9021-1509112898
16.9.2021

Siemens daroval protipožární zabezpečení domovu pro seniory v Krabčicích

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem pro osoby s demencí, provozovaný Diakonií ČCE ve středočeských Krabčicích, má nový protipožární systém, který organizaci darovala společnost Siemens. „Díky našim technologiím mohou v případě požáru pečovatelé rychle a účinně zasáhnout a obyvatelé krabčického domova jsou v bezpečí,“ uvedl Tomáš Hüner, ředitel Siemens Smart Infrastructure. Hodnota instalovaného protipožárního systému přesahuje 1, 5 milionu korun.  

Technologie, která chrání životy

V objektu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem společnost Siemens nainstalovala systém EPS Siemens Sinteso se stovkou automatických a manuálních hlásičů požáru, převážně v bezdrátovém provedení (systém SWING). Instalace proběhla v průběhu pandemie onemocnění covid-19 za mimořádně přísných ochranných opatření a za plného provozu.

 

„Museli jsme brát ohled na denní rytmus obyvatel domova jako dodržení poledního klidu, terapeutických pauz a také na jejich soukromí. Proto jsme zvolili bezdrátový systém, který nevyžaduje vrtání a frézování kabelových tras, kvůli němuž by bylo nutné stěhovat ležící klienty,“ vysvětlil specifika instalace v Krabčicích Michal Roubíček, specialista na požární a zabezpečovací technologie Siemens.

 

Proto byl zvolen bezdrátový systém, ve kterém se kabelová trasa ke komunikačním bránám, akustické signalizaci a drátovým hlásičům vedla pouze na chodbách a v ostatních prostorách se jen velmi rychle a bezprašně nainstalovaly na strop bezdrátové hlásiče.  „S ohledem na členitost objektu se velká přednost bezdrátového systému Siemens SWING ukázala unikátní schopnost předávání informací mezi hlásiči navzájem. Dosah radiového signálu ke každému hlásiči byl zajištěn do všech prostor i přes několik zdí, stojících mezi bránou a hlásiči,“ doplnil Roubíček.

 

Zvláštní potřeby domovů pro seniory

Pro seniory a osoby se sníženou orientační schopností představuje oheň velké nebezpečí. Riziko často nerozpoznají a následně se nemohou rychle evakuovat.  Těmto podmínkám je v Krabčicích přizpůsobena i akustická signalizace nebezpečí. Jednotlivá signalizační body jsou adresovatelné a umístěné na stejné lince, jako komunikační brány. Kabeláž je minimalizovaná, protože je možné všechny prvky provozovat na společném vedení.

 

Adresovatelná zařízení lze díky obrovským programovacím možnostem ústředen EPS Siemens ovládat kaskádovitě, v případě nebezpečí je možné postupně varovat odlišnými signály bezprostředně ohrožené skupiny osob a uklidnit ostatní skupiny, jimž bezprostřední nebezpečí nehrozí. Tak lze zabránit hromadnému útěku a panice při zahlcení únikových cest.

 

„Akustické signály mohou mít podobu různých výstražných tónů, jako je to v tomto případě, nebo lze ve členitějších objektech doplnit signalizaci o řečové zprávy, které poskytnou srozumitelné hlasové pokyny, rovněž v několika úrovních,“ vysvětluje specifika instalace Roubíček.

 

Krabčice – vzorová instalace pro obdobné provozy

Použitý systém EPS také umožňuje přepínání citlivosti v závislosti na režimu provozu. Zatímco v denním režimu je citlivost hlásičů na standardní úrovni, a počítá tak s drobnými rušivými vlivy, jako jsou například výskyt páry v kuchyňce při přípravě jídla, v nočním režimu se automaticky přepíná na vyšší citlivost, což zaručí časnější varování při případném vzniku požáru a rychlejší reakci.

 

Důležitost a přínos EPS systému Siemens oceňuje i Aleš Gabrysz, ředitel Domova v Krabčicích. „Instalovaný systém EPS významně zvyšuje bezpečnost provozu služby. Protipožárními zabezpečovacími systémy se musíme zabývat, neboť tvoříme domov. Ač tento domov musí splňovat mnoho institucionálních prvků, primárně je to domov s fotografiemi na stěnách, lampičkou u křesla, s televizí, teplometem nebo rychlovarnou konvicí. To vše může být rizikem, a proto tichý a téměř neviditelný systém požární signalizace zajišťuje ochranu před fatálními důsledky.“

 

Ochránit zranitelné seniory v obdobných zařízeních je dlouhodobý úkol pro jejich provozovatele. Jak ukazuje krabčická instalace, chytře vymyšlený EPS systém využívající nejnovější technologie dokáže riziko požáru minimalizovat, aniž by narušoval život a zvyky obyvatel domovů.

Siemens Česká republika
Siemens Česká republika patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 130 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních a udržitelných technologií. Se svými více než 10,5 tisíci zaměstnanců se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, distribuované energetické systémy, veřejnou infrastrukturu a technologie budov. Odděleně vedené společnosti Siemens Healthineers a Siemens Mobility a Innomotics působí na trhu energetiky, zdravotnických technologií, kolejové dopravy a pohonů. Český Siemens je průkopníkem v oblasti průmyslové digitalizace a automatizace a inteligentní infrastruktury, v jejichž rámci přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby. Více informací: https://www.siemens.cz.
Koncern Siemens AG
Siemens AG (Berlín a Mnichov) je technologická společnost zaměřená na průmysl, infrastrukturu, dopravu a zdravotnictví. Siemens vytváří účelné technologie, které zákazníkům přinášejí skutečnou hodnotu: od továren účinněji využívajících zdroje, přes odolné dodavatelské řetězce a inteligentnější budovy a energetické sítě až po čistší a pohodlnější dopravu a pokročilou zdravotní péči. Propojením reálného a digitálního světa umožňuje Siemens svým zákazníkům transformovat jejich odvětví a trhy a pomáhá jim měnit každodenní život miliard lidí. Siemens je také držitelem většinového podílu ve veřejně obchodované společnosti Siemens Healthineers, která je předním světovým poskytovatelem zdravotnických technologií a utváří tak budoucnost zdravotní péče. Ve fiskálním roce 2023, který skončil 30. září 2023, dosáhla skupina Siemens celosvětově tržeb ve výši 77,8 miliard eur a čistého zisku 8,5 miliardy eur. K 30. září 2023 měla společnost po celém světě přibližně 320 000 zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na internetové adrese https://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o., Corporate Communications
Kontakt pro média: Mariana Kellerová
+420 602 403 594
mariana.kellerova@siemens.com

Pro ostatní informace kontaktujte naše kontaktní centrum:
+420 800 90 90 90
siemens.cz@siemens.com

Připojte se k nám na Facebooku www.facebook.com/SiemensCzech nebo na X @SiemensCzech.

Další tiskové zprávy

Respektujeme vaše soukromí

Kliknutím na tlačítko „Souhlasím s použitím cookies" souhlasíte s uložením souborů cookies ve vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití stránek a pomoci nám k dosažení lepších výkonnostních a marketingových výsledků.

Více informací a nastavení