemens Mobility na dodávku bezemisních vozidel trolej/akumulátor, položila základ toho, aby inovativní vozidla s klimaticky šetrným pohonným systémem prokázaly svou vhodnost v každodenní osobní dopravě v regionu Westerwald. Jsme velmi zvědaví, jaké poznatky nám pilotní projekt poskytne a umožní nám udělat další rozhodnutí o využití alternativních pohonů,“ uzavřel Achim Hallerbach, okresní správce pro Neuwied a ředitel SPNV-North.

 

Elmar Zeiler, ředitel pro oblast regionálních vozidel společnosti Siemens Mobility doplňuje: „Jsme rádi, že máme možnost v pilotním projektu Westerwald ukázat, že alternativní pohony představují skutečně dobrou a ekologickou alternativu pro osobní dopravu i na sklonově náročných tratích a dlouhých neelektrifikovaných úsecích. Vozidlo Mireo Plus B od společnosti Siemens Mobility je šetrné ke klimatu, výkonné a tiché a přináší výrazné úspory emisí CO2, jelikož nahrazuje spalování nafty elektrickou energií.“

Siemens Mobility, s.r.o.
Siemens Mobility, s.r.o. je součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií na železnici. V České republice zaměstnává více než 750 lidí v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Kromě obchodních týmů společnost tvoří oddělení vývoje a konstrukce kolejových vozidel, R&D centrum automatizace železnic, IT Hub a centra služeb (od schvalování kolejových vozidel po sdílené služby) či odštěpný závod Mobility Metro Services pro údržbu pražského metra linky C. Více informací naleznete na www.siemens.cz/mobility a www.siemens.cz/mobilityjobs.
Siemens Mobility GmbH
Siemens Mobility je samostatnou společností v rámci globálního technologického koncernu Siemens AG. Už více než 175 let je lídrem v oblasti inteligentních dopravních řešení a neustále inovuje své portfolio v klíčových oblastech kolejových vozidel, automatizace a elektrifikace železnice, dopravních řešení na klíč, softwarových řešení a souvisejících služeb. Díky digitalizaci umožňuje společnost Siemens Mobility dopravcům po celém světě budovat inteligentní infrastrukturu a trvale zvyšovat její hodnotu v průběhu celého životního cyklu, zvyšovat kvalitu služeb pro cestující s garantovanou dostupností. V obchodním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla společnost Siemens Mobility obratu 10,5 miliardy EUR a celosvětově zaměstnávala přibližně 39 800 zaměstnanců. Další informace naleznete na www.siemens.com/mobility.

Siemens Mobility, s.r.o., Communications
Kontakt pro média: Petra Kracíková
+420 731 124 197
petra.kracikova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení